Volite ljude koji su vas vidjeli

Volite ljude koji su vas vidjeli

Volite ljude koji su vas vidjeli
onda kada ste bili nevidljivi za sve ostale…

Oglasi