SAKRAMENT ŽENIDBE (07. NKG)

 SAKRAMENT ŽENIDBE (07. NKG)

« Što je Bog združio, čovjek neka ne rastavlja» (Mk 10,9)

Bog, koji je ljubav i koji je čovjeka stvorio iz ljubavi, pozvao ga je na ljubav. Stvarajući muškarca i ženu u ženidbi ih je pozvao na intimno zajedništvo života i ljubavi « tako da više nisu dvoje nego jedno tijelo» (Mt 19,6. Blagosljivljajući ih Bog im reče: « Plodite se i množite « (Post 1,28). (337 KKC)

Zaručnici koji se žele vjenčati, trebaju obaviti zaručnički tečaj i javiti se u župni ured gdje se namjeravaju vjenčati.
Sakrament ženidbe među supružnicima stvara trajan i isključiv vez. Da bi ženidba bila valjana, predmet privole mora biti prava ženidba i ta privola mora biti ljudski čin, svjestan i slobodan, ne uvjetovan nasiljem ili prisilom.

U župnom uredu župe u kojoj su kršteni, potrebno je izvaditi KRSNI i SLOBODNI LIST ne stariji od šest mjeseci kojeg zaručnici predaju u ured župe u kojoj će se vjenčati.
Katolički zaručnici sklapaju valjanu ženidbu kada pred mjesnim župnikom i pred dva svjedoka slobodno izjave da se uzimaju kao muž i žena.

Oglasi

Petak – Misna čitanja – 07. NKG/b

 

Petak – Misna čitanja – 07. NKG/b
📖: Jak 5, 9-12, Ps103,1-4.8—9.11—12; Mk 10,1-12

Prvo čitanje: Jak 5, 9-12
Evo: sudac stoji pred vratima!

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola
Braćo! Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuđeni! Evo: sudac stoji pred vratima! Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje. Eto: blaženima nazivamo one koji ustrajaše. Za postojanost Jobovu čuste i nakanu Gospodnju vidjeste jer milostiv je Gospodin i milosrdan!
Prije svega, braćo moja, ne zaklinjite se ni nebom, ni zemljom, ni ikojom drugom zakletvom. Vaše »da« neka bude »da«, i »ne« — »ne«, da ne padnete pod sud.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati