Naš put nije meka trava već planinska staza popločena stubama

Naš put nije meka trava već planinska staza popločena stubamaNaš put nije meka trava već planinska staza popločena stubama.
Iako vodi uzbrdo, ide naprijed prema suncu.” ♥
Ruth Westheimer

Oglasi

Duhovne tablete

GospaDUHOVNE TABLETE
(izabrati jednu rečenicu i ponavljati je dok duboko u sebi ne dobijemo razumijevanje i prihvaćanje toga)

Ja sam Božje kraljevsko dijete. Ja sam baštinik neba.
Govori Gospodin: “Dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ja te ljubim”.
Oče sveti, smiluj se meni i čitavom svijetu!
Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam.
Sve mogu u Kristu Isusu koji mi daje snage.
Jači je Isus koji je u meni, nego đavao koji je u svijetu.
Ja sam pomazanik Duhom Svetim.
Duše Sveti, osposobi me da činim Isusova djela.
Ljubavlju vječnom ljubim te, i zato sam ti sačuvao milost.
Dobrota i milost Božja pratit će mene sve dane života moga.
Ne boj se, jer ja sam s tobom. Čuvat ću te kamo god pođeš.
Isus je došao da razori djela đavolska.
Zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodio me zakona smrtnosti.
Nauči me da vršim volju Tvoju!
Isuse, Tvoja je ljubav tako velika da može obuhvatiti cijeli svijet.
Isuse, budi u pomoć meni i mojoj obitelji!
Slavim Te, o Bože, Kralju moj! Ime ću Tvoje blagoslivljati uvijek i dovijeka!
Isuse, budi stalno uz mene i prati me na svakom koraku tijekom života!
Isus: “Tko vjeruje u me činit će djela koja ja činim. I veća će od ovih činiti jer ja idem k Ocu.
Gospodine, učini me oruđem svoga mira i spasenja.
Mi smo ga (đavla) pobijedili krvlju Janjetovom i riječju svoga svjedočanstva.
Ja vladam snagom života i darom pravednosti u Kristu Isusu!
Dođi, Duše Sveti, ražari moje srce i oganj svoje ljubavi u njemu zapali.
Ti, prava svjetlosti svakog čovjeka koji dolazi na svijet, rasvijetli me!
Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama! Istinom me svojom vodi i pouči me! Nastavi čitati

Nedjelja – Nedjeljne propovijedi – 22. NKG (B) – EVANĐELJE I ČISTOĆA

Mk 7, 1-8.14-15.21-23Mk 7,1-8.14-15.21-23
Danas imamo pravi kult sredstava za čišćenje tijela, rublja, stana, automobila i slično, koji njeguje industrija oglašavanja. Dobiva se dojam kao da čistoća tijela i okoliša može zamijeniti unutrašnju čistoću, moralnu čistoću. Površno shvaćena čistoća i nasilna težnja za apsolutnom čistoćom može nas dovesti do sterilnosti, hladnoće, fanatizma. Tako onda to silno čišćenje u današnjemu društvu proizvodi goleme količine smeća i otpadnih voda koje zagađuju okoliš kao nikada dosada.
U težnji za čistoćom može se očitovati ljudska agresivnost, a često se javljaju fanatici čistoće koji teroriziraju sve oko sebe, kopaju po negativnostima drugih da bi ih optužili. Kada netko silno ističe izvanjsku čistoću, kad se hvali kako se strogo pridržava svakog propisa i običaja, javlja se bojazan da time želi prikriti manjak ljubavi prema ljudima. Također, mnogi su ljudi opterećeni prisilnim pranjem tijela, što upućuje na duhovnu dimenziju potrebe za čišćenjem od krivnje. Isus nam je stoga darovao sakrament ispovijedi u kojemu se oslobađamo od tereta krivnje.
Osobna čistoća i različita sredstva za njezino održavanje pomažu čovjeku da se osjeća dobro. No, bez čistoće srca, čovjek je okupan izvana, ali nečist iznutra. Bog ne želi samo vanjsku higijenu, već i čistu nutrinu. Isus je došao u sukob s farizejima i njihovim uskim propisima o obrednoj čistoći. Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih? – upitaju ga. Isus im odgovara: Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske. Isus govoru o čistoći ruku, suprotstavlja čistoću srca. Ono što čovjeka onečišćuje nisu stvari vanjštine, nego nutrine. To su tajne srca. Ljudi ih ne vide, ali Bog ih vidi. Tu, u srcu, rađaju se zle nakane. Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevare, razularenost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.
Ovu napetost između ljudskih uredbi i čistoće srca susrećemo i danas u Crkvi. Nekim je kršćanima danas, kao nekoć farizejima, stalo do izvanjskoga dojma, do onoga što ljudi vide i što će reći. “Predaje starih” (formalizam, tradicionalizam, ritualizam, legalizam) priječe da vjera dopre do srca i potakne na promjenu. Isus dakle jasno kaže da je zlo u ljudskom srcu, pa je očito da to zlo treba čistiti i postići čisto srce. Zbog toga je potrebno unutarnje čišćenje. Čistoća ili nečistoća stanja su našega duha. To posebno naglašava Luka u Isusovoj polemici s farizejima, kad im predbacuje da čiste samo vanjštinu čaša i zdjela: A nutrina vam je puna grabeža i pakosti. Bezumnici! Nije li onaj koji je načinio vanjštinu, načinio i nutrinu? Nego dajte za milostinju ono iznutra i gle – sve vam je čisto (Lk 11, 39-41).
Dakle, čist je samo onaj kojemu je nutrina čista, a nutrina su naše istinske namjere i motivi koji mogu biti iz ljubavi ili iz sebičnosti. Čovjek se stoga čisti ljubavlju. Onima koji ljube sve je čisto. “Nije više stvar u obredima čišćenja, već u ljubavi kao iskonskoj snazi koja pročišćuje sve i za koju je sve čisto” (A. Grün). Čovjek treba biti čist po evanđelju, a ne po ideologiji na koju se poziva. Kada izostane iskonska kršćanska ljubav, preostaje samo paradno domoljubno katoličanstvo, lišeno duha koji istinski daje život.

22 NKG B

molitvena nakana

Upućujemo poziv svim vjernicima da večeras ili sutra izmole bar jednu Zdravo Mariju na nakanu ublažavanja sukoba u SirijiUpućujemo poziv svim vjernicima da večeras ili sutra izmole bar jednu Zdravo Mariju na nakanu ublažavanja sukoba u Siriji

„Potrebna je žarka molitva… žarka molitva omogućuje Isusu da čini čudesa. Krist nas poziva na hrabrost u molitvi!
PODIJELITE NA SVOJIM ZIDOVIMA , HVALA

Nedjelja – Misna čitanja – 22. NKG/B

Mk 7, 1-8.14-15.21-23Prvo čitanje: Pnz 4, 1-2.6-8
Ništa ne nadodajite onome što vam zapovijedam … vršite zapovijedi Gospodnje!

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu:
»Sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim da biste ih vršili i tako poživjeli te unišli i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših. Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Gospodina, Boga svojega, što vam ih dajem. Držite ih i vršite: to će u očima narodâ biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: ’Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj narod veliki.’ Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj zakon koji danas stavljam pred vas?«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 15, 2-4ab.5ab
Pripjev: Gospodine, tko smije prebivati u šatoru tvome?

Onaj samo tko živi čestito,
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori,
i ne kleveće jezikom.

Koji bližnjem zla ne nanosi
i ne sramoti susjeda svoga;
koji zlikovca prezire,
a poštuje one što se Gospodina boje.

Koji se zaklinje prijatelju,
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu,
i ne prima mita protiv nedužna.

Drugo čitanje: Jak 1, 17-18.21b-22.27
Budite vršitelji riječi!

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola
Braćo moja ljubljena: Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlilâ u kome nema promjene ni sjene od mijene. Po svom naumu on nas porodi riječju Istine da budemo prvina neka njegovih stvorova.
Sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 7, 1-8.14-15.21-23
Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?« A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke – uredbe ljudske. Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.«
Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: »Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.«
Riječ Gospodnja.

Sv. Marko Križevčanin – Devetnica sv. M. Križevčaninu

Marko KriževčaninUVODNA MOLITVA

Sv. Marko Križevčanine, zaštitniče naše Župe, dolazimo ponizno k tebi želeći iz svega srca isprositi tvoj zagovor kod Gospodina. Neka ova devetnica bude buđenje ljubavi prema Ocu i Sinu i Duhu Svetomu i napose prema Blaženoj Djevici Mariji. Prikazujemo je za duhovni rast, buđenje i  obnovu naše Župe. Slavljenje euharistije je istinsko mjesto jedinstva župne zajednice gdje nas Gospodin sjedinjuje u jednom kruhu koji od nas čini jedno tijelo. Ti si, sv. Marko Križevčanine, bio ispunjen ljubavlju prema Isusu i Mariji, život si položio za svoju vjeru. Daj da se, po tvom zagovoru, i mi župljani međusobno ljubimo kao braća i sestre u Kristu i služimo Bogu kroz naše župno i euharistijsko zajedništvo. Prikazujemo ti obitelji u našoj Župi i molimo te da  isprosiš dar života kršćanskim supružnicima, potakneš evanđeoske vrijednosti u odgoju djece i mladih, obiteljsku molitvu i svećenićka zvanja. Molimo te, sv. Marko Križevčanine da se udostojiš primiti ovu pobožnost i isprositi za župljane ove Župe, čiji si ti zaštitnik, potrebne milosti.

Oče naš, Zdravo Marijo, Litanije sv. Marka Križevčanina

LITANIJE SV. MARKA KRIŽEVČANINA

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, zaštitniče naše Župe, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine koji svjedočiš za Isusa Krista, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te mudrost i razum, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te savjet i jakost, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te pobožnost i znanje, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te jakost i ustrajnost, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te srce puno božanske ljubavi, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te ustrajnost u vjeri, ufanju i ljubavi, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, resi te duh molitve, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, mučeniče Božji, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, uzore poslušnosti, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, zvijezdo svetosti, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, čuvaru božanskog nauka, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, mučeniče za katoličku vjeru, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, vjeran Kristovu namjesniku, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, nadvladatelju opačina, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, hrabri borče Kristov, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, branitelju vjere, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, ponose naše Župe, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, zaštitniče europskih integracija, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, zaštitniče katoličkog tiska, moli za nas!
Sv. Marko Križevčanine, obrano svete Crkve protiv vlasti tmine, moli za nas!
Milostiv budi! Oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi! Usliši nas, Gospodine!
Od svakoga zla, oslobodi nas Gospodine!
Od svakoga grijeha, oslobodi nas Gospodine!
Od smrti vječne, oslobodi nas Gospodine!
Po zaslugama sv. Marka Križevčanina, oslobodi nas Gospodine!
Po gorućoj ljubavi njegovoj, oslobodi nas Gospodine!
Po želji njegovoj za mučeništvom, oslobodi nas Gospodine!
Na dan sudnji, molimo te, usliši nas!
Mi grešnici, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš na pravu pokoru ganuti, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš oganj svete ljubavi svoje u nama upaliti, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš sv. Marka Križevčanina za zaštitnika i zagovornika nama darivati, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš po zaslugama sv. Marka Križevčanina pravo nam pokajanje, duboku poniznost i dar svetog razmišljanja udijeliti, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš po zaslugama sv. Marka Križevčanina pomoći nam da đavla, svijet i tijelo uzmognemo potpuno nadvladati, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš zaštititi našu Župu, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš očuvati našu domovinu, molimo te, usliši nas!
Da se dostojiš uslišiti nas, molimo te, usliši nas!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
Moli za nas, sv. Marko Križevčanine, da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

Sv. Marko Križevčanine, isprosi vjeru nevjernicima, nadu obeshrabrenima, jakost slabima, hrabrost plašljivima, a svima ljubav prema Isusu. Molimo te, upotrijebi svoj dar čudesa i usliši naše prošnje i po zagovoru Blažene Djevice Marije zamoli Isusa da mi koji tebe častimo, zaslužimo biti dionicima tvoje slave na nebu. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Nastavi čitati