KAŽI MENI ĐAČE UČENIČE

KAŽI MENI ĐAČE UČENIČE
Kaži meni đače učeniče šta je jedan?
Jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag jako vo vjek milost jego. Aliluja.
Kaži meni đače učeniče šta su dva?
Dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji, jako blag jako vo vjek milost jego. Aliluja.
Kaži meni đače učeniče šta su tri?
Tri su Lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag jakovo vjek milost jego. Aliluja.
Kaži meni đače učeniče šta su četri?
Četri lista Vanđelista, tri su Lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji, jako blag jako vo vjek milost jego. Aliluja.
Kaži meni đače učeniče šta su pet?
Pet su rana Hristovih, četir’ lista Vanđelista, tri su Lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog,na nebesi i na zemlji, jako blag jako vo vjek milost jego. Aliluja.
Kaži meni đače učeniče šta su šest?
Šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četri lista Vanđelista, tri su Lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji, jako blag jako vo vjek milost jego. Aliluja.
Kaži meni đače učeniče šta su sedam?
Sedam tajni Hristovih, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četri lista Vanđelista, tri su Lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji, jako blag jako vo vjek milost jego. Aliluja.
Kaži meni đače učeniče šta je osam?
Osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovih, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četri lista Vanđelista, tri su Lica Božija, dve
tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji, jako blag jako vo vjek milost jego. Aliluja.
Kaži meni đače učeniče šta su devet?
Devet čina Angelskih, osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovih, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četri lista Vanđelista, tri su Lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji, jako blag jako vo vjek milost jego. Aliluja.
Kaži meni đače učeniče šta su deset?
Deset Božjih zapovesti, devet čina Angelskih, osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovih, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četri lista Vanđelista, tri su Lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji, jako blag jako vo vjek milost jego. Aliluja

 

PS: jedna stara crkvena pjesma koja se pjevala u svatovima prije večere

Oglasi

One thought on “KAŽI MENI ĐAČE UČENIČE

Komentari su isključeni.