SV. ALOJZIJE GONZAGA – VEČERNJA

SV. ALOJZIJE GONZAGA – VEČERNJA
Psalmi od utorka IV. tjedna Psaltira
R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.
HIMAN
Tvog slugu, Bože častimo
Što odano te štovao,
I zahvalno ti pjevamo
Svim srcem pjesmu ljubavi.
Ko Kristov odan sljedbenik
Bogatstva svijeta prolazna
I varave mu radosti
Rad tebe spreman ostavi.
Siromah rado posta on,
Da, ponizan i poslužan,
Čistoćom tijela Kristu tvom
Sa djevicama omili.
Da tebi, Bože, ugodi,
Sve misli, riječi, djela sva
Na vatri užga ljubavi:
sav za te, Oče, izgori.
Tim lancem stegnut ljubavi,
Oslobođen za sveti boj,
Ko slavni ratnik pobjednik
Gle sretno prispje k zvijezdama.
Tim potaknut primjerom
Mi sada kročimo,
Da kroz svu vječnost slavimo
nebesko Trojstvo blaženo. Amen.
PSALMODIJA
Ps 137 (136), 1-6. Prognanikova pjesma
Ovo tjelesno izgnanstvo naroda treba shvatiti kao primjer duhovnog
zatočenistva (Sv. Hilarije).
 
Ant. 1. Nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim.
Na obali rijeka babilonskih
sjeđasmo i plakasmo *
spominjući se Siona;
o vrbe naokolo *
harfe svoje bijasmo povješali.
I tada porobljivači naši *
zaiskaše od nas da pjevamo,
naši mučitelji da se veselimo: *
“Pjevajte nam pjesmu sionsku!”
Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo *
u zemlji tuđinskoj!
Nek se osuši desnica moja, *
Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!
Nek mi se jezik za nepce prilijepi *
ako spomen tvoj smetnem ja ikada,
ako ne stavim Jeruzalem *
vrh svake radosti svoje!
Ant. Nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim.
Ps 138 (137), 1-6. Prognanikova pjesma
Kraljevi zemaljski donijet će svoju slavu u sveti grad (usp. Otk 21, 24).
Ant. 2. Pred licem anđela pjevam tebi, Bože moj.
Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca *
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi, *
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.
Zahvaljujem imenu tvojem *
za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao *
obećanje svoje.
Kad sam te zazvao, uslišio si me, *
dušu si moju pokrijepio.
Nek ti zahvaljuju, Gospodine,
svi kraljevi zemlje *
kad čuju riječi usta tvojih,
nek pjevaju putove Gospodnje: *
»Zaista, velika je slava Gospodnja!«
Zaista, uzvišen je Gospodin,
ali gleda na ponizna, *
a oholicu izdaleka poznaje.
Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš, +
pružaš ruku protiv gnjevu mojih dušmana; *
tvoja me desnica spašava!
Gospodine će dovršiti što započe za me +
Gospodine, vječna je ljubav tvoja: *
djelo ruku svojih ne zapusti!
Ant. Pred licem anđela pjevam tebi, Bože moj.
Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10. 12). Hvalospjev otkupljenih
Ant. 3. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.
Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bi stvoreno!
Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan +
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.
Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!
Ant. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.
KRATKO ČITANJE Rim 8, 28-30
Znamo da je Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova, te da on bude prvorođendac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
KRATKI OTPJEV
R. Pravedan je Gospodin * i pravednost ljubi. Pravedan je.
O. Čestiti će gledati lice njegovo. * I pravednost ljubi. Slava Ocu. Pravedan je.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV
Ant. Vi koji ste sve ostavili i pošli za mnom, strostruko ćete primiti i baštiniti život vječni.
Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.
Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..
Ant. Vi koji ste sve ostavili i pošli za mnom, strostruko ćete primiti i baštiniti život vječni.
PROŠNJE
Pomolimo se Ocu, izvoru svake svetosti, da po primjeru i zagovoru svetih i nas privede svetome životu:
Budimo sveti, jer ti si svet.
Oče sveti, htio si da se zovemo i da budemo tvoja djeca:
– daj da te po svemu krugu zemaljskom slavi sveta Crkva.
Oče sveti, htio si da hodimo čestito i u svemu tebi ugađamo:
– daj da budemo plodni dobrim djelima.
Oče sveti, u Kristu si nas sa sobom pomirio:
– čuvaj nas u svoje ime da svi budemo jedno.
Oče sveti, na nebesku si nas gobu pozvao:
– daj i nama po kruhu koji s neba silazi da uzmognemo postići puninu ljubavi prema tebi i braći ljudima.
Oče sveti, svim grešnicima otpusti krivnju
– i pokojne dovedi k svjetlu svoga lica.
Budimo sveti, jer ti si svet.
Oče naš…
MOLITVA
Bože, darovatelju nebeskih dobara. Ti si u svetom Alojziju sjedinio i nevinost i pokoru. Daj da se ugledamo bar u njegovu pokoru, kad ga nismo slijedili u nevinosti. Po Gospodinu.
 
ZAKLJUČAK
Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.
Oglasi