13. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

Mt 9, 1-8Četvrtak – 13. NKG (C) – Misna čitanja
📖: 2Kr 24,8-17; Ps 79,1-5.8-9; Mt 7,21-29

Prvo čitanje: Am 7,10-17
Idi, proroče, k narodu mojemu!

Čitanje Knjige proroka Amosa
U one dane: Amasja, svećenik betelski, poruči izraelskom kralju Jeroboamu: »Amos se urotio protiv tebe usred doma Izraelova; zemlja ne može više podnijeti njegovih riječi. Jer ovako on govori: ‘Jeroboam će poginuti od mača, a Izrael će iz svoje zemlje u izgnanstvo.’« Nastavi čitati

Oglasi

SV. PETAR I PAVAO – VEČERNJA

sveti PETAR I PAVAOSVETI PETAR I PAVAO, apostoli

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

O blažen dane, posvećen
Ti svetom krvlju svjedočkom!
Križ Petrov danas slavimo
I spominjemo Pavlov mač.

Obojicu smrt udruži
U svjedočanstvu Kristovu:
Za Kristom iduć u smrt su
I oni pošli krvavu.

Gle, Petar prvi poginu
I ljubav vraća ljubavlju,
A za njim ide Pavao
Da krvlju život potvrdi.

Tom krvlju Rim je proslavljen,
A smrću tom je svjedočkom
Kršćanstvu svemu uzdignut
Vrhunac svake svetosti.

I zato s pravom ovamo
Odasvud hrle narodi:
Tu učiteljska stolica,
Tu glava svih je naroda.

Na molbe ovih svetaca,
Svjedoka svojih, Bože naš,
Sve puke svijeta primi ti
U vječne svoje stanove. Amen.

 PSALMODIJA

Nastavi čitati

Dobila sam posao

Iv 5, 1-3a.5-16Hvaljen Isus i Marija! Želim posvjedočiti o snazi zajedničke molitve.. Naime, zamolila sam Vas nedavno da se pomolite za mene da dobijem posao za kojeg dragi Bog smatra da je za mene najbolji.. 01.07. počinjem radit.. Osobno sam molila po zagovoru sv. Josipa i sv. Rite.. Hvala svima koji ste me spomenili u molitvi! Hvala i slava Bogu koji je sama ljubav! Također molim Vas da se nastavimo molit za sve one koji još uvijek traže posao.. da dobiju posao u skladu s Božjom voljom i da dostojno žive od svog rada! BVB molim anonimno

MOlitvena nakana bila je: 7. LIPNJA 2016
Hvaljen Isus i Marija! Molim Vas da se pomolite za mene i sve ostale koji tražimo posao.. da živimo dostojno od svog rada! BVB molim anonimno

Pobožnost sv. Petru

Sveti PetarPobožnost sv. Petru

Sveti i dobrostivi Petre,
vjerni pastiru Božjega stada,
apostolski prvaku, prvi među prvacima,
koji svezuješ i odrješuješ ono što želiš,
koji ozdravljaš i podižeš onoga koga želiš,
koji daješ kraljevstvo nebesko onomu komu želiš;
veliki Petre, velik si
jer si primio tolike darove
i jer si uzdignut na toliko dostojanstvo:
a gle mene, najbjednijega i najgorega čovječuljka,
koji je obavijen mnogim i teškim jadima i mukama,
ja u svojoj bijedi trebam pomoć tvoje dobrostive moći.
No, moja usta nemaju riječi Nastavi čitati

Je li Petar Stijena ili “mali kamen”?

A ja tebi kažem Ti si Petar Stijena“A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.” (Matej 16:18-19)

Je li Petar Stijena ili “mali kamen”?

Protestanti kažu da katolici u svojoj Bibliji imaju krivi prijevod Mateja 16:18! Nastavi čitati

Oni mogu imati na raspolaganju sve vojske ovoga svijeta

Oni mogu imati na raspolaganju sve vojske ovoga svijeta“Oni mogu imati na raspolaganju sve vojske ovoga svijeta,
mogu posjedovati sva materijalna sredstva,
mogu imati sav tisak, sve radiopostaje i sva kina.
Jednu stvar ipak ne mogu posjedovati –
da ovladaju srcima i dušama ljudi,
što je isključivo Božja povlastica.
I ne samo da Bog ima moć nad srcima siromašnih i bijednih,
nego i nad moćnicima ovoga svijeta,
prema riječima Svetog pisma:
‘Kraljevo je srce u ruci Božjoj; on ga vodi kuda god hoće.’
(Izr 21, 1)”
Iz propovijedi bl. Alojzija Stepinca na blagdan sv. Petra i Pavla 1942. godine

Molitva sv. Petru za ustrajnost u vjeri

petar-stijena-1-728Molitva sv. Petru za ustrajnost u vjeri

Blaženi sveti Petre! Tebe je Isus zbog tvoje žive i velikodušne vjere, te duboke, iskrene poniznosti i oduševljene ljubavi odlikovao posebnim znakovima svoje naklonosti i prvenstvom nad svim apostolima, i predao ti vrhovništvo nad čitavom Crkvom, kojoj si ti postao temeljna stijena. Izmoli mi milost žive vjere i jakost da se nikada ne postidim tu vjeru javno ispovijedati, već da budem spreman i trpljenjem zasvjedočiti Spasitelju svoju vjernost. Isprosi mi sinovsku odanost svetoj Majci Crkvi, iskreno bezprijekorno vjernost Svetom Ocu, koji je nasljednik tvoje vjere i tvoje vrhovne vlasti, i vidljiva glava Katoličke Crkve. Daj, da poslušno i ponizno slušamo sve njezine pouke i savjete, te izvršimo sve njezine zapovijedi, da bismo tako uzmogli uživati na zemlji mir i sigurnost, a u nebu zadobiti vječnu sreću. Amen.

Ti si Petar – Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju.
I vrata paklena neće je nadvladati.

Pomolimo se. Bože, koji si blaženom Petru apostolu predao ključeve kraljevstva nebeskoga i time velikosvećeničku vlast vezanja i odrješivanja, daj, da se po njegovu zagovora izbavimo od veza naših grijeha. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Nastavi čitati

Sveti Irenej

Sveti IrenejDanašnji je sveti zaštitnik Irenej ili Irinej Lionski, biskup i crkveni otac, nazvan „ocem dogmatike“.

Sveti Irenej, slavni lyonski biskup, napisao je prvi prikaz svega poklada kršćanskog nauka i na taj način postao utemeljitelj kršćanske teologije ili “otac katoličke dogmatike” kako ga neki nazivaju. Potekao je iz Male Azije, vjerojatno iz Smirne. Tamo je još bila veoma živa tradicija o apostolima koji su ondje djelovali, a osobito o sv. Ivanu i sv. Pavlu. Ne znamo za godinu Irenejeva rođenja. Ono se zbilo vjerojatno sredinom II. stoljeća. Podrijetlom je bio Grk, a u mladosti je stekao izvanredno bogatu i svestranu izobrazbu. Dobro je poznavao Sveto pismo i prve spise ranih kršćanskih pisaca, uz to je bio načitan djelima klasične književnosti, a poznavao je i spise raznih krivovjeraca svoga vremena.
Glavni je pak Irenejev učitelj bio sveti Polikarp, biskup u Smirni. Prema vlastitom priznanju, njegov je nauk požudno u srce upijao i njime se hranio. Ličnost toga biskupa učinila je na njega silan dojam. On ga više nikad nije mogao zaboraviti pa je još i u starosti rado pripovijedao o svojim susretima s Polikarpom, koji je bio učenik apostola Ivana. Nastavi čitati

13. NKG – UTORAK – JUTARNJA MOLITVA

Makovi

Utorak– 13. NKG C – Jutarnja molitva

DOBRO TI JUTRO MOJ ISUSE

Svim srcem svojim tebe tražim;
ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih. …
Duša mi gine u svako doba žudeći za tvojim odlukama. …
Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje. …
Evo, čeznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poživi. … Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji
jer čeznem za zapovijedima tvojim. (Ps 119)