SRIJEDA – VEČERNJA (03. DOŠ)

Lk 1, 26-38R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Nebeski Bože presveti,
Ti slikaš svjetlom ognjenim,
Ti kitiš sjajem divotnim
Visina jasnih prostorja.

Ti pališ u dan četvrti
Sunačni kolut plameni,
Put mjesecu određuješ
I crtaš staze zvijezdama.

Od crne noći bijeli dan
Tom svjetlošću razmeđuješ,
Mjesecima označuješ
Kad počinju i svršuju.

Iz našeg srca tjeraj noć,
Operi ljage dušama,
Odriješi grijeha vezove,
Odvali teret krivde s nas.

Podijeli Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.
PSALMODIJA

Ps 126 (125). Radost i pouzdanje u Bogu

Kao što ste zajedničari patnja, tako ste i utjehe (2 Kor 1, 7).

Ant. 1. Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, *
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha, *
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo: *
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin: *
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše *
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama *
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući *
noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom *
noseći snoplje svoje.

Ant. Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.

Ps 127 (126). Uzaludan je rad bez Boga

Božja ste građevina (1 Kor 3, 9).

Ant. 2. Gospodin nam kuću gradi i grad čuva.

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
i dugo u noć sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika − *
to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, †
neće se postidjeti *
kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Ant. Gospodin nam kuću gradi i grad čuva.

Hvalospjev (Kol 1, 12−20).

Krist Prvorođenac prije svakog stvorenja i Prvorođenac od mrtvih

Ant. 3. Krist je Prvorođenac, prije svakog stvorenja, da u svemu bude prvak.

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno:
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
− uspostavivši mir krvlju križa njegova − *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Ant. Krist je Prvorođenac, prije svakog stvorenja, da u svemu bude prvak.
KRATKO ČITANJE (1 Sol 5, 23-24)

Sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša vaša i tijelo
– neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.
Vjeran je Onaj tko vas pozva: on će to i učiniti.

KRATKI OTPJEV

R. Pokaži nam, Gospodine,* milosrđe svoje! Pokaži.
O. I daj nam svoje spasenje!* Milosrđe svoje. Slava Ocu. Pokaži.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. O Mudrosti, što Svevišnjem iz usta vječnih izvireš, i s kraja jednog do drugog po cijelom svijetu dopireš, sve snažno, blago radeći: među nas dođi, uči nas, da pravi put nam pokažeš!

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. O Mudrosti, što Svevišnjem iz usta vječnih izvireš, i s kraja jednog do drugog po cijelom svijetu dopireš, sve snažno, blago radeći: među nas dođi, uči nas, da pravi put nam pokažeš!

PROŠNJE

Krist je radost i veselje onih koji ga išćekuju. Zavapijmo stoga njemu riječima:

Dođi, Gospodine, i nemoj kasniti!

Radosno iščekujemo tvoj dolazak:
dođi Gospodine i nemoj kasniti
Ti si prije svih vjekova:
dođi i spasi nas koji živimo u ovome vijeku!
Ti si stvorio svijet i sve što na njem boravi:
dođi i otkupi djelo ruku svojih!
Nisi se strašio uzeti našu smrtnu narav:
dođi i oslobodi nas od vlasti smrti
Došao si da imamo život u izobilju:
dođi i daruj nam svoj vječni život!
Htio si sve ljude sabrati u svome kraljevstvu:
dođi i saberi sve koji iščekuju da tvoje lice ugledaju!

Oče naš…
MOLITVA

Bože, Stvoritelju i Otkupitelju naš! Tvoja je Riječ uzela tijelo u krilu Marije vazda Djevice
i postala čovjekom. Molimo te da nam udijeli dioništvo u svom božanstvu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi