PETAK – SLUŽBA ČITANJA (05. NKG)

PETAK – SLUŽBA ČITANJA (05. NKG)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

HIMAN

U Trojstvu Bože jedini,
Što moćno vladaš svemirom,
Čuj našu pjesmu pohvalnu
Što pjevamo je bdijući.

Sa postelje se dižemo
Za noćnog doba gluhoga,
Od tebe prosit idemo
Da sve nam rane iscijeliš.

S nebesa slavan očisti,
O Bože, svojom svemoći
Što prijevarom sotoninom
U noći smo sagriješili.

Od skvrne tijelo čuvaj nam,
Od tromosti zaštiti duh,
Da grijesi žara duhovnog
Ne uduše nam mlakošću.

Otkupitelju, molimo,
Ti napuni nas svjetlošću,
Sve dane njom nas očuvaj
Od svakog djela opakog.

Podijeli Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

Ili po danu:

O ljubavi svih vjernika,
Ti, Kriste, srca takni nam
I pokorničkim suzama
Obdari duše skrušene.

Mi k tebi, evo, vapimo
I puni vjere molimo:
Oprosti svojim slugama
Sve grijehe i sve propuste.

Ti znakom križa pobjednog
I tijelom svojim presvetim
Odasvud štiti, brani nas
Jer mi se tvoji zovemo.

O Kriste, Kralju, slava ti
I s tobom Ocu vječnomu
Sa Braniteljem preblagim
U vjekove vjekovječne. Amen.

PSALMODIJA
Psalam 35 (34), 1.2. 3c. 9−19. 22−23. 27− 28. Gospodin, spas u progonstvu

Saberu se… i zaključe Isusa uhvatiti na prijevaru i ubiti (Mt 26, 3. 4).

I.
Ant. 1. Gospodine, ustani mi u pomoć

Optuži, Gospodine, tužitelje moje *
i napadni one koji mene napadaju!
Stavi oklop, uzmi štit svoj *
i ustani meni u pomoć!
Zavitlaj kopljem i presretni progonitelje moje, *
reci mojoj duši: “Ja sam tvoje spasenje.”
Nek se smetu i postide koji život moj traže, *
nek uzmaknu i nek se posrame
koji mi propast snuju!
Nek budu ko pljeva na vjetru *
kad ih Anđeo Gospodnji potjera!
Mračni i skliski bili im putovi *
kad ih Anđeo Gospodnji bude gonio!
Bez razloga napeše mi mrežu, *
bez razloga grob duši mojoj iskopaše.
Propast će ih stići iznenada, †
u mrežu koju napeše sami će se uhvatiti, *
past će u jamu što je iskopaše!
A moja će duša klicati u Gospodinu, *
radovat će se u spasenju njegovu.
Sve će kosti moje govoriti: *
Tko je, Gospodine, poput tebe
koji ubogog spasavaš od jačega, *
jadnika i siromaha od pljačkaša?
Ustadoše svjedoci opaki: *
pitaju me za ono što ne znam.
Vraćaju mi zlo za dobro, *
duša moja zapada u osamu.

Ant. Gospodine, ustani mi u pomoć

II.

Ant. 2. Zauzmi se za parnicu moju, obrani me, Gospodine, jer si moćan.

A ja sam u bolesti njihovoj nosio kostrijet, †
dušu svoju postom morio, *
i molitva mi se u krilo vraćala.
Kao za prijateljem, za bratom, obilažah tužan; *
od žalosti se pogurih kao onaj
što za majkom žali.
A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, †
skupiše se protiv mene da udare iznenada, *
i bez prestanka oni me razdiru.
Ruglom na ruglo iskušavaju me *
i zubima škripaju na mene.

Ant. Zauzmi se za parnicu moju, obrani me, Gospodine, jer si moćan.

III.

Ant. 3. Moj će jezik po vas dan kazivati pravdu tvoju.

