MOLITVA ZA SEDAM DAROVA DUHA SVETOGA

napisao uzoriti kardinal blaženi A. Stepinac

Kardinal Stepinac prije i nakon smrti (foto: TUZN)

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce moje sa
svojom milošću i svetom ljubavi i
daj mi dar mudrosti,
da sa slašću razmatram Božje istine,
i da mi Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju
svih božanskih i ljudskih stvari.

Daj mi dar razuma,
da što dublje zaronim duhom svojim
u otajstvo svete vjere
koliko je to u ovom zemaljskom životu moguće.

Daj mi dar savjeta,
da se uklanjam zasjedama đavla i svijeta,
a u dvojbi da uvijek prigrlim što je većma na
slavu Božju i naše spasenje.

Daj mi dar jakosti, da osobitom odlučnošću
svladam sve napasti i ostale zapreke
u duhovnom životu.

Daj mi dar znanja,
da pravo spoznam što i kako treba da vjerujem i
da ne odem stranputicom u duhovnom životu.

Daj mi dar pobožnosti,
da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno
štovanje i čast iskazujem, a nevoljnima
za ljubav Božju u pomoć
pritječem!
Daj mi dar straha Božjega,
da se čuvam grijeha,
bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog
poštovanja prema Božjem Veličanstvu

Oglasi