Vjerovati u Boga i vjerovati Bogu

Temeljna istina sadržana u Svetom Pismu, tj. od samog Boga objavljena ljudima glasi da se čovjek ne može Bogu svidjeti bez vjere. Drugim riječima, to znači da se čovjek bez vjere ne može spasiti. Budući da Bog želi da se svi ljudi spase, on svakome daje milost vjere, odnosno Duh Sveti prosvjetljuje svakog čovjeka i iznutra ga uvjerava i potiče na vjeru. Nastavi čitati

Oglasi

Kao Marija

Vidio sam dugu cestu koja se odvajala od zemlje i dizala u zrak gubeći se daleko u oblacima na nebu. Nije to bila ravna cesta, dapače bila je puna prepreka, iznenađenja, puna hrđavih čavala, staklenih krhotina, te oštra i šiljata kamenja. Ljudi su bosi hodali cestom. Krvarili su jer su im čavli ranjavali noge, no nisu odustajali. Nastavi čitati

Što vam je nedostajalo?

Zar nije Isus poslao svoje apostole u svijet bez novca, štapa, cipela, torbe i odjeća, te ih je upitao: Kada sam vas poslao u svijet, je li vam nešto nedostajalo? A oni su odgovorili: Nije. Kada si bila puna jada i nevolje, pa i onda kada, nažalost, nisi osjećala snažno pozdanje u Boga, reci mi, jesi li bila pritiješnjena pod teretom nevolje? Ti ćeš mi odgovoriti: „nisam“. A ja pridodajem: „Zašto onda nisi odvažna pobijediti i svaku drugu protivštinu“?

     Bog te do sada nije napustio. Hoće li te napustiti ubuduće, kada još više nego do sada želiš biti njegovo vlasništvo? Ne boj se zla koje ti svijet može učiniti. Možda ti ga nikad neće učiniti. A ako ti ga i učini, Bog će ti dati snagu da izdržiš. Božanski je učitelj sv. Petru zapovijedio da hoda po vodi, a kada se on zanjihao na olujnom vjetru, spopao ga je strah zbog kojega se gotovo utopio pa je zazvao Učitelja u pomoć. A on mu prijekorno reče: Malovjerni, zašto si posumnjao? Zatim mu je pružio ruku i Petar je bio spašen. Ako ti Gospodin dopusti da hodaš po valovima protivština, ne očajavaj i ne boj se, Bog tvoj je s tobom! Budi hrabra i bit ćeš slobodna

Sveta Marija od Propetog Isusa Baouardy – Svetac dana

Sveta Marija od Propetog Isusa BaouardySveta Marija od Propetog Isusa Baouardy
Sveta Marija od Propetog Isusa Baouardy, poznata i kao Mariam (Mirjam) iz Abellina, palestinska redovnica, bosonoga karmelićanka, prozvana „liljanom Palestine“ i „glasnicom Duha Svetoga“, mističarka i stigmatičarka, rođena je 5. siječnja 1846. u palestinskom selu I’billinu (Abellinu) kod Nazareta (Galileja, danas sjeverni Izrael), kao Mariam (Mirjam) Baouardy, kći libanonskih roditelja, melkita, Giriesa Baouardyja i Mariam Chahine, trinaesto od četrnaestero njihove djece i jedina kći (svi njihovi sinovi umrli su ranom djetinjstvu). Krštena je u Melkitskoj katoličkoj crkvi (kršćani istočnog obreda), a dvije godine kasnije rodio se njezin mlađi brat Boulos. Ubrzo nakon toga, 1848, umrli su Marijini roditelji, a nju je usvojio očev brat, koji se nastanio u Aleksandriji (Egipat). Marijinog brata usvojila je neka obitelj iz Nazareta i ona ga nikada više nije vidjela. Kad je Marija navršila trinaest godina, stric ju je želio udati za brata svoje žene u Kairu, ali ona je to odbila. Nakon toga zaposlila se kao služavka i bila izložena poniženjima i nasilju jer nije željela prijeći na islam. Pobjegla je brodom u Bejrut (Libanon), a u svibnju 1863. zaposlila se kao kuharica kod jedne arapske obitelji u francuskom gradu Marseilleu. Počela je čeznuti za samostanskim životom pa je u svibnju 1865. ušla kao novakinja u samostan Sestara svetog Josipa (Le Capelette, Marseille). Gospodin ju je tada odlikovao svojim svetim ranama, a tamošnje sestre nisu je željele primiti u svoj red. Nastavi čitati