Sv. Misa/Euharistija – izvor i vrhunac života – o.Louis Merosne

“Euharistija je `izvor i vrhunac svega kršćanskog života’. Ostali sakramenti, kao i sve crkvene službe i djela apostolata, tijesno su povezani s Euharistijom i prema njoj su usmjereni. Presveta Euharistija naime sadrži svekoliko duhovno dobro Crkve, to jest samoga Krista.” – našu Pashu” KKC 1324
“Dakle, nađete li se na Misi, i činite ovo… zijevate
Ti si dosadan! Misa nije dosadna, ti si dosadan! Nemaš pojma što se događa!

U Misi, braćo i sestre, što se događa?

Jeste li bili ondje na Kalvariji kada se Isus prinio na Križu, kada se uspeo na drvo da te vidi? Jeste li bili ondje? Niste. Većina vas tu ima koliko godina? 15, 16, možda 17. A to se dogodilo prije 2000 godina, ako ste se možda zapitali.
Niste bili ondje. Ali Isus nije bio zadovoljan s time da se preda samo onima koji su bili ondje, želio se dati tebi. A znate li kako Isus dolazi k tebi, da donese Kalvariju do tebe?

U EUHARISTIJI. U MISI.

Dakle, Misa je izvor našeg života jer sva milost koju možemo primiti od Boga je zbog smrti Isusa na Križu, zbog Kalvarijske Žrtve.
A baš ta Žrtva, je ono što nam se uprisutnjuje danas u Misi.
Ne samo kao simbol, već je prisutno danas!

Vi UPRAVO sjedite na KALVARIJI, jer ste usred MISE.

I pogodite što mi imamo nakon što svećenik izgovori riječi Pretvorbe.
Imamo Kralja neba, imamo Boga svemira koji je tu prisutan i svi anđeli dolaze da bi Ga slavili pod Misom, anđeli se spuštaju da bi Ga slavili s tobom u tvojoj sredini.
To je Nebo, dakle to je vrhunac našeg života.
To je najbolji tulum, nabolje slavlje.
A neki ljudi se pitaju ‘zašto je toliko bitno ako PROPUSTIŠ nedjeljnu Misu, pa to nije nikakav poseban dan.’
– Bitno je jer je to izvor tvog života te ako se osječeš od izvora života tada više nemaš život!

Zato je to SMRTNI grijeh,
jer ubijaš sebe udaljujući se od Života. To je život, jer Isus je život. On je umro da bi ti dao s drva života. To je život, to je Isus.

Braćo i sestre, ja sam iz Haitija, ondje su stvari ponešto drugačije nego ovdje. Rođen sam u malenom selu, sjećam se da sam ondje svećenika viđao jednom godišnje. Toliko često smo imali Misu, jednom godišnje.

Te sam tako dirnut danas kada čujem o siromašnim seljacima koji pješače doslovno SATIMA, uzbrdo, nizbrdo, kroz rijeke, bile preplavljene ili ne, da bi došli do malene kapelice gdje će možda biti slavlje Mise.

Jer, nešto im govori da je ondje život.
Nešto im govori da je to nešto sveto i važno te da mogu biti dio toga.
To nije obaveza, već je to PRIVILEGIJA.
I oni putuju satima da bi došli do toga.

A neki od nas imaju toliko sreće da nam se Euharistija pruža svaki dan.
A opet nam je teško nedjeljom, jednom tjedno, potruditi se doći na Misu.

Sestre i braćo, naš Gospodin prolazi pokraj nas, a ti se ne trebaš verati na drvo, jer za par trenutaka, On će biti uzdignut da bi vidio tebe.
A kada On bude uzdignut, ti možeš imati veće moći od supermena, jer sa svojim očima moći ćeš vidjeti ono što svijet vidjeti nemere.
Kada Isus bude uzdignut na oltaru, ti možeš vidjeti Boga, možeš vidjeti najbolju realnost i najveću ljubav.
Tvoja vjera ti može dati tu moć.

….

i imat ćete Boga u svojim srcima, ako ste dostojni primiti Euharistiju, naravno.
Ako ste u stanju smrtnog grijeha, molim vas, ispovijedite se prije.

…budite na Kalvariji i na Nebu, u izvoru i vrhuncu našeg kršćanskog života – Isus u Euharistiji!” – o.Louis Merosne

20. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)

Iv 6, 51-58

Prvo čitanje: Izr 9, 1-6
Jedite od mojega kruha i pijte vina koje sam pomiješala!

Čitanje Knjige mudrih izreka
Mudrost je sazidala sebi kuću
i otesala sedam stupova.
Poklala je svoje klanice, pomiješala svoje vino
i postavila svoj stol. Nastavi čitati “20. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)”

%d blogeri kao ovaj: