13. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

Mt 9, 1-8XIII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
13. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: 2Kr 24,8-17; Ps 79,1-5.8-9; Mt 7,21-29

Prvo čitanje: Am 7,10-17
Idi, proroče, k narodu mojemu!

Čitanje Knjige proroka Amosa
U one dane: Amasja, svećenik betelski, poruči izraelskom kralju Jeroboamu: »Amos se urotio protiv tebe usred doma Izraelova; zemlja ne može više podnijeti njegovih riječi. Jer ovako on govori: ‘Jeroboam će poginuti od mača, a Izrael će iz svoje zemlje u izgnanstvo.’« Nastavi čitati “13. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)”

Dobila sam posao

Iv 5, 1-3a.5-16Hvaljen Isus i Marija! Želim posvjedočiti o snazi zajedničke molitve.. Naime, zamolila sam Vas nedavno da se pomolite za mene da dobijem posao za kojeg dragi Bog smatra da je za mene najbolji.. 01.07. počinjem radit.. Osobno sam molila po zagovoru sv. Josipa i sv. Rite.. Hvala svima koji ste me spomenili u molitvi! Hvala i slava Bogu koji je sama ljubav! Također molim Vas da se nastavimo molit za sve one koji još uvijek traže posao.. da dobiju posao u skladu s Božjom voljom i da dostojno žive od svog rada! BVB molim anonimno

MOlitvena nakana bila je: 7. LIPNJA 2016
Hvaljen Isus i Marija! Molim Vas da se pomolite za mene i sve ostale koji tražimo posao.. da živimo dostojno od svog rada! BVB molim anonimno

Oni mogu imati na raspolaganju sve vojske ovoga svijeta

Oni mogu imati na raspolaganju sve vojske ovoga svijeta“Oni mogu imati na raspolaganju sve vojske ovoga svijeta,
mogu posjedovati sva materijalna sredstva,
mogu imati sav tisak, sve radiopostaje i sva kina.
Jednu stvar ipak ne mogu posjedovati –
da ovladaju srcima i dušama ljudi,
što je isključivo Božja povlastica.
I ne samo da Bog ima moć nad srcima siromašnih i bijednih,
nego i nad moćnicima ovoga svijeta,
prema riječima Svetog pisma:
‘Kraljevo je srce u ruci Božjoj; on ga vodi kuda god hoće.’
(Izr 21, 1)”
Iz propovijedi bl. Alojzija Stepinca na blagdan sv. Petra i Pavla 1942. godine

13. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)

Hajde za mnom!Ponedjeljak – 13. NKG (C) – Misna čitanja
📖: Am 2,6-10.13-16; Ps 50,16b-23; Mt 8,18-22

Prvo čitanje: Am 2, 6-10. 13-16
Gaze po glavi siromahu.
Čitanje knjige proroka Amosa
Ovako govori Gospodin:
Za tri zločina Izraela, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer prodavahu pravednika za srebro
i nevoljnika za sandale; jer gaze po glavi siromahu, i sirotinju s pravog puta gone; sin i otac k istoj djevojci idu da oskvrnu moje sveto ime; i na haljinama založenim leže pokraj svakog žrtvenika; i piju vino oglobljenih u Domu Boga svojega.
Ja pred vama istrijebih Amorejce visoke ko cedar, jake poput hrašća, ja uništih i plod na njima i korijen pod njima.
Ja vas izvedoh iz zemlje egipatske i četrdeset vas godina vodih po pustinji da zaposjednete zemlju amorejsku. Nastavi čitati “13. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)”

DOĐITE S HVALAMA

Naš je Bog Kralj nad zemljomBog ne gleda kao što gleda čovjek- čovjek gleda na oči, a Bog gleda što je u srcu.

DOĐITE S HVALAMA
O uđite s hvalama pred Gospoda
i u dvore Mu sa pjesmama.
Jer On velika djela za nas učini
i od smrti nas oslobodi.
Naš je Bog Kralj nad zemljom
i nad čitavim svemirom sja (2x)

12. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

Mt 8, 5-17Subota – 12. NKG (C) – Misna čitanja

📖: Tuž 2,2.10-14.18-19; Ps 74,1-7.20-21; Mt 8,5-17

Prvo čitanje: Tuž 2, 2.10-14.18-19
Vikahu Gospodinu nad zidovima Kćeri sionske.

Čitanje Knjige Tužaljki
Bez milosti Gospod satrije  sve stanove Jakovljeve, u svom gnjevu razori tvrđave Kćeri Judine; sa zemljom je sravnio i prokleo kraljevstvo i njegove knezove.
Starješine Kćeri sionske na zemlji sjede i šute, posiplju glavu prašinom, kostrijet pripasuju.
K zemlji glave obaraju djevice jeruzalemske.
Smalaksale mi oči od suza, utroba moja ustreptala, jetra mi se na zemlju prosula zbog sloma kćeri naroda mojega, jer djeca i dojenčad umiru po trgovima Grada.
Govore majkama svojim: »Gdje je žito i vino?« dok obamiru kao ranjeni po trgovima Grada, dok ispuštaju dušu svoju na grudima matera svojih. S čime da te prispodobim?
Na koga si nalik, Kćeri jeruzalemska?
S kime da te usporedim, kako utješim, djevice, Kćeri sionska?
Jer kao more tvoja je nesreća neizmjerna.
Tko će te iscijeliti?
Viđenja tvojih proroka bijahu varka i laž, oni nisu objavili krivnju tvoju da te od prognanstva odvrate.
Varali su te utvarama lažnim i zamamnim.
U sav glas viči Gospodu, jecaj, Kćeri sionska!
Neka ko potok teku tvoje suze danju i noću.
Ne daj počinka sebi, neka se zjenica oka tvoga ne odmori.
Ustani, viči noću za svake promjene straže.
Ko vodu izlij srce pred licem Gospodnjim, k njemu podiži ruke i traži milost za svoju nejačad koja od glada obamire po uglovima ulica.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “12. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)”

Molitva svete Tereze

Sveta TerezaNeka danas vlada  unutarnji mir.
Vjeruj Bogu, da si točno tamo, gdje moraš biti.
Ne zaboravi  beskonačne mogućnosti koje stvara vjera.
Neka ti služe darovi, koji su ti  bili dani i neka se  širi ljubav, koja ti je bila darovana.
Budi zadovoljan  kad znaš da si Božje dijete.
Neka se ta svijest ustali u kostima i neka  oslobodi  dušu za pjevanje, ples, zahvalu i ljubav.
Tu su za svakoga od  nas.

:grlim te: :grlim te: :grlim te:

 

Sveta Tereza je poznata kao zaštitnica malih stvari, sto znaci, da je vjerovala u ispunjenje malih stvari u životu, dobro i u puno ljubavi.

12. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)

Mt 7,15-20

XII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
12. NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: 2Kr 22,8-13; 23,1-3; Ps 119,33-34.36-37.40; Mt 7,15-20

Prvo čitanje: 2 Kr 22, 8-13; 23, 1-3
Kralj pročita narodu sve riječi Knjige Saveza koja je nađena u Domu Gospodnjem i sklopi pred Gospodinom Savez.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima
U one dane: Veliki svećenik Hilkija reče tajniku Šafunu: »Našao sam Knjigu Zakona u Domu Gospodnjem. I Hilkija dade knjigu Šafanu, koji ju je pročitao. Tajnik Šafan dođe kralju te ga izvijesti: »Tvoje sluge — reče on — pokupile su novac, koji se našao u Domu i predale su ga poslovođama, postavljenim u Domu Gospodnjem.« Tada tajnik Šafan obavijesti kralja: »Svećenik Hilkija dade mi jednu knjigu.« I Šafan je poče čitati pred kraljem.
Čuvši riječi Knjige Zakona, kralj razdrije haljine svoje. I naredi svećeniku Hilkiji, Šafanovu sinu Ahikamu, Mikinu sinu Akboru, tajniku Šafanu i kraljevu sluzi Asaji: »Idite i upitajte Gospodina o meni i o narodu, i o svoj Judeji zbog ove knjige što je nađena, Nastavi čitati “12. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)”

12. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)

Mt 7, 6.12-14Utorak – XII. NKG (C) – Misna čitanja
📖: 2Kr 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Ps 48,2-4.10-11; Mt 7,6.12-14

Prvo čitanje: 2 Kr 19, 9b-11.14-21.31-35a.36
Grad ću ovaj štititi, spasiti ga, sebe radi i rad sluge svoga Davida.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima
U one dane: Sanherib kralj asirski, uputi poslanike da kažu Ezekiji: »Ovako recite judejskom kralju Ezekiji: Neka te ne vara tvoj Bog, u koga se uzdaš, govoreći ti: Jeruzalem neće pasti u ruke asirskog kralja! Ta čuo si što su asirski kraljevi učinili svim zemljama izručivši ih prokletstvu! A ti, ti li ćeš se spasiti?«
Ezekija primi pismo iz ruke poslanikove i pročita ga. Zatim uđe u Dom Gospodnji i razvi ga ondje pred Gospodinom. I pomoli se Ezekija pred Gospodinom ovako: »Gospodine, Bože Izraelov, koji stoluješ nad kerubima, ti si Bog jedini nad svim zemaljskim kraljevstvima, ti si stvorio nebo i zemlju.
Prikloni uho, Gospodine, i počuj, Nastavi čitati “12. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)”

%d blogeri kao ovaj: