BOG JE VELIK! MOLITVE SU USLIŠANE!

SvjedočanstvoHvaljen Isus i Marija. BOG JE VELIK! MOLITVE SU USLIŠANE!

Kumina mama koja se gusila od kašlja i nije oka sklopila po noći dragi moji molitelji i svećenici ovu noć prespavala je bez buđenja i kašljanja nakon 1,5mj prva mirna noć Neka Vas blagoslovi dragi Bog i poda vam mira i obilje blagoslova Hvala i Slava Isusu jer On je Čudesan i Velik Mir svima Vama Bvb sve koliko vas god ima

 

MOlitvena nakana je bila slijedeća:
30. srpanj 22:30
Hvaljeni Isus i Marija!Imam molbu gdje bi preporučila anonimno od moje najdraže kume (5 smo kumovi )njenu mamu koja je srčani bolesnik sa pacemakerom, ali je problem u sasvim nečem drugom. Bolesna je mjesec dana kašlje po 2-3 h neprestano terapija joj mjenjana 2 a njoj sve lošije, sve je probala ne spava uopće po noći i kuma je zabrinuta jako za svoju mamu. Zato vas dragi svećenici i molitelja stavite u svoje molitve barem sa jednim Očenašem hvala i Bog Vas sve blagoslovio i čuvao od svega zla -zabrinuta kuma
Svjedočanstva
30. srpanj 22:53
Moliti ćemo . Mir i božji blagoslov, BVB ✞

Oglasi

Kako je teško bilo koračati sama

IsusKako je teško bilo koračati sama. Izmorilo me sunce. Morila me žeđ. Oaze nema…
Možda je to križ? Da je bar puhnuo lagani lahor, možda bi odnio užarene misli! Ili, da sam pronašla put u oazu, mogla bih ugasiti žeđ na usnama. I pitam se… Što me to tjera na tugu? Možda ova pustoš nijema, ili samoća? Tko zna?
A onda, kao tihi lahor spustio se mio glas i ja čuh:
“Zašto plačeš?”
Malo zatim, upita me: “Što tražiš?”
Odgovorih kroz suze: “Izgubih svoju Oazu!
A trebalo je samo dići pogled i, evo ga, tu je sasvim pored mene, sav u sjaju.
Sada Oazu držim čvrsto u srcu, gdje ću je svaki puta naći kad opet budem morala u pustinju svoju.

SV. IGNACIJE LOJOLSKI – JUTARNJA

Ignacije Lojola
POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dođite poklonimo se Kristu, prvaku pastira.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Dođite poklonimo se Kristu, prvaku pastira.

HIMAN

Vojskovođo dične Družbe,
Ignacije, živa vatro,
Cijelim svijetom proslavljeni
Naukom i vrlim djelom.

Višnji Kralj je ljubav tvoja,
Služiš njemu jedinome,
Geslo te u svemu vodi:
»Sve na veću slavu Božju!«

Tom poslanju sav se daješ,
Novačiš za nj smjele čete
Zabludi da spriječiš pute,
Da izboriš svijet za Krista.

Svjetlo Duha potaknu te
Naputke da mudre sazdaš:
Dušama ti revnim poda
Stazu puta duhovnoga.

Učenike hrabre šalješ,
Poslanike po svem svijetu:
Marnim radom oni žanju
Crkvi Božjoj novu žetvu.

Sveto Trojstvo, molimo te,
Daj nam slijedit primjer vatren:
Daj nam Kristov boj bojevat,
Slavu vječnu izvojevat! Amen.

PSALMODIJA

Ps 51 (50). Smiluj mi se, Bože

Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka.

Ant. 1. Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
po velikom smilovanju
izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice, *
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem, *
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
i učinio što je zlo pred tobom:
pravedan da budeš prema svojim riječima *
i bez prijekora kada te sudili budu.

Evo, grešan sam već rođen, *
u grijehu me zače majka moja.
Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim, *
operi me, i bit ću bjelji od snijega!
Objavi mi radost i veselje, *
nek se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih, *
izbriši svu moju krivicu!
Čisto srce stvori mi, Bože, *
i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega *
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
Vrati mi radost svoga spasenja *
i učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
i grešnici tebi će se obraćati.
Oslobodi me od krvi prolivene, †
Bože, Bože spasitelju moj! *
Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje, *
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Žrtve ti se ne mile, *
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan, *
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
i opet sagradi jeruzalemske zidine!
Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
prinosi i paljenice, *
i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

Ant. Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.

Hvalospjev (Iz 45, 15−26). Svi će se narodi obratiti Gospodinu

Nek se na ime Isusovo prigne svako koljeno (Fil 2, 10).

Ant. 2. U Gospodinu će pobijediti i proslaviti se sve potomstvo Izraelovo.

Doista ti si Bog skriveni, *
Bog Izraelov, Spasitelj.

Postidjet će se *
i poniknut će svi zajedno,
otići će u ruglu *
oni koji prave kipove.
A Gospodin će vječnim spasenjem *
spasiti Izraela.
Nećete se postidjeti *
i nećete poniknuti dovijeka.

Da, ovako govori Gospodin, *
nebesa Stvoritelj − on je Bog −
koji je oblikovao i sazdao zemlju, *
koji ju je učvrstio
i nije je stvorio pustu, †
već ju je uobličio za obitavanje: *
»Ja sam Gospodin i nema drugoga.
Nisam govorio u tajnosti, *
u zakutku mračne zemlje.
Nisam rekao potomstvu Jakovljevu: *
Tražite me u pustoši.
Ja, Gospodin, govorim pravo *
i naviještam čestito.

Saberite se i dođite, *
pristupite zajedno,
svi preživjeli od naroda!
Neznalice puke oni su što nose
kip izrađen od drveta *
i mole boga koji ih spasit ne može.
Objavite, iznesite svoje dokaze, *
svjetujte se zajedno:
Tko je to od davnine navijestio *
i od tada prorekao?
Nisam li ja, Gospodin? *
Nema drugoga boga do mene;
Boga pravednog i Spasitelja *
osim mene nema.

Obratite se k meni da se spasite,
svi krajevi zemlje, *
jer ja sam Bog i nema drugoga!

Sobom se samim kunem, †
iz mojih usta izlazi istina, *
riječ neopoziva,
da će se preda mnom prignuti svako koljeno, †
mnome će se svaki jezik
zaklinjati govoreći: *
Jedino je u Gospodinu pobjeda i snaga!
K njemu će doći, postiđeni, *
svi što na nj su bjesnjeli.
U Gospodinu će pobijediti i proslavit se *
sve potomstvo Izraelovo!«

Ant. U Gospodinu će pobijediti i proslaviti se sve potomstvo Izraelovo.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjedničku (sv. Atanazije).

Ant. 3. Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvorane njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.

 

KRATKO ČITANJE (Heb 13, 7-9a.)

Spominjite se svojih glavara koji su vam navješćivali riječ Božju: promatrajući kraj njihova života, nasljedujte njihovu vjeru. Isus Krist jučer i danas isti je − i uvijeke. Ne dajte se zanijeti različitim tuđim naucima!
KRATKI OTPJEV

R. Na zidine tvoje, Jeruzaleme,* stražare sam postavio. Na zidine.
O. Ni danju ni noću ne smiju zašutjeti da tvoje ime obznanjuju. * Stražare sam postavio.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Na zidine…
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. O da upoznam Krista i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim!

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. O da upoznam Krista i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim!
MOLBENICA

Hvalu iskažimo Kristu, dobrom pastiru, koji je za ovce svoje položio život i usrdno ga zamolimo:

Upravljaj, Gospodine, narod svoj.

Kriste, ti si u svetim svećenicima očitovao milosrđe i ljubav:
ne prestani nikada po njima i na nama svoje milosrđe očitovati.
Ti službu pastira naših duša nastavljaš preko svojih zamjenika:
daj nam uvijek predvodnika koji će nas tvojim putem voditi.
Ti si se u svetima svojim, vođama naroda, očitovao kao liječnik duše i tijela:
ne prestani nam davati službenike života i svetosti.
Ti si ljubavlju i razboritošću svetaca svoj narod poučio:
izgrađuj nas trajno u svetosti preko naših pastira.

Oče naš…
MOLITVA

Bože, ti si u Crkvi svojoj podigao svetog Ignacija da svijetom širi sve veću slavu tvoga imena. Pomozi nam njegovim zagovorom da se poput njega borimo na zemlji te budemo s njime okrunjeni na nebesima. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.