SV. BRIGITA – VEČERNJA

Brigita

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Tvog slugu ,Bože, častimo
Što odano te štovao,
I zahvalno ti pjevamo
Svim srcem pjesmu ljubavi.

Ko Kristov odan sljedbenik
Bogatstva svijeta prolazna
I varave mu radosti
Rad tebe spreman ostavi.

Siromah rado posta on,
Da, ponizan i poslušan,
Čistoćom tijela Kristu tvom
Sa djevicama omili.

Da tebi, Bože, ugodi,
Sve misli, riječi, djela sva
Na vatri užga ljubavi:
Sav za te, Oče, izgori.

Tim lancem stegnut ljubavi,
Oslobođen za sveti boj,
Ko slavni ratnik pobjednik
Gle sretno prispje k zvijezdama.

Tim potaknuti primjerom
Mi sada naprijed kročimo,
Da kroz svu ječnost slavimo
Nebesko Trojstvo blaženo. Amen.
PSALMODIJA

Ps 144 (143). Himna za pobjedu i mir

Ruke su njegove ratu navikle, kad je svijet pobijedio: »Ja, naime, reče, svijet pobijedih.« (sv. Hilarije)

I.

Ant. 1. On je ljubav moja i zaštita moja: u njega se uzdam.

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja: *
ruke mi uči boju a prste ratu.
On je ljubav moja i tvrđava moja, *
zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam; *
on mi narode stavlja pod noge!

Što je čovjek, Gospodine, da ga poznaješ, *
što li čedo ljudsko da ga se spominješ?
Poput daška je čovjek, *
dani njegovi kao sjena nestaju.

Gospodine, nagni svoja nebesa i siđi, *
takni bregove: i zadimit će se!
Sijevni munjom i rasprši dušmane, *
odapni strijele i rasprši ih!

Ruku pruži iz visina, †
istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, *
iz šaka sinova tuđinskih;
laži govore usta njihova, *
a desnica krivo priseže.

Ant. On je ljubav moja i zaštita moja: u njega se uzdam.
II.

Ant. 2. Blago narodu kojem je Gospodin Bog.

Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu, *
na harfi od deset žica svirat ću.
Ti daješ pobjedu kraljevima, *
ti koji si spasio Davida, slugu svojega,
od pogubna mača spasi mene, *
oslobodi me iz ruke tuđinske;
laži govore usta njihova, *
a desnica krivo priseže.

Daj da nam sinovi budu kao biljke *
što rastu od mladosti svoje;
a kćeri naše kao stupovi ugaoni, *
krasne poput hramskog stupovlja;
da nam žitnice budu pune svakog obilja, *
s plodovima svakojakim u izobilju;
ovce naše plodile se na tisuće, †
plodile se beskrajno na našim poljima; *
stoka naša neka bude tovna!
U zidinama nam ne bilo proboja ni ropstva, *
ni plača na ulicama našim!

Blago narodu kojem je tako, *
blago narodu kojem je Gospodin Bog!

Ant. Blago narodu kojem je Gospodin Bog.
Hvalospjev (Otk 11, 17− 18; 12, 10b− 12a). Božji sud
Ant. 3. Sada nasta spasenje i kraljevstvo Boga našega.

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože Svevladaru,
koji jesi i koji bijaše *
zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
ali dođe srdžba tvoja *
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
tvojim prorocima i svetima *
i svima koji se boje imena tvoga,
malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga †
i kraljevstvo Boga našega *
i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
koji ih dan i noć optuživaše
pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
i riječju svoga svjedočanstva: *
nisu ljubili života svoga − sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa, *
i svi nebesnici!

Ant. Sada nasta spasenje i kraljevstvo Boga našega.

KRATKO ČITANJE (Rim 8, 28-30)

Znamo da je Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova, te da on bude prvorođendac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

KRATKI OTPJEV

R. Bog je izabra, * i unaprijed je predodredi. Bog.
O. Prebivalište joj dade u šatoru svome. * I unaprijed je predodredi. Slava Ocu. Bog.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Vi koji ste sve ostavili i pošli za mnom, stostruko ćete primiti i baštiniti život vječni.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Vi koji ste sve ostavili i pošli za mnom, stostruko ćete primiti i baštiniti život vječni.

PROŠNJE

Zajedno sa svetim ženama pomolimo se Gospodinu za Crkvu i zavapijmo:

Sjeti se, Gospodine, Crkve svoje.

Po mučenicama koje su snagom duha nadvladale tjelesnu smrt:
− daj Crkvi svojoj postojanost u napastima i nevoljama.
Po svetim suprugama koje su u braku napredovale u milosti:
− daj svojoj Crkvi apostolsku plodnost.
Po udovicama koje su molitvom i gostoprimstvom ublažile i posvetile svoju samoću:
− daj da tvoja Crkva bude svijetu sakramenat ljubavi.
Po majkama koje su porod rodile za kraljevstvo Božje i za ljudsku obitelj:
− daj da tvoja Crkva sve ljude rađa za život i spasenje.
Po svim svetim ženama koje su zavrijedile promatrati svijetlo tvoga lica:
− daj i pokojnicima da se raduju gledajući tebe u vječnosti.
− i pokojne dovedi k svjetlu svoga lica.

Oče naš…
MOLITVA

Gospodine, Bože naš, ti si svetoj Brigiti objavio nebeske tajne dok je razmatrala Isusovu muku. Daj nam nasljedovati trpljenje tvoga Sina, da budemo dionici njegove slave. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi

Dar s neba

Dar s neba:
Požare oko Stona i na dijelu Pelješca ugasila kiša!
22.07.2015. u 23:55h
RADE POPADIĆ
Kiša je do ponoći natopila stonsko područje i samo dio istočnog Pelješca, a srednji i zapadni dio poluotoka ostali su suhi. Ipak, doznajemo da je stanje iz sata u sat sve bolje

MOlitvena nakana bila je sinoć u 20:33h
http://www.dalmacijanews.hr/clanak/2afn-najnovije-dar-s-neba-pozare-oko-stona-i-na-dijelu-peljesca-ugasila-kisa#/clanak/2afn-najnovije-dar-s-neba-pozare-oko-stona-i-na-dijelu-peljesca-ugasila-kisa

SV. BRIGITA – Misna čitanja

SV. BRIGITA – Misna čitanja

📖: Gal 2,19-20; Ps 34,2-11; Iv 15,1-8

Prvo čitanje: Gal 2, 19-20
Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo!
Po Zakonu ja Zakonu umrijeh
da Bogu živim.
S Kristom sam razapet.
Živim,
ali ne više ja,
nego živi u meni Krist.
A što sada živim u tijelu,
u vjeri živim u Sina Božjega
koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati