NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (10. NKG)

kneel at crossNEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (10. NKG)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu.

HIMAN

U prvi dan u koji svijet
Božanska stvori Trojica,
U koji Stvorac uskrsnuv
Nadvlada smrt i spasi nas.

Čuj, Bože, našu molitvu
I pruži svoju desnicu,
Od mrlja svih nas očisti,
Za rajske dvore pripravi.

Sve nas što sada pjevamo
U ove sate jutarnje,
Tvoj sveti dan započinjuć,
Nadari blagim darima.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

Ili, po danu:

Zdravo, dane, dana slavo,
Sretni dane uskrsnuća,
Uskrsli, gle, tebe kruni
Svojom slavom, dane prvi!

Svjetlost jarka slijepim sinu,
Porobljen je pako kleti,
Smrt je kobna pobijeđena,
Nebo, zemlja pomireni.

Kletva grijeha iskonskoga
Pritisla je zemlju cijelu,
Ali milost pritekla je
Palom rodu Adamovu.

Sila Božja, Božja mudrost
Srdžbu smiri samilošću:
Ljubav Božja prevelika
Sina svoga na svijet posla.

Paklu lance silne slomi,
Obnovi sve čovječanstvo:
Ovcu svoju Pastir Dobri
U tor nosi na ramenu.

Nastaje mir po sve svijetu,
Savezi se svuda šire,
Pobjedniku Kristu pjeva:
Hvala Bogu! Aleluja!

Smrt je danas pobijeđena:
Pobjedna nek pjesma ori:
Slava Bogu na visini,
Mir na zemlji neka vlada. Amen.

PSALMODIJA

Ps 104 (103). Pohvala Bogu Stvoritelju

Je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta (2 Kor 5,17)

I.

Ant. 1. Gospodine Bože moj, odjenuo si se veličanstvo i ljepotom, svjetlošću si ogrnut kao plaštem, aleluja.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina *
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom, *
svjetlošću ogrnut kao plaštem!

Nebo si razapeo kao šator, *
na vodama sagradio dvorove svoje.
Od oblaka praviš kola svoja, *
na krilima vjetrova putuješ.
Vjetrove uzimaš za glasnike, *
a žarki oganj za slugu svojega.
Zemlju si stavio na stupove njene: *
neće se poljuljati u vijeke vjekova,
pokrio si je vodama bezdanim k`o haljinom, *
iznad bregova stajahu vode;

na tvoju se prijetnju povukoše, *
od tvoje grmljavine u bijeg nagnuše.
Bregovi se digoše, doline spustiše *
na mjesto koje si im odredio.
Odredio si granicu koju ne smiju prijeći, *
da opet ne pokriju zemlju.

Izvore svraćaš u potoke *
što žubore među brdima.
Oni poje sve živine poljske, *
divlji magarci žeđ gase u njima.
Uz njih se gnijezde ptice nebeske *
i pjevaju među granama.

Ant. Gospodine Bože moj, odjenuo si se veličanstvo i ljepotom, svjetlošću si ogrnut kao plaštem, aleluja.

II.

Ant. 2. Gospodin izvede kruh iz zemlje i vino što razveseljuje srce čovječje, aleluja.

Ti natapaš bregove iz dvorova svojih, *
zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku.
Ti daješ te niče trava za stoku *
i bilje na korist čovjeku
da izvede kruh iz zemlje *
i vino što razvedruje srce čovječje;
da uljem lice zasja, *
i da kruh okrijepi srce čovjeku.

Stabla se Gospodnja napajaju hranom, *
cedri libanonski koje on zasadi.
Ondje se ptice gnijezde, *
u čempresu dom je rodin.
Visoki bregovi daju kozorogu *
a pećine jazavcu sklonište.

Ti si stvorio mjesec da označuje vremena *
i sunce znade kada ima zaći.
Kad razastreš tmine i noć se spusti, *
tad se šuljaju u njoj životinje šumske.
Lavići riču za plijenom *
i od Boga hranu traže.
Kad sunce ograne, nestaju *
i liježu na ležaje.
Tad čovjek izlazi na dnevni posao *
i na rad do večeri.

Ant. Gospodin izvede kruh iz zemlje i vino što razveseljuje srce čovječje, aleluja.

III.

Ant. 3. I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro, aleluja.

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!  †
Sve si to mudro učinio: *
puna je zemlja stvorenja tvojih.
Eno mora, velika i široka, †
u njemu vrve gmazovi bez broja, *
životinje male i velike.
Onud prolaze nemani, *
Levijatan kojeg stvori da se igra u njemu.

I sva ova bića željno čekaju *
da ih nahraniš na vrijeme.
Daješ li im, tada sabiru: *
otvaraš li ruku, nasite se dobrima.
Sakriješ li lice svoje, od straha umiru; †
ako dah im oduzmeš, ugibaju *
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, *
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja: *
nek` se raduje Gospodin u djelima svojim!
On pogleda zemlju i ona se potrese, *
dotakne bregove, oni se zadime.
Pjevat ću Gospodinu dokle god živim, *
svirat ću Bogu svome dokle god me bude.
Bilo mu milo pjevanje moje! *
Ja ću se radovati u Gospodinu.

Nek zločinci sa zemlje nestanu †
i bezbožnika nek više ne bude!  *
Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja!

Ant. I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro, aleluja.

R. Blago vašim očima što vide.
O. I ušima što slušaju.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige Sirahove
(46, 1 – 10)

Pohvala Jošue i Kaleba

Junak u boju bijaše Jošua, sin Nunov, nasljednik Moj-sijev u službi proročkoj, koji valjano zasluži svoje ime, i bi veliki izbavitelj izabranog naroda, osvetivši se drskim neprijateljima, i uspostavivši Izraela na baštini njegovoj. Kako li krasan bijaše kad bi digao ruku i mačem zamahnuo protiv gradova! Tko je ikad imao njegovu odlučnost. On je vodio bojeve Gospodnje. Nije li po njemu sunce zastalo, i od jednog dana postala dva? Jer je prizvao Boga Svevišnjega, u nevolji kada ga odasvud pritijesniše neprijatelji i usliša ga veliki Gospod i pusti krupnu i snažnu tuču. Bacio se na narod dušmanski, i protivnike pobio na Strmini: da bi poznali puci snagu njegova oružja i spoznali da je Gospod protivnik njihov.
I jer je vjerno išao za Svemogućim, i u dane Mojsijeve ljubav dokazao — on i Kaleb, sin Jefuneov, koji se opriješe kad se zbor pobunio, odvrativši narod od grijeha, i utišavši glasove pobune. Zato je i sačuvao samo ovu dvojicu, od šest stotina tisuća pješaka, da ih uvede u baštinu njihovu, u zemlju kojom teče med i mlijeko. Još je Kalebu dao snagu, koja s njime do starosti ostade, te se mogao verati po visinama zemaljskim, koje su baština potomcima njegovim, neka bi spoznao sav Izrael da je dobro ići vjerno za Gospodinom.

OTPJEV (Sir 46, 6 .4. 5)

R. Prizvao je Svevišnjega u nevolji kada ga odasvud pritijesniše neprijatelji. * I usliša ga veliki Bog i pusti krupnu i snažnu tuču.
O. Tko je ikad imao njegovu odlučnost? Nije li po njemu sunce zastalo? * I usliša.

DRUGO ČITANJE: Početak Poslanice Rimljanima, svetog Ignacija Antiohijskog, biskupa i mučenika
(Uvod 1, 1 —2,2.)

Ne želim ugađati ljudima, nego Bogu

Ignacije, koji se zove i Teofor, Crkvi koja je postigla milosrđe od veličanstva Svevišnjega Oca i njegova jedinoga Sina Isusa Krista, ljubljenoj i prosvijetljenoj vjerom i ljubavlju po našemu Bogu Isusu Kristu, voljom onoga koji je htio sve što postoji; Crkvi koja predsjeda u Rimu, dostojnoj Boga, časnoj, dičnoj, hvalevrijednoj, djelotvornoj, čistoj u vjeri, onoj koja je na čelu svemu skupu okupljenom u ljubavi, kojoj je Krist zakon, a Otac joj daje ime. Pozdravljam je u imenu Isusa Krista, Očeva Sina. Svima onima koji su tijelom i duhom ujedinjeni u svakoj njegovoj naredbi i neodjeljivo ispunjeni Božjom milošću, očišćeni od svakog stranog premaza, želim u Isusu Kristu, našemu Bogu, nepomućenu radost.
Svojim molitvama postigao sam od Boga što sam osobito tražio da dobijem: da vidim vaša sveta lica. Okovan u Isusu Kristu, nadam se da ću vas pozdraviti, ako je Božja volja da budem dostojan stići na cilj. Započelo je naime dobro, ali bih želio postići milost da nesmetano primim svoju baštinu. Bojim se, međutim, da mi vaša ljubav to ne osujeti. Vama je lako učiniti ono što hoćete, a meni će biti teško doći do Boga ako me vi ne pustite s mirom.
Ne želim da budete obazrivi prema ljudima, nego prema Bogu, što i činite. Neću više imati takve prilike da nađem Boga, a ni vi, budete li šutjeli, ne možete potpisom potvrditi bolje djelo. Ako o meni budete šutjeli, bit ću Božja riječ, a ako se budete obazirali na moj tjelesni život, bit ću ponovno samo glas. Dopustite mi samo da budem žrtvovan Bogu, dok je još spremljen žrtvenik, pa da u koru, ujedinjeni u ljubavi, pjevate Bogu u Isusu Kristu što je biskupa Sirije našao vrijednim da ga dovede s istoka na zapad. Lijepo je da zađem sa svjetskog obzorja k Bogu, da u njemu i izađem.

OTPJEV (Fil, 21; Gal 6,14)

R. Meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. * A ja, Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina moga Isusa Krista.
O. Po njemu je meni svijet raspet i ja svijetu * A ja.

HIMAN – TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali  * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni  Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš  zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati  nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijaka!

MOLITVA

Bože sve što je dobro od tebe dolazi. Udijeli nam dar svoga Duha, da mislimo što je pravo i to u djelo provedemo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi