Pokušajte biti duga u nečijem oblaku

Pokušajte biti duga u nečijem oblaku“Pokušajte biti duga u nečijem oblaku”

Oglasi

Marijine misli – Gospodine Isuse Kriste, pokazao si mi put prave vjere koja određuje moj život

Vjerujem GospodineGospodine Isuse Kriste, pokazao si mi put prave vjere koja određuje moj život. To je put svakodnevne djelatne i uslužne ljubavi prema bližnjemu. Na ovom putu, nepoznat a ipak spoznat, Nastavi čitati

05. siječanj – UTORAK – SREDNJI ČAS

BOŽIĆNO VRIJEME | UTORAK
5. siječanj | Svagdan

SREDNJI ČAS

Psalmi od utorka II. tjedna

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

Treći čas HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Nek svom te moći uzdiže,
Nek plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen. Nastavi čitati

Sveti Ivan Nepomuk Neumann

Sveti Ivan Nepomuk NeumannSveti Ivan Nepomuk Neumann
Sveti Ivan Nepomuk (engleski John Nepomucene, češki Jan Nepomucký, njemački Johannes Nepomuk) Neumann, američki biskup, redovnik redemptorist, rođen je 28. ožujka 1811. u Prachaticama (Jihočeský kraj), u južnoj Češkoj. Sin Johanna Philippa, Nijemca, tvorničara čarapa i Agnes Lebisch, Čehinje, na krštenju je dobio ime velikog češkog sveca i zaštitnika Češke, Ivana Nepomuka. Imao je brižnu majku, koja je s velikom ljubavlju odgajala svoje šestero djece, četiri kćerke i dva sina. Osnovnu školu polazio je u rodnom gradu, a gimnaziju u gradu České Budějovice.

Sveti Gerlach

Sveti GerlachSveti Gerlach

Današnji zaštitnik je sveti Gerlach (Gerlache, Gerlac, Gerlachus van Houthem, Gerlac iz Valkenberga), nizozemski pustinjak iz XII. stoljeća. Rodio se oko godine 1100. u nizozemskom gradiću Valkenburgu aan de Geul. Podaci o njemu zasnivaju se na životopisu iz 1227. Sin plemenitih roditelja, u mladosti je stekao veliku vještinu u rukovanju oružjem. Ponosni i oholi vitez, strastveni mačevalac i jahač, lutao je od dvorca do tvorca, s jednog viteškog turnira na drugi. Živio je rasipno i razuzdano, a svoju surovost i bahatost iskazivao je i prema djevojci koju je oženio. Dok je boravio na jednom viteškom turniru, došla mu je iznenadna vijest o ženinoj smrti. To ga je jako potreslo i probudilo u njemu glas savjesti. Uvidio je svu ništavnost dotadašnjega života i odlučio krenuti drugim, boljim putem.

Zaštitnik je domaćih životinja.

UTORAK – JUTARNJA (05.01.)

10552620_522957174500455_5930260308896055253_nPOZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

HIMAN

Od istoka sunčanoga
Do nakraj svijeta bijeloga
Vladaru Kristu pjevajmo,
Kog rodi Djeva Marija.

U čovječansku priliku
Zaodjeva se Stvoritelj,
Da tijelom tijelo izbavi
I stvora svog ne izgubi.

U Majku onu nevinu
Nebeska milostulazi,
Otajstva nosi Djevica
Njoj samoj nedokučiva.

Od grudih onih stidljivih
Najednom crkva postaje
Nedotaknuta, bez muža
Božanskog Sina začinje.

I rađa sveta Rodilja
Kog prorekao Gabrijel,
Kog pozdravljao veselo
Iz krila majke Krstitelj.

Na sijenu eto leži On
U jaslama, a mlijeka kap
To sva je hrana Onomu
Što tiša glad i pticama.

Sav raj se Bogu raduje
I pjevaju mu anđeli,
A Pastir, svijeta Stvoritelj,
Pastirima se otkriva.

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 85 (84). Blizu je spasenje naše

Poslavši na svijet Spasitelja našega, Bog blagoslovi svoju zemlju (Origen).

Ant. 1. Zavolio si, Gospodine, zemlju svoju, otpustio si krivnju narodu.

Zavolje opet, Gospodine, zemlju svoju, *
na dobro okrenu udes Jakovljev.
Otpusti krivnju narodu svome, *
pokri sve grijehe njegove.
Suspregnu svu ljutinu svoju, *
odusta od žestine gnjeva svoga.

Obnovi nas, Bože, Spasitelju naš, *
i odbaci zlovolju prema nama!
Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, *
prenositi srdžbu svoju
od koljena na koljeno?
Zar nas nećeš opet oživiti, *
da se narod tvoj raduje u tebi?
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje *
i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori: *
Gospodin obećava mir
narodu svomu, vjernima svojim, *
onima koji mu se svim srcem vrate.
Zaista, blizu je njegovo spasenje †
onima koji ga se boje, *
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.
Ljubav će se i Vjernost sastati, *
Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje, *
Pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati blagoslov i sreću, *
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim, *
a Mir tragom stopa njegovih.

Ant. Zavolio si, Gospodine, zemlju svoju, otpustio si krivnju narodu.

Hvalospjev (Iz 26, 1−4. 7−9. 12). Pobjednička pjesan

Gradske su zidine imale dvanaest temelja (usp. Otk 21, 14).

Ant. 2. Dušom svojom žudim tebe noću i u sebi tebe tražim.

Tvrd grad mi imamo: *
za obranu nam On podiže zidove i predziđa.
Otvorite vrata! Nek uđe narod pravedni *
koji čuva vjernost,
čiji je značaj čvrst, *
koji čuva mir jer se u te uzda.
Uzdajte se u Gospodina dovijeka, *
jer Gospodin je Stijena vječna.

Put je pravednikov prav, *
ti ravnaš stazu pravednom.
Da, na stazi tvojih sudova *
željno te, Gospodine, čekamo;
ime tvoje i spomen tvoj *
duša nam žudi.
Dušom svojom žudim tebe noću, *
i duhom svojim u sebi te tražim.
Jer kad se na zemlji pojave tvoji sudovi, *
uče se pravdi stanovnici kruga zemaljskoga.

Gospodine, ti mir nama daješ, *
jer ti si tvorac svih djela naših.

Ant. Dušom svojom žudim tebe noću i u sebi tebe tražim.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Neka vam je svima znano: poganima je poslano spasenje Božje (Dj 28, 28).

Ant. 3. Obasjaj nas, Gospodine, licem svojim.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Obasjaj nas, Gospodine, licem svojim.

KRATKO ČITANJE (Mudr 7, 26 – 27)

Mudrost je odsjev vječne svjetlosti, i zrcalo čisto djela Božjeg, i slika dobrote njegove. Jedna je, a može sve, i ostajuć u sebi, sve obnavlja. Ona prelazi od naraštaja do naraštaja u duše svete i čini od njih Božje prijatelje i proroke.

KRATKI OTPJEV

R. Gospodin obznani,* aleluja, aleluja. Gospodin.
O. Spasenje svoje.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Gospodin.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodin pohodi i otkupi narod svoj.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodin pohodi i otkupi narod svoj.

MOLBENICA

Hvalu iskažimo Kristu. On je mudrost naša, pravednost, posvećenje i otkupljenje naše što od Boga dolazi. Stoga vjerom njemu zavapijmo:

Nek nas, Gospodine, spasi rođenje tvoje!

Kralju vasione, tebe su pastiri našli u pelenama povijena:
 daj da i mi svojevoljno postanemo dionici tvog siromaštva i tvoje jednostavnosti.
Gospodaru neba, ti si s kraljevskog prijestolja sišao k nama na zemlju:
nauči ljude da poštuju braću koja su nižeg položaja.
Kriste, svjetlo vječno, ti si uzeo naše tijelo, ali nisi okaljan bio ljagom staroga grijeha:
daj da vjernici služeći se dobrima zemlje ne budu okaljani.
Zaručniče božanske Crkve svoje, ti si trajno uz nju kao nerazoriva njena tvrđava:
daj da tvoji vjernici u njoj ustraju na putu spasenja.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si rođenjem svoga Sina čudesno započeo spasenje svoga naroda. Udijeli nam čvrstu vjeru i daj da pod njegovim vodstvom stignemo obećanoj nagradi slave. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (05.01.)

Sve nas je stvorio isti Bog

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Psalam 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (Sv. Irenej).

Ant. Krist nam se očitovao: dođite, poklonimo se!

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: *
duša mu se ne predaje ispraznosti,
i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Podignite, vrata, nadvratnike svoje, *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin silan i junačan, Gospodin silan u boju!”

Podignite, vrata, nadvratnike svoje *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin nad Vojskama on je Kralj slave!”

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Krist nam se očitovao: dođite, poklonimo se!

HIMAN
Odsjeve pravi vjeènoga Božanstva,
Isuse Kriste, živote i nado,
Bolima našim postade ti lijekom,
Spasenja vrata.

Sva zemlja, evo, s anðelima pjeva
Radosnu pjesmu blaženih vremena:
Vijek slava Bogu, dani mira, sreæe
Ljudskome rodu.

Djetešce malo, ti si vladar svijeta,
Preèisti plode djevièanskog krila,
Osvajaš srca, svijetom cijelim vladaš
Svojom dobrotom.

Roðenjem svojim brat si nama postô
Nebo da bude domovina naša:
Srca obnovi, duše nam privuci
Ljubavlju svojom.

Naš zbor ti pjeva s anðeoskim glasom
Zahvalnu pjesmu o roðenju tvome,
I s tobom Ocu, Presvetome Duhu
Uzdaje hvale. Amen.

HIMAN

Odsjeve pravi vjeènoga Božanstva,
Isuse Kriste, živote i nado,
Bolima našim postade ti lijekom,
Spasenja vrata.

Sva zemlja, evo, s anðelima pjeva
Radosnu pjesmu blaženih vremena:
Vijek slava Bogu, dani mira, sreæe
Ljudskome rodu.

Djetešce malo, ti si vladar svijeta,
Preèisti plode djevièanskog krila,
Osvajaš srca, svijetom cijelim vladaš
Svojom dobrotom.

Roðenjem svojim brat si nama postô
Nebo da bude domovina naša:
Srca obnovi, duše nam privuci
Ljubavlju svojom.

Naš zbor ti pjeva s anðeoskim glasom
Zahvalnu pjesmu o roðenju tvome,
I s tobom Ocu, Presvetome Duhu
Uzdaje hvale. Amen.

PSALMODIJA

Ps 68 (67). Slavni put Gospodnji od Egipta do Siona

Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima (Ef 4, 8)

I.

Ant. 1. Bog nek ustane! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!

Bog nekustane! Razbježali se dušmani njegovi! *
Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!
Kao što dim iščezava, i njih neka nestane! †
Kako se vosak topi na ognju, *
nek
nestane grešnika pred licem Božjim!
Pravedni neka se raduju, †
neka klikću pred Bogom, *
neka kliču od radosti.

Pjevajte Bogu, slavite mu ime! †
Poravnajte put onome koji ide pustinjom − *
kojemu je ime Gospodin − i kličite pred njim!
Otac sirota, branitelj udovica, *
Bog je u svom svetom šatoru.
Napuštene Bog će okućit, †
sužnjima pružit` sretnu slobodu: *
buntovnici samo ostaše u sažganoj pustinji.
Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim, *
dok si prolazio pustinjom,
tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom, *
Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela.
Dažd obilan pustio si, Bože, na baštinu svoju, *
okrijepio je umornu.
Stado se tvoje nastani u njoj, *
u dobroti, Bože, ti je spremi siromahu.

Ant. Bog nek ustane! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!

II.

Ant. 2. Bog naš jest Bog koji spasava, Gospodin od smrti izbavlja.

Gospodin riječ zadaje, *
veliko je mnoštvo radosnih vjesnika:
kraljevi vojska bježe te bježe, *
domaćice plijen dijele.
Dok vi počivaste među torovima, †
krila golubice zablistaše srebrom, *
a njeno perje žućkastim zlatom:
ondje Svemogući razbijaše kraljeve, *
a ona poput snijega zablista na Salmonu.

Božanska je gora gora *
bašanska vrletna.
Zašto vi, gore vrletne, zavidno gledate †
na goru gdje se svidje Bogu prebivati? *
Gospodin će na njoj boraviti svagda!
Božja su kola bezbrojna, tisuću tisuća: *
Gospodin sa Sinaja u Svetište dolazi!
Na visinu uzađe vodeći sužnje, †
na dar si ljude primio, *
pa i one što ne žele prebivati kod Boga.

Blagoslovljen Gospodin dan za danom, *
nosi nas Bog, naš Spasitelj.
Bog naš jest Bog koji spasava, *
Gospodin od smrti izbavlja.
Zaista, Bog će satrti glave dušmana svojih, *
kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima.

Reče Gospodin: “Iz Bašana ću ih dovesti, *
dovest ću ih iz dubine mora,
da okupaš nogu u krvi, *
da jezici tvojih pasa imadnu dio od dušmana.”

Ant. Bog naš jest Bog koji spasava, Gospodin od smrti izbavlja.

III.

Ant. 3. Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Gospodina.

Ulazak ti, Bože, gledaju, *
ulazak moga Boga i Kralja u Svetište:
sprijeda pjevači, za njima svirači, *
u sredini djevojke s bubnjićima.
„U svečanim zborovima slavite Boga, *
slavite Gospodina, sinovi Izraelovi!”
Predvodi ih najmlađi, Benjamin, koji ide pred njima, †
ondje su knezovi Judini sa četama svojim, *
knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi.

Pokaži, Bože, silu svoju, †
silu kojom se, Bože, boriš uz nas *
iz Hrama svojega u Jeruzalemu!
Nekti kraljevi darove donose! †
Ukroti neman u trsci, *
stado bikova s teladi naroda!
Neka se prostru pred tobom
sa srebrnim žezlima: *
rasprši narode koji se ratu vesele!
Nek
dođu velikani iz Egipta, *
Etiopija nek` pruži ruke Bogu!

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu,
slavite Gospodina, *
koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom!
Čuj, glasom grmi, glasom svojim silnim: *
„Priznajte silu Božju!”
Nad Izraelom veličanstvo njegovo, *
u oblacima sila njegova!
Strašan je Bog iz svojega Svetišta. †
Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojemu. *
Blagoslovljen Bog!

Ant. Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Gospodina.

R. Bijaše svjetlo istinito.
O. Koje rasvjetljuje svakog čovjeka.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Prvo čitanje Iz Knjige proroka Izaije
(30, 27-33; 31, 4-9)

Oslobođenje Jeruzalema od Asiraca

Gle, ime Gospodnje izdaleka dolazi, gnjev njegov gori, dim je neizdrživ. Usne su mu pune jarosti, jezik mu oganj što proždire. Dah mu je kao potok nabujali što do grla seže. On dolazi da prosije narode rešetom zatomim, da stavi uzde zavodljive u čeljusti naroda. Tad će vam pjesma biti kao u noćima blagdanskim, kad su srca vesela kao u onoga koji uza zvuke frule hodočasti na Goru Gospodnju, k Stijeni Izraelovoj. Gospodin će zagrmjet glasom veličajnim, i pokazat ruku svoju što udara u jarosnu gnjevu, sred ognja zatornog, iz olujna pljuska i krupe kamene. Od glasa Gospodnjeg prepast će se Asur, šibom ošinut. I kad god ga udari šiba kaznena, kojom će ga Gospodin išibati, nek se oglase bubnjevi i citre — u sav jek boja on s njima ratuje! Odavna je pripravljen Tofet za Moleka — lomača visoka, široka, mnogo ognja, mnogo drvlja. Dah gnjeva Gospodnjega, kao potok sumporni, njega će spaliti.
Jer ovako mi reče Gospodin: »Kao što lav ili lavić nad plijenom reži, pa i kad se strči na njega mnoštvo pastira, on se ne prepada vike njihove, nit za njihovu graju mari — tako će Gospodin nad Vojskama sići da vojuje za goru Sion, za visinu njezinu. Kao ptice što lepršaju krilima, Gospodin nad Vojskama zaklanjat će Jeruzalem, zaklanjat ga, izbaviti, poštedjet ga i spasiti. Vratite se onome od kog otpadoste tako duboko, sinovi Izraelovi. Da, u onaj će dan svatko prezreti svoje kumire srebrne i zlatne što ih rukama sebi za grijeh načiniste.
Asur neće pasti od mača ljudskoga: proždrijet će ga mač, ali ne čovječji. Od mača će bježat, al će mu satnici pod tlaku pasti. Užasnut, ostavit će svoju hridinu, prestravljeni, knezovi od svoje će bježat zastave«, riječ je Gospodina, čiji je oganj na Sionu i čija je peć u Jeruzalemu.
OTPJEV (Iz 31, 4. 5; 30, 29)

R. Gospodin nad Vojskama sići će na goru Sion. * Kao ptice što lepršaju krilima, Gospodin će zaklanjati Jeruzalem, poštedjet će ga i spasiti.
O. Tad će vam pjesma biti kao u noćima blagdanskim kad su srca vesela. * Kao ptice.

DRUGO ČITANJE: Iz Govora svetog Augustina, biskupa
(Govor 194, 3-4: PL 38,1016-1017)

Nasitit ćemo se gledanjem Riječi

Ima li ijedan čovjek koji poznaje sve blago mudrosti i znanja što se nalazi u Kristu, a sakriveno je u siromaštvu njegova tijela? Ta radi nas je postao siromah premda je bio bogat, da se po njegovu siromaštvu mi obogatimo. U siromaštvu se pokazao kad je uzeo smrtno tijelo i po njemu smrt nadvladao. Bogatstvo nije izgubio, nego ga je sačuvao za budućnost.
Kako li je preobilna njegova milina koju krije za one što ga se boje i čuva je za one koji se uzdaju u njega!
Samo djelomično znamo dok ne dode ono što je savršeno. Da postanemo sposobni to primiti, onaj koji je u liku Božjem jednak Ocu, u liku sluge postao je sličan nama, obnovio nas je da budemo slični Bogu. Jedini Sin Božji postao je sin ljudski. Mnoge je sinove ljudske učinio da budu sinovi Božji i po vidljivom liku sluge mnoge je sluge oslobodio i učinio sposobnima za gledanje lika Božjega.
Ta djeca smo Božja i još se nije pokazalo što ćemo biti. A znamo, kad se on pokaže, da ćemo mu biti slični, jer ćemo ga vidjeti kakav jest. U čemu bi onda bilo to blago mudrosti i znanja, u čemu bi bilo to božansko bogatstvo kad nas ne bi sasvim zadovoljilo? I u čemu bi bila ta obilna milina kad nas ne bi sasvim zasitila? Pokaži nam, dakle, Oca i to nam je dosta.
I u jednom psalmu govori nam netko od nas ili u nama ili umjesto nas: Nasitit ću se kad se pokaže tvoja slava. A on i Otac su jedno, pa tko vidi njega, vidi i Oca. Dakle, Gospodin nad Vojskama, on je kralj slave. On će nas obratiti i pokazat će nam lice svoje; spasit ćemo se, zasititi i zadovoljiti.
Dok se to ne zbyde, dok nam ne pokaže to što će nas zadovoljiti, dok ne budemo pili i utažili žedu na izvoru života, kroz ovo vrijeme dok idemo na području vjere daleko od njega, dok gladujemo i žedamo pravdu, te neiskazanim žarom čeznemo za likom Božje ljepote, pobožnim bogoštovljem slavimo njegov rodendan u liku sluge.
Budući da nismo u stanju promatrati kako je prije Danice rođen od Oca, promatrajmo kako je za noćne tmice rođen od Djevice. Budući da ne možemo shvatiti kako je prije sunca bilo ime njegovo, upoznajmo kako je na suncu šator njegov.
Budući da ne možemo razumjeti na koji je način Jedi-nac u svom Ocu, sjećajmo se Zaručnika koji izlazi iz odaje svoje. Budući da još nismo zreli da uđemo na gozbu Oca svoga, upoznajmo jaslice Gospodina našega Isusa Krista.

OTPJEV (1 Iv 1, 2; 5, 20)

R. Život se očitova, i vidjeli smo i navješćujemo vam Život vječni, * koji bijaše kod Oca i očitova se nama.
O. Znamo: Sin Božji došao je i dao nam razum da spoznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitomu, u Sinu njegovu. On je Bog Istiniti i Život vječni. * Koji bijaše.

MOLITVA

Bože, ti si rođenjem svoga Sina čudesno započeo spasenje svoga naroda. Udijeli nam čvrstu vjeru i daj da pod njegovim vodstvom stignemo obećanoj nagradi slave. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.