MOLITVA ZA DUHOVNU OBNOVU

Molitva

Oče nebeski, ljubim Te, hvalim i slavim. Hvala Ti što si nam poslao svog Sina Isusa koji je pobijedio grijeh i smrt meni na spas. Hvala Ti što si nam poslao svoga Duha Svetoga koji mi daje snagu, čuva me i vodi prema punini života. Hvala Ti za Mariju, moju nebesku Majku, koja za mene posreduje s anđelima i svetima.

Gospodine Isuse Kriste, stavljam se u podnožje Tvoga Križa i molim Te da me prekriješ svojom predragocjenom krvlju, koja izvire iz Tvoga presvetog srca i iz Tvojih presvetih rana. Operi me, o moj Isuse, u živoj vodi koja teče iz Tvoga srca. Gospodine Isuse okruži me svojom svetom svjetlošću.

Oče naš koji si na nebesima, daj da vode ozdravljenja poteku u prošlost po majčinu i očevu rodu i očiste moje obiteljsko stablo od grijeha i od svakog utjecaja Zloga. Dolazim pred Tebe Oče, i molim Te da oprostiš meni, članovima moje obitelji, mojoj rodbini i precima, svakome od njih koji se predao Tebi protivnim moćima i koji nije častio Isusa Krista. U sveto ime Isusovo ja sada vraćam svako područje koje je sotona oduzeo i stavljam ga pod gospodstvo Isusa Krista.

O Oče, snagom Duha Svetoga pokaži mi svaku osobu kojoj moram oprostiti i svaki neispovjeđeni grijeh da se za njega pokajem i da ga ispovjedim. Pokaži mi sve što ti u mojem životu nije bilo drago, prigode koje su dale ili su mogle dati uporište Sotoni da vlada mojim životom. Hvala Ti, Oče, što mi ih pokazuješ. Hvala Ti na praštanju i ljubavi.

Gospodine Isuse, tvojim svetim imenom vezujem sve duhove u zraku, u vodi, na zemlji i pod zemljom. Vezujem u ime Isusovo svakoga izaslanika iz Sotonina glavnog stožera i zazivam predragocjenu krv Isusovu da dođe u zrak, u atmosferu, u vodu, na sve plodove koji nas okružuju, na zemlju i pod zemlju.

Oče nebeski, pošalji svojega Sina Isusa da dođe s Duhom Svetim, Svetom Djevicom Marijom, s anđelima i svima svetima, da me obrane od svakog zla i zapriječe zlim duhovima da mi se bilo kako osvećuju.

3x U sveto ime Oca Nebeskoga pečatim sebe, svoju obitelj, svoju rodbinu, ovo mjesto (sobu, kuću, crkvu, auto…itd.) svu svoju duhovnu, duševnu i tjelesnu djelatnost, napose sve izvore prihoda, predragocjenom krvlju Isusa Krista.

3x U sveto ime Isusovo pečatim sebe, svoju obitelj, svoju rodbinu, ovo mjesto (sobu, kuću, crkvu, auto…itd.) svu svoju duhovnu, duševnu i tjelesnu djelatnost, napose sve izvore prihoda, predragocjenom krvlju Isusa Krista.

3x U sveto ime Duha Svetoga pečatim sebe, svoju obitelj, svoju rodbinu, ovo mjesto (sobu, kuću, crkvu, auto…itd.) svu svoju duhovnu, duševnu i tjelesnu djelatnost, napose sve izvore prihoda, predragocjenom krvlju Isusa Krista.

3x U sveto ime Oca Nebeskoga kidam i rastjerujem sva prokletstva, čaranja, uroke, čine, zamke, prijevare, navezanosti, zapreke, skretanja, zlodušna djelovanja, bolesne i zle želje, nasljedne pečate znane i neznane, svaku poremećenost i bolest bilo kojeg uzroka, uključujući i moje pogreške i moje grijehe. U ime Oca Nebeskoga kidam prijenos bilo koje sotonske želje, djela ili ugovora, bilo kakvih duhovnih okova i vezanosti duše. U ime Oca Nebeskoga kidam i razvezujem svaku povezanost sa svim što se protivi imenu Isusa Krista, svime što istinski ne časti Isusa Krista i Blaženu Djevicu Mariju.

3x U sveto ime Isusovo kidam i rastjerujem sva prokletstva, čaranja, uroke, čine, zamke, prijevare, navezanosti, zapreke, skretanja, zlodušna djelovanja, bolesne i zle želje, nasljedne pečate znane i neznane, svaku poremećenost i bolest bilo kojeg uzroka, uključujući i moje pogreške i moje grijehe. U ime Isusovo kidam prijenos bilo koje sotonske želje, djela ili ugovora, bilo kakvih duhovnih okova i vezanosti duše. U ime Isusovo kidam i razvezujem svaku povezanost sa svim što se protivi imenu Isusa Krista, svime što istinski ne časti Isusa Krista i Blaženu Djevicu Mariju.

3x U sveto ime Duha Svetoga kidam i rastjerujem sva prokletstva, čaranja, uroke, čine, zamke, prijevare, navezanosti, zapreke, skretanja, zlodušna djelovanja, bolesne i zle želje, nasljedne pečate znane i neznane, svaku poremećenost i bolest bilo kojeg uzroka, uključujući i moje pogreške i moje grijehe. U ime Duha Svetoga kidam prijenos bilo koje sotonske želje, djela ili ugovora, bilo kakvih duhovnih okova i vezanosti duše. U ime Duha Svetoga kidam i razvezujem svaku povezanost sa svim što se protivi imenu Isusa Krista, svime što istinski ne časti Isusa Krista i Blaženu Djevicu Mariju.

3x U ime Isusovo zaklinjem te duše nečisti… i zapovijedam ti da odmah odeš Isusu, bez očitovanja i bez štete po mene ili bilo koga drugoga , tako da on može raspolagati s tobom po svojoj svetoj volji.

Oče nebeski, hvala Ti na Tvojoj ljubavi.

Duše Sveti, hvala Ti što mi daješ moć da napadam Sotone i zle duhove.

Isuse, hvala Ti što me oslobađaš.

Marijo, hvala ti što se zauzimaš za mene s anđelima i svima svetima.

Gospodine Isuse , ispuni me: milosrđem, samilošću, vjerom, ljubaznošću, nadom, skromnošću, veseljem, uljudnošću, svjetlošću, ljubavlju, čednošću, strpljenjem, mirom, čistoćom, sigurnošću, radošću, spokojem, pouzdanjem, istinom, razumijevanjem i mudrošću.

Pomozi mi da hodam u tvom svjetlu, u Tvojoj istini, osvijetljen Duhom Svetim, tako da skupa sa svim vjernim mogu hvaliti, častiti i slaviti Oca našega u vremenu i vječnosti.

Gospodine Isuse, Ti si put, istina i život i došao si da imamo život i da ga imamo u izobilju. ” Zaista je Bog moj spasitelj, u njega se pouzdajem i više se ne bojim jer je Svevišnji moja snaga i moja pjesma, on je moj spas. ”

Amen. Aleluja. Amen.

Rev. Robert De Grandis, S. S. J.

( New Orleans, L. A. )

NAPOMENA: Pečaćenje sebe i svega svojega, zatim razvezivanjem i kidanjem Sotoninih pečata ponavlja se tri puta, to jest u ime Oca, u ime Sina i u ime Duha Svetoga, jer su okultne prakse i sotonski pečati tri puta postavljeni za huljenje Presvetog Trojstva.

Nastavi čitati

Oglasi

GOVORE A NE ČINE

Mk 12, 38-44
Mk 12,38-44
Gdje god čovjek vlada nad drugim, gdje vrši autoritet bilo koje vrste, u opasnosti je zlorabiti svoju moć i vlast. Ne samo na svjetovnom, nego i u duhovnom području. Ako pak netko tko je snagom službe koju obnaša negdje ‘gore’, na prvom mjestu, zastupnik Božjih ‘interesa’ ovdje na zemlji, zlorabi svoju moć, onda je to ogavno i pred Bogom i pred ljudima. Već su u Starom zavjetu proroci bili pravi antiklerikalci, ustajali su jetkom kritikom protiv hramskih službenika, onih koji su od Hrama živjeli, ali nisu živjeli za Hram i Boga, nego za svoje vlastite interese. Nastavi čitati