UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (07. NKG)

Duh Sveti

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

HIMAN

Sa Ocem ista svjetlosti,
Od Svjetla Svjetlo, dane bijel,
Noć prekidamo pjevanjem
Čuj molbu nam, pomozi nas!

Rasprši duša naših mrak,
Đavolske sile otjeraj,
Udalji od nas tromi drijem,
Da slabi duh nam ne klone.

O Kriste, budi milostiv
Svim koji vjeru imamo,
Da bude nam na spasenje
Što pjevajući molimo.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

Ili, po danu:

O Trojice preblažena,
Što redom divnim rediš sve,
Ti za rad dan određuješ
A noć za smiren počinak.

Mi jutrom te i večerom,
I obdan, obnoć slavimo:
Ti u sve vrijeme čuvaj nas
U slavi svoje milosti.

I sad se, evo, Skupljamo
Na poklon tvojoj milosti:
Ti našu smjernu molitvu
S nebeskim primi pjesmama.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu Svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

PSALMODIJA

Ps 68 (67). Slavni put Gospodnji od Egipta do Siona

Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima (Ef 4, 8)

I.

Ant. 1. Bog nek ustane! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!

Bog nek ustane! Razbježali se dušmani njegovi! *
Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!
Kao što dim iščezava, i njih neka nestane! †
Kako se vosak topi na ognju, *
nek nestane grešnika pred licem Božjim!
Pravedni neka se raduju, †
neka klikću pred Bogom, *
neka kliču od radosti.

Pjevajte Bogu, slavite mu ime! †
Poravnajte put onome koji ide pustinjom − *
kojemu je ime Gospodin − i kličite pred njim!
Otac sirota, branitelj udovica, *
Bog je u svom svetom šatoru.
Napuštene Bog će okućit, †
sužnjima pružit` sretnu slobodu: *
buntovnici samo ostaše u sažganoj pustinji.
Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim, *
dok si prolazio pustinjom,
tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom, *
Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela.
Dažd obilan pustio si, Bože, na baštinu svoju, *
okrijepio je umornu.
Stado se tvoje nastani u njoj, *
u dobroti, Bože, ti je spremi siromahu.

Ant. Bog nek ustane! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!

II.

Ant. 2. Bog naš jest Bog koji spasava, Gospodin od smrti izbavlja.

Gospodin riječ zadaje, *
veliko je mnoštvo radosnih vjesnika:
kraljevi vojska bježe te bježe, *
domaćice plijen dijele.
Dok vi počivaste među torovima, †
krila golubice zablistaše srebrom, *
a njeno perje žućkastim zlatom:
ondje Svemogući razbijaše kraljeve, *
a ona poput snijega zablista na Salmonu.

Božanska je gora gora *
bašanska vrletna.
Zašto vi, gore vrletne, zavidno gledate †
na goru gdje se svidje Bogu prebivati? *
Gospodin će na njoj boraviti svagda!
Božja su kola bezbrojna, tisuću tisuća: *
Gospodin sa Sinaja u Svetište dolazi!
Na visinu uzađe vodeći sužnje, †
na dar si ljude primio, *
pa i one što ne žele prebivati kod Boga.

Blagoslovljen Gospodin dan za danom, *
nosi nas Bog, naš Spasitelj.
Bog naš jest Bog koji spasava, *
Gospodin od smrti izbavlja.
Zaista, Bog će satrti glave dušmana svojih, *
kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima.

Reče Gospodin: “Iz Bašana ću ih dovesti, *
dovest ću ih iz dubine mora,
da okupaš nogu u krvi, *
da jezici tvojih pasa imadnu dio od dušmana.”

Ant. Bog naš jest Bog koji spasava, Gospodin od smrti izbavlja.

III.

Ant. 3. Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Gospodina.

Ulazak ti, Bože, gledaju, *
ulazak moga Boga i Kralja u Svetište:
sprijeda pjevači, za njima svirači, *
u sredini djevojke s bubnjićima.
„U svečanim zborovima slavite Boga, *
slavite Gospodina, sinovi Izraelovi!”
Predvodi ih najmlađi, Benjamin, koji ide pred njima, †
ondje su knezovi Judini sa četama svojim, *
knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi.

Pokaži, Bože, silu svoju, †
silu kojom se, Bože, boriš uz nas *
iz Hrama svojega u Jeruzalemu!
Nek ti kraljevi darove donose! †
Ukroti neman u trsci, *
stado bikova s teladi naroda!
Neka se prostru pred tobom
sa srebrnim žezlima: *
rasprši narode koji se ratu vesele!
Nek dođu velikani iz Egipta, *
Etiopija nek` pruži ruke Bogu!

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu,
slavite Gospodina, *
koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom!
Čuj, glasom grmi, glasom svojim silnim: *
„Priznajte silu Božju!”
Nad Izraelom veličanstvo njegovo, *
u oblacima sila njegova!
Strašan je Bog iz svojega Svetišta. †
Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojemu. *
Blagoslovljen Bog!

Ant. Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Gospodina.

R. Poslušat ću što mi Gospodin govori.
O. On obećava mir narodu svojem.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige Ponovljenog zakona
(26, 1-19)

Ispovijest vjere sinova Abrahamovih

U one dane Mojsije progovori narodu „Kad stigneš u zemlju koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje u baštinu, kad je zaposjedneš i u njoj se nastaniš, uzmi nešto prvina od svakoga ploda što ga budeš dobivao od zemlje koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje: stavi ih u košaru, otiđi u mjesto što ga Gospodin, Bog tvoj, odabere da u njemu nastani svoje ime. Stupi k svećeniku koji bude tada vršio službu i reci: Priznajem danas pred Gospodinom, Bogom svojim, da sam stigao u zemlju za koju se Gospodin zakleo našim ocima da će je nama dati.
Zatim će svećenik uzeti iz tvoje ruke košaru i položiti je pred žrtvenik Gospodin, Boga tvoga. Ti onda nastavi i reci pred Gospodinom, Bogom svojim: Moj je otac bio aramejski lutalac koji je sa malo čeljadi sišao u Egipat da se skloni. Ali je ondje postao velikim, brojnim i moćnim narodom. Egipćani su s nama postupali loše; tlačili su nas i nametnuli nam teško ropstvo. Vapili smo Gospodinu, Bogu otaca svojih. Gospodin je čuo vapaj naš; vidje naš jad, našu nevolju i našu muku. Iz Egipta nas izvede Gospodin moćnom rukom i ispruženom mišicom, velikom strahotom, znakovima i čudesima. I dovede nas na ovo mjesto i dade nam ovu zemlju, zemlju kojom teče med i mlijeko. I sad, evo, donosim prvine plodova sa tla što si mi ga, Gospodin, dao. Stavi ih pred Gospodina, Boga svoga, i pred Gospodinom, Bogom svojim, duboko se nakloni. A onda zajedno s levitom i došljakom koji bude kod tebe uživaj sva dobra kojima je Gospodin, Bog tvoj, obasuo tebe i dom tvoj.
A kad treće godine – godine desetine – završiš odjeljivanje sve desetine od svoga prihoda i dadeš levitu, došljaku, siroti i udovici po tvojim gradovima da jedu do sitosti, tada pred Gospodinom, Bogom svojim, izjavi: Iz kuće sam uklonio ono što je bilo posvećeno. Dao sam još i levitu, došljaku, siroti i udovici, prema svim tvojim zapovijedima koje si mi izdao. Ni jedne tvoje zapovijedi nisam prekršio ni zaboravio. Od toga nisam ništa jeo u žalosti; od toga nisam ništa žrtvovao u nečistoći, niti sam od toga što dao mrtvacu; slušao sam glas Gospodin, Boga svoga; u svemu sam učinio kako si mi naredio. Pogledaj s nebesa, iz svoga svetog prebivališta, i blagoslovi narod svoj izraelski i zemlju koju si nam dao, zemlju kojom teče med i mlijeko - kako si se zakleo ocima našim.
Gospodin, Bog tvoj, naređuje ti danas da vršiš ove zakone i uredbe. Drži ih, dakle, i vrši svim srcem svojim i svom dušom svojom.
Danas si ugovorio s Gospodinom da će ti on biti Bog, a ti da ćeš ići njegovim putovima, držati njegove zakone, njegove zapovijedi i njegove uredbe i slušati njegov glas. Danas je Gospodin ugovorio s tobom da ćeš ti biti njegov narod, njegova predraga svojina, kako ti je obećao, i da ćeš držati sve njegove zapovijedi. On će te uzvisiti čašću, imenom i slavom nad sve narode koje je stvorio; i ti ćeš biti narod posvećen Gospodinu, Bogu svome, kako ti je rekao.”

OTPJEV (1 Pt 2, 9. 10; Pnz 7, 6. 8)

R. Vi ste narod stečeni, nekoć bijaste Ne-narod, a sada ste Narod Božji, * vi bijaste Ne-mili, a sada ste Mili.
O. Gospodin vas je izabrao jer vas je ljubio, i oslobodio vas iz kuće ropstva. * Vi bijaste.

DRUGO ČITANJE: Iz Opširnijih pravila svetoga Bazilija Velikog, biskupa
(Odg. 2,2-4: pg 31,914-915)

Što ćemo uzvratiti Gospodinu za sve što nam je dao?

Kakav govor može dolično opisati Božje darove? Tako je veliko njihovo mnoštvo da se ne mogu ni izbrojiti, a tako su veliki da je samo jedan dovoljan da zbog njega moramo Darovatelju najveću hvalu uzvratiti. Sve da i hoćemo, ne možemo Božji dar mimoići, niti može biti da itko zdrave pameti i pri svijesti o tome šuti, premda se ne može dostojno izraziti veličina dara što je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku, što ga je uzdigao do spoznaje sebe, obdarivši ga razumom kao nijedno drugo živo biće na zemlji, što ga je postavio da se veseli neiskazanoj ljepoti zemaljskoga raja, što ga je učinio gospodarom svega na zemlji, što ga nije prezreo kad je na prijevaru zmije upao u grijeh a po grijehu u smrt i mnogobrojne zaslužene nevolje. Bog je dao čovjeku zakon da mu bude putokaz, odredio je anđele da ga čuvaju i da se brinu za njega. Slao je proroke da kore njegove mane i da ga uče krepostima, sklonost prema zloći sjekao je i potiskivao prijetnjama, revnost u dobru je poticao obećanjima, objavljivao svršetak dobrih i zlih ljudi kao opomenu drugima. Uza sve to što smo poslije svega toga tvrdokorni u zlu, nije nas odbacio.
Božja nas dobrota nije napustila, niti je prestala njegova ljubav zbog naše ludosti po kojoj smo prezirali dostojanstvo kojim nas je odlikovao, i premda smo grdili njega, svoga dobročinitelja. Pače nas je naš Gospodin Isus Krist povratio od smrti na život. Još se više moramo diviti načinu na koji nam je iskazao to dobročinstvo: On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego je sebe ponizio uzevši lik sluge.
On je također primio na sebe slabosti naše, nosio je boli naše, mjesto nas je izranjen, da po njegovim modricama ozdravimo. Jednako nas je oslobodio od prokletstva uzevši mjesto nas na sebe prokletstvo, podnio je najsramotniju smrt da nas privede u slavni život. Nije mu bilo dosta da mrtve privede u život, nego nam je dao dostojanstvo svojega božanstva i pripremio nam je vječni pokoj koji nadvisuje radost što je nijedan čovjek ne može zamisliti.
Što ćemo, dakle, uzvratiti Gospodinu za sve što nam je dao? On je toliko dobar da ne traži uzdarje, nego mu je dosta ako ga ljubimo radi onoga što nam je dao. Kad o svemu tome razmišljam, da izrazim svoje osjećaje spopadne me zgražanje i strašan užas da se ne bih u bezbrižnosti i zanimanju za zemaljske stvari ohladio u Božjoj ljubavi te tako pogrdio i obeščastio Krista.

OTPJEV (Ps 103, 2. 4; Gal 2, 20)

R. Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravi dobročinstava njegovih. * On ti od propasti izbavlja život, kruni te dobrotom i nježnošću.
O. Ljubio me je i sebe sama za mene predao. * On ti.

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, ravnaj našim životom da vršimo tvoju volju: da u ime tvoga ljubljenoga Sina obilujemo dobrim djelima. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi

One thought on “UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (07. NKG)

  1. svaka čast za stranicu, super je, samo jedna opaska ako je moguče malo ranije u jutro staviti službu čitanja, hvala

    Sviđa mi se

Komentari su isključeni.