MOLITVA DUHU SVETOM

Molitva Duhu Svetom

Ispuni nas, Duše Sveti, kao što želiš ispuniti one koji se otvaraju Tvome dolasku!

Napuni nas da se sve preobrazi u nama, da postanemo novi ljudi!

Napuni nas samim sobom, Božjim darom koji je vrhunska punina!

Napuni nas svojom prisutnošću da ona od cijelog našeg bića stvori Tvoje svetište!

Napuni nas svojim svjetlom, da ono u nama probudi nove i uzvišenije misli!

Napuni nas svojim životom da uzmognemo živjeti u svom ljudskom postojanju vrhunski Božji život!

Napuni nas svojom ljubavlju da se ovo naše vladanje svede na ljubav po uzoru na vrhunsku – božansku ljubav!

Napuni nas do vrhunca u svim našim sposobnostima, prema svim našim mogućnostima da Te primimo!

Napuni nas svojom radošću, svojim žarom, svojom opojenošću,

te ispuni cijelu Crkvu svojim jedinstvom!

Oglasi