Gospodine, dokle ćeš gledati? †
Istrgni mi dušu nasrtajima njihovim, *
otmi lavovima jedino dobro moje!
Zahvalit ću ti u velikom zboru, *
slavit ću te među pukom brojnim.
Nek se ne raduju nada mnom dušmani nepravedni, *
nek ne namiguju očima oni koji me nizašto mrze!
Jer oni ne misle o miru, *
već spletke snuju protiv mirnih u zemlji.
Razvaljuju svoja usta na me *
i govore: “Vidjesmo očima svojim!”
Ti sve vidiš, Gospodine! Nemoj šutjeti! *
Gospode, od mene se ne udaljuj!
Preni se, ustani da me obraniš, *
Bože moj, Gospodine, vodi parnicu moju!
Po svojoj me pravdi sudi, Gospodine, *
Bože moj, nek se ne raduju nada mnom!
Nek ne misle u srcu: “Ispunila nam se želja!” *
Nek ne reknu: “Progutali smo ga!”
Nek se postide i posrame svi zajedno *
koji se nesreći mojoj raduju!
Nek se odjenu stidom i sramotom *
oni koji se podižu na me!
Nek radosno kliču kojima je pravo moje na srcu *
i nek svagda govore:
“Velik je Gospodin! *
Milo mu je spasenje sluge njegova!”
A moj će jezik kazivati pravdu tvoju *
i hvalu tebi navijeke.

Ant. Moj će jezik po vas dan kazivati pravdu tvoju.

R. Čuvaj, sine, riječi moje
O. Čuvaj moje zapovijedi, i bit ćeš živ

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige proroka Zaharije
(12, 9-12a; 13, 1-9)
 
Spasenje u Jeruzalemu
Ovako govori Gospodin: »U onaj dan pregnut ću da uništim sve narode koji dođu na Jeruzalem. A na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će na onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. U onaj dan plač velik će nastati u Jeruzalemu, poput plača hadad-rimonskog u ravnici megidonskoj. I plakat će zemlja, svaka porodica napose, i žene njihove napose.
U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće. U onaj dan — riječ je Gospodina nad Vojskama — iskorijenit ću iz zemlje imena kumira da se više ne spominju; uklonit ću iz zemlje i proroke i duh nečistoće. Ako netko još bude prorokovao, otac i mati koji su ga rodili reći će mu: ‘Nećeš više živjeti, jer laž govoriš u ime Gospodnje!’ Otac i mati koji su ga rodili probost će ga kada bude prorokovao.
U onaj dan svaki će se prorok stidjeti svoga viđenja; neće se više ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali, nego će govoriti: ‘Nisam ja prorok; ja sam ratar, zemlja je moje dobro od mladosti!’ Ako li ga tko upita: ‘Kakve su ti to rane po tijelu?’ on će odgovoriti: ‘Izranjen sam kod prijatelja.’
Probudi se, maču, protiv mog pastira, protiv čovjeka, moga srodnika — riječ je Gospodina nad Vojskama. Udari pastira, i ovce će se razbjeći! Okrenut ću ruku protiv slabića, i u svoj će zemlji — riječ je Gospodnja — dvije trećine biti istrijebljene, a trećina ostavljena. Tu ću trećinu kroz oganj provesti, pročistit ću ih kao što se pročišćuje srebro, iskušat ih kao što se srebro iskušava. I on će zazivati ime moje, a ja ću mu se odazvati; i reći ću: ‘Moj je to narod!’ a on će reći: ‘Gospodin je Bog moj!’«
OTPJEV (Mt 26, 31; Zah 13, 7)
 
R. Svi ćete se vi još ove noći sablazniti nada mnom. Ta pisano je: * Udarit ću pastira i stado će se razbjeći.
O. Probudi se, maču, protiv mog pastira, protiv čovjeka, moga srodnika — govori Gospodin. * Udarit ću.
DRUGO ČITANJE: Iz Rasprave O kraljevstvu Isusovu, svetog Ivana Eudesa, prezbitera
(Dio 3, 4: Sabrana djela 1, 310-312)
 
Otajstvo Kristovo u nama i u Crkvi
R. Radujem se sada dok trpim za vas * i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu.
O. Trudim se i borim njegovom djelotvornošću koja u meni snažno djeluje. * I u svom.
MOLITVA
Gospodine, Bože naš, daj da naša vjernost tebi bude i naša radost, jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi, stvoritelju svega dobra. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi