Zastajem na tren

Zastajem na tren

Zastajem na tren
i razmišljam o ljubavi
i milosti koju Bog izlijeva na mene,
kako me stvara na svoju sliku i priliku,
kako me čini svojim hramom…

Oglasi