Pričaj mi o Bogu!

Pričaj mi o BoguRekoh lješnjaku: “Pričaj mi o Bogu!”
– I lješnjak procvjeta.
Rekoh siromahu: “Pričaj mi o Bogu!”
– I siromah mi dade svoj ogrtač.
Rekoh kući: “Pričaj mi o Bogu!”
– I kuća mi otvori svoja vrata.
Rekoh djetetu: “Pričaj mi o Bogu!”
– I dijete mi se nasmiješi.
Rekoh bolesniku: “Pričaj mi o Bogu!”
– I bolesnik, s vjerom, prihvati svoju bol.
Rekoh vojniku: “Pričaj mi o Bogu!”
– I vojnik odbaci svoje oružje.
Rekoh svojoj majci: “Pričaj mi o Bogu!”
– I mama me poljubi u čelo.
Rekoh svom tati: “Pričaj mi o Bogu!”
– I tata donese kruh na stol (svaki dan).
Rekoh prijatelju: “Pričaj mi o Bogu!”
– I on zaboravi sve uvrede koje mu zadah.
Rekoh dvoma zaljubljenima: “Pričajte mi o Bogu!”
– I oni se primiše za ruke.
Rekoh neprijatelju: “Pričaj mi o Bogu!”
– I on mi pruži ruku mira.
Rekoh Bibliji: “Pričaj mi o bogu!”
– I Biblija ne prestade pričati.
Rekoh Mariji: “Pričaj mi o Bogu!”
– I Marija ostade u šutnji pod križem.
Rekoh Isusu: “Pričaj mi o Bogu!”
– I Isus moljaše: “Oče naš…”
Rekoh sam sebi: “Pričaj mi o Bogu!”
– A ja… što ću reći?

Vjera u sebe, podrazumijeva i ljubav prema sebi

Vjera u sebe, podrazumijeva i ljubav prema sebi, a tada je lako voljeti i druge.Vjera u sebe, podrazumijeva i ljubav prema sebi, a tada je lako voljeti i druge.
Ne znam da li ste primijetili, baš ti ljudi koji su naučili voljeti sebe, dobivaju najviše ljubavi i poštovanja od drugih!!
No, ljubav prema sebi nemojte pobrkati sa samoljubljem i ohološću!
Vrijeme je da vratite vjeru u sebe i da misao; ja to mogu, ja to znam, ja to hoću, ja vjerujem, postane Vaša svakodnevna stvarnost.
“Dogodit će vam se prema vašem vjerovanju”, kaže Biblija.

%d blogeri kao ovaj: