Vjera je odvažnost duše

“Vjera je odvažnost duše da ide dalje nego što može vidjeti.” .

“Vjera je odvažnost duše da ide dalje nego što može vidjeti.” .

Oglasi