Dobila sam posao

Iv 5, 1-3a.5-16Hvaljen Isus i Marija! Želim posvjedočiti o snazi zajedničke molitve.. Naime, zamolila sam Vas nedavno da se pomolite za mene da dobijem posao za kojeg dragi Bog smatra da je za mene najbolji.. 01.07. počinjem radit.. Osobno sam molila po zagovoru sv. Josipa i sv. Rite.. Hvala svima koji ste me spomenili u molitvi! Hvala i slava Bogu koji je sama ljubav! Također molim Vas da se nastavimo molit za sve one koji još uvijek traže posao.. da dobiju posao u skladu s Božjom voljom i da dostojno žive od svog rada! BVB molim anonimno

MOlitvena nakana bila je: 7. LIPNJA 2016
Hvaljen Isus i Marija! Molim Vas da se pomolite za mene i sve ostale koji tražimo posao.. da živimo dostojno od svog rada! BVB molim anonimno

Oni mogu imati na raspolaganju sve vojske ovoga svijeta

Oni mogu imati na raspolaganju sve vojske ovoga svijeta“Oni mogu imati na raspolaganju sve vojske ovoga svijeta,
mogu posjedovati sva materijalna sredstