Najbogatiji čovjek je onaj, koji ima Isusa u srcu

Milosrdni IsusNajbogatiji čovjek je onaj, koji ima Isusa u srcu

Oglasi