Sretni ljudi – ne žale zbog prošlosti

Sretni ljudi

Sretni ljudi – ne žale zbog prošlosti, ne boje se budućnosti, a i ne ulaze u tuđe živote

Oglasi

Blažena Margareta Ebner

This slideshow requires JavaScript.


Današnja je zaštitnica blažena Margareta Ebner, njemačka dominikanka, mističarka i vizionarka. Plemićka kći, rodila se 1291. u Donauwörthu (Bavarska, Švapska), u augsburškoj biskupiji. Temeljitu klasičnu naobrazbu stekla je u svom domu, ali je već 1306. ostavila svoju bogatu i uglednu obitelj i stupila među dominikanke u nedalekom Mödingenu (kotar Dillingen). U samostanu svete Marije preboljela je od 1312. do 1322. razne bolesti i gotovo umrla. Morala je prekinuti samostanski život i vratila se na oporavak u rodnu kuću. Kod kuće je proživjela dvije godine u molitvi, povučenosti i sabranosti. Tada je počela doživljavati ukazanja i ekstaze. Kad se vratila u samostan, susrela se 1332. s glasovitim svećenikom Heinrichom iz Nördlingena. Duhovnik pun iskrene pobožnosti i dobrohotnosti, potaknuo ju je da vodi svoj dnevnik i redovito se s njom dopisivao. Ostao je njenim duhovnim vođom do kraja života. Napisao joj je 56 pisama, a 8 puta ju je i pohodio u Mödingenu. Iz Margaretinog dnevnika i tih pisama, prve zbirke takve vrste u povijesti njemačkog jezika, mnogo doznajemo ne samo o njezinoj duši i mističnim doživljajima, već i o tadašnjim prilikama i redovničkom životu. Bila je iskušana mnogim bolestima i patnjama, ali je uvijek ostala pobožna, puna ljubavi prema dragom Bogu i bližnjemu, puna neograničenog pouzdanja u Svevišnjeg i njegovu providnost.

Svojim primjerom i molitvenim vezama bila je poznata daleko izvan svoga samostana. Živjela je u teškom razdoblju crkvene povijesti, za vrijeme boravka papa u Avignonu. U Njemačkoj se tada stvorio krug „Božjih prijatelja“ („Gottesfreunde“), laička mistična skupina, u kojoj su se nalazili najistaknutiji svećenici, redovnici i svjetovnjaci onoga vremena. Iskreno su težili dobru svoga naroda i cijele Crkve. Svi su oni cijenili Margaretu Ebner i preporučivali se u njezine molitve. Duhovno joj je naročito bio blizak dominikanac Johannes Tauler, s kojim se također dopisivala. Naročito pobožna bila je prema Srcu Isusovu i činila je oštru pokoru, iako je zbog bolesti bila izuzetno krhka. Preminula je u Mödingenu na današnji dan, 20. lipnja 1351. Blaženom ju je proglasio 1979. papa Ivan Pavao II.

11. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (I)

Mt 6, 24-34

Prvo čitanje: 2Kor 12, 1-10
Najradije ću se hvaliti svojim slabostima.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Hvaliti se treba? Ne koristi doduše ali — dolazim na viđenje i objave Gospodnje. Znam čovjeka u Kristu: prije četrnaest godina — da li u tijelu, ne znam; da li izvan tijela, ne znam, Bog zna — taj je bio ponesen do trećeg neba. I znam da je taj čovjek — da li u tijelu, da li izvan tijela, ne znam, Bog zna — bio ponesen u raj i čuo neizrecive riječi, kojih čovjek ne smije govoriti. Time ću se hvaliti, a samim se sobom neću hvaliti osim slabostima svojim. Uistinu, kad bih se i htio hvaliti, ne bih bio bezuman; istinu bih govorio. Ali se uzdržavam da ne bi tko mislio o meni više nego što vidi na meni ili što čuje od mene.
I da se zbog uzvišenosti objava ne bih uzoholio, dan mi je trn u tijelu, anđeo Sotonin, da me udara da se ne uzoholim. Za to sam triput molio Gospodina, da odstupi od mene. A on mi reče: »Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje.« Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 34, 8-13
Pripjev: Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!

Anđeo Gospodnji tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin:
blago čovjeku koji se njemu utječe!

Bojte se Gospodina, vi sveti njegovi:
ne trpe oskudice koji ga se boje.
Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Gospodina, ne trpe oskudice.

Dođite, djeco, i poslušajte me,
učit ću vas strahu Gospodnjem.
O čovječe, ljubiš li život?
Želiš li se dana naužiti sretnih?

Evanđelje: Mt 6, 24-34
Ne budite zabrinuti za sutra.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Nitko ne može služiti dvojici gospodara.
Ili će jednoga mrziti,
a drugoga ljubiti;
ili će uz jednoga prianjati,
a drugoga prezirati.
Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
Zato vam kažem:
Ne budite zabrinuti za život svoj:
što ćete jesti, što ćete piti;
ni za tijelo svoje:
u što ćete se obući.
Zar život nije vredniji od jela
i tijelo od odijela?
Pogledajte ptice nebeske!
Ne siju, ne žanju
niti sabiru u žitnice,
pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac.
Zar niste vi vredniji od njih?
A tko od vas zabrinutošću
može svome stasu dodati jedan lakat?
I za odijelo što ste zabrinuti?
Promotrite poljske ljiljane, kako rastu!
Ne muče se niti predu.
A kažem vam:
Ni Salomon se u svoj svojoj slavi
ne zaodjenu kao jedan od njih.
Pa ako travu poljsku,
koja danas jest
a sutra se u peć baca,
Bog tako odijeva,
neće li još više vas, malovjerni?
Nemojte dakle zabrinuto govoriti:
‘Što ćemo jesti?’
ili: ‘Što ćemo piti?’
ili: ‘U što ćemo se obući?’
Ta sve to pogani ištu.
Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.
Tražite stoga najprije Kraljevstvo
i pravednost njegovu,
a sve će vam se ostalo dodati.
Ne budite dakle zabrinuti za sutra.
Sutra će se samo brinuti za se.
Dosta je svakom danu zla njegova.«
Riječ Gospodnja.