33. NKG – MISNA ČITANJA – e (II)

Lk 19, 41-44

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU |ČETVRTAK
33. NKG (b) | Svagdan

Misna čitanja

📖: Otk 5, 1-10,  PS 149, 1-6a.9b;  Lk 19, 41-44

Prvo čitanje: Otk 5, 1-10
Zaklan je Jaganjac i svojom nas krvlju otkupio iz svakoga plemena.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh:
na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju
knjiga,
iznutra i izvana ispisana,
zapečaćena sa sedam pečata!
I vidjeh snažnog anđela
gdje iza glasa proglašuje:
»Tko je dostojan otvoriti knjigu
i otpečatiti pečate njezine?«
I nitko —
ni na nebu ni na zemlji ni pod zemljom —
nije mogao otvoriti knjige
ni pogledati u nju.
Briznem u plač
jer se nitko ne nađe dostojan
otvoriti knjigu i pogledati u nju.
A jedan od starješina reče:
»Ne plači!
Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina,
Korijen Davidov,
on će otvoriti knjigu
i sedam pečata njezinih.«
I vidjeh:
posred prijestolja i četiriju bića
i posred starješina
stoji, kao zaklan, Jaganjac
sa sedam rogova i sedam očiju,
to jest sedam duhova Božjih,
po svoj zemlji poslanih.
On pristupi
te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju
uzme knjigu.
A kad on uze knjigu,
četiri bića
i dvadeset i četiri starješine
padoše ničice pred Jaganjca.
U svakoga bijahu citre
i zlatne posudice pune kâda,
to jest molitava svetačkih.
Pjevaju oni pjesmu novu:
»Dostojan si uzeti knjigu
i otvoriti pečate njezine
jer si bio zaklan
i otkupio, krvlju svojom, za Boga
ljude iz svakoga plemena i jezika,
puka i naroda;
učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima
i kraljevat će na zemlji.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: 149, 1-6a.9b
Pripjev: Učinio si nas Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
i u zboru pobožnikâ hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem!
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo,
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj,
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi,
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima,
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Evanđelje: Lk 19, 41-44
O kad bi spoznao što je za tvoj mir!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Kad se Isus približi Jeruzalemu i ugleda grad, zaplaka nad njim govoreći: »O kad bi i ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir! Ali sada je sakriveno tvojim očima. Doći će dani na tebe kad će te neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okružit će te i pritijesniti odasvud. Smrskat će o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao časa svoga pohođenja.«
Riječ Gospodnja.

%d blogeri kao ovaj: