Svatko voli Isusa

Svatko voli Isusa – dok ne pročita ono što je stvarno učio.

Isusov život i učenje i danas su jednako radikalni kao što su bili prije 2000 godina. Lako se nazivamo kršćanima. No, jesmo li doista spremni prihvatiti i slijediti sve što je Isus učio?

Sve Kristove riječi  su važne,  ovdje su neke od najizazovnijih:

1. Ljubav prema neprijateljima
Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja.A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?« Mt 5.43-47
2. Okreni drugi obraz
»Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš.« Mt 5.38-42
3. Bog ili novac – morate birati
»Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.« Mt 6,24

4. Ne brinite, pouzdajte se u Boga
»Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?«»Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Mt 6.25-26, 31-33
5. Mnogi su na putu uništenja, a samo će neki naći put do života
»Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!« Mt 7,13-14
6. Odreći se sebe, uzeti svaki dan svoj križ i slijediti Isusa
A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi?« Luka 9.23-25
7. Isus – pa svi ostali
»Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! Luka 14,26
8. Mjesto plača i škrguta zubi
Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.«
»Tko ima uši, neka čuje!« Mt 13-41-43
9. Radujte se kad ste progonjeni zbog Isusa
Blago progonjenima zbog pravednosti:
njihovo je kraljevstvo nebesko!«
»Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Mt 5.10-11
10. Lukina verzija blaženstva
»Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje!
Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi!
Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati!
Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde
te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!
Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu.
Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!« Luka 6. 20-23
11. …..i njihove suprotnosti
»Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu!
Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete!
Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!
Jao vama kad vas svi budu hvalili!
Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.« Luka 6,24-26
12. Svijet je mrzio Isusa, očekujte da svijet mrzi i kršćane
»Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas.
Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio;
no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta,
zbog toga vas svijet mrzi.
Sjećajte se riječi koju vam rekoh:
‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’
Ako su mene progonili, i vas će progoniti. iv 15.18-20
13. Služiti siromašnima, ili ići u pakao
»Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’«
»Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’«
»I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.« Mt 25.41-46

14 Isus je jedini put do Boga
»Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Iv 14,6

Oglasi