Dijabolična vizija pape Lava XIII.

SvjedočanstvoDijabolična vizija pape Lava XIII.

Mnogi se od nas još sjećaju da su prije liturgijske reforme Drugog vat. sabora svećenik i vjernici na kraju svete mise kleknuli, kako bi izgovorili molitvu Majci Božjoj i molitvu arhanđelu Mihaelu. Ovdje bih želio predočiti tekst ove druge molitve (molila se nakon Zdravo Kraljice), jer je to lijepa molitva koja se može moliti s dobitkom:

“Sveti arhanđelu Mihaele, čuvaj nas u borbi; budi naš zaštitnik protiv đavolskih pakosti i zamki. ‘Bože, naloži mu to’, molimo usrdno. A ti, kneže nebeskih četa, otjeraj Božjom snagom u pakao sotonu i druge zle duhove koji lutaju svijetom da bi iskvarili duše. Amen.” Nastavi čitati “Dijabolična vizija pape Lava XIII.”

Sine moj, ovo je pismo od tvoje sirote majke

Sine moj! ‘Sine moj, ovo je pismo od tvoje sirote majke’

Sine moj! Ovo je pismo od tvoje sirote majke. Sram me je što pišem, nakon nesigurnosti i dugog čekanja uzela sam pero nekoliko puta, ali su mi suze smetale. Nekoliko su mi puta prestale suze, ali mi srce nije dopustilo. O, sine moj! Nakon dugo vremena vidim da si porastao, postao zreo i lijepo usklađuješ stvari. Imam jedno pravo, da barem pročitaš ovo pismo, a kasnije, ako želiš, poderi ga kao što si učinio s mojim srcem.
O, sine moj! Prije 25 godina za mene je bio jedan veoma radostan dan kad mi je doktorica rekla da sam u drugom stanju. Majke dobro znaju značaj ovih riječi, to je mješavina sreće i radosti s početkom uznemiravanja i mnogih promjena u organizmu. Poslije ovoga, držala sam te 9 mjeseci u svom trbuhu, ustajala sam s teškoćom, spavala sam s teškoćom, hranila sam se i disala s teškoćom i pored toga, ništa mi nije umanjivalo ljubav prema tebi. Naprotiv, iz dana u dan ona se sve više povećavala i jedva sam čekala da te vidim. Nastavi čitati “Sine moj, ovo je pismo od tvoje sirote majke”

Marijine misli – Prijatelj u tvojem životu najbolja je utjeha

Prijatelj u tvojem životu najbolja je utjeha.Pozitivno razmišljanje – nije lako. Mnogo je lakše – razmišljati negativno.

 

Prijatelj u tvojem životu najbolja je utjeha.
U svakoj nevolji prijatelj je prava ljudska dobrota.
U njoj osjećaš znak Božanske dobrote…

Beba rođena živa i zdrava nakon molitve

Bb.evo samo da se zahvalim svim vama na molitvi za mene i moju bebu koja je danas dosla na svijet carskim rezom ali ziva i zdrava. Bog je uslišio moje molitve i zelje.Hvala Mu na svim milostima i blagoslovima.Isuse uzdam se u tebe ! Bog Vas sve blagoslovio.

 

MOLITVENA NAKANA bila je 8. rujan 16:08
Blb.Molim anonimno.Trenutno sam u bolnici u 38 tj.trudnoce.Molim sve vas da se moje dijete i mene stavite u svoje molitve,kako bi se sto prije porodila bez ikakvih problema.Da se moje dijete rodi živo i zdravo.Bog Vas blagoslovio.

Isuse uzdam se u tebe

Sotonini darovi -fantastično svjedočenje o vlastitom iskustvu !!!

Sotonini darovi -fantastično svjedočenje o vlastitom iskustvu !!!

I sotona daje svojim pristašama neke sposobnosti. Budući da je on pravi lažljivac, ne razumiju odmah pri matelji porijeklo tih moći ili ga ne žele razumijeti, jer se veoma raduju besplatnim darovima. Tako se može dogo diti da poneka osoba ima dar vidovitosti; drugi spontano pišu poruke na više stranica ako im se stave u ruku bijeli papir i nalivpero; drugi opet imaju dojam da se podvostručuju i da jedan dio njih može ulaziti i u veoma uda ljene kuće i krajeve;’a veoma je raširen fenomen da netko čuje “glas” koji mu kazuje ili da moli ili da čini druge stvari.
Mogao bih nastaviti nabrajati. Odakle potječu te oso bite sposobnosti? Jesu li one darovi Sv. Duha? Jesu li to darovi đavolskog porijekla? Ili se posve jednostavno radi o metafizičkim fenomenima? Da bi se utvrdila istina, po trebno je podrobno ispitivanje ili prosudba od strane mje rodavne osobe. Kad je sveti Pavao bio u Tijatiri, slijedila ga je neka ropkinja koja je znala vračati i tim svojim darom pribavljala veliku zaradu svojim gospodarima. Ali to je bio dar đavolskog porijekla kojega je nestalo odmah nakon što je sveti Pavao izagnao zla duha (usp. Dj 16, 16-18).
Kao primjer bih želio citirati svjedočanstvo potpisano s “Erasmo di Bari” i objavljeno u Rinovamento dello Spi-rito Santo (rujan 1987. god. – u zagradama su moje napo mene).
“Prije nekoliko sam godina upoznao ‘igru časa’, ali nisam znao da se radilo o vrsti spiritizma. Poruka je bila formulirana na jeziku mira i bratstva (ali iza maske dobra krije se đavao). Nešto sam kasnije imao u Lurdu, gdje sam obavljao službu, neobične sposobnosti (vrijedno je spomena i to da se đavao pojavljuje i na tako svetim mje stima).
Imao sam sposobnosti koje se u parapsihologiji ozna čavaju kao izvanćutilne, dakle vidovitost, čitanje misli, klinička dijagnoza, uvid u srca i u život živih i umrlih osoba i druge sposobnosti. Nekoliko mjeseci kasnije bila je tome pridodana još jedna, naime sposobnost da se po laganjem ruku oduzima fizička bol i time ublažava ili okončava stanje trpljenja. Je li to bila takozvana prano-terapija?
Sa svim tim sposobnostima nije mi bilo teško uspostavljati vezu s ljudima; ali oni su poslije susreta bili za prepašteni onim što sam im rekao i osjećali su duboku uznemirenost, jer sam ih jasno upozorio na grijehe koje sam vidio u njihovim dušama. Kad sam čitao riječ Božju, shvatio sam da se moj život nije promijenio. I dalje sam bio lako razdražljiv, zlopamtilo, nepopustiv i osjetljiv na uvrede. Bojao sam se nositi svoj križ, plašio se nepoznate budućnosti i smrti.
Poslije duga lutanja i strašnih nezgoda priveo me na posljetku Isus obnoviteljskom pokretu ‘Rinnovamento’. Tamo sam sreo nekoliko braće koja su molila nada mnom i pokazalo se da ono što mi se događalo nije bilo božan skog porijekla, već je dolazilo od đavla. Mogu dakle po svjedočiti da sam upoznao moć imena Isusova. Uvidio sam svoje grijehe prošlosti i ispovijedio ih. Pokajao sam se i odrekao svih okultnih djela. Izvanćutilne su sposob nosti nestale i Bog mi je oprostio. Na tome mu zahva ljujem.”
Ne zaboravimo da i Biblija izvješćuje o slučajevima takvih neobičnih sposobnosti koje su s jedne strane po tjecale od Boga, ali s druge i od đavla. Neka čudesa što ih je Mojsije činio po Božjem nalogu pred faraonom, činili su i magičari dvora. Stoga nije dovoljna činjenica uzeta izdvojeno da bi se navelo porijeklo te moći kad se radi o
fenomenima te vrste.
Želio bih još dodati da u ljudi koje su zadesili takvi zli utjecaji, postoji osobita osjetljivost. Oni odmah osjete ima li neka osoba negativno zračenje, unaprijed vide bu- duće događaje i osjećaju se prisiljenima polagati ruku na psihički slabe ljude. Tada imaju i dojam da mogu utjecati na živote drugih ljudi, čineći im zlo pakošću koju osje ćaju u sebi. Da bismo se domogli spasenja, moramo se oduprijeti svim tim nastojanjima!

Don Gabriele Amorth

%d blogeri kao ovaj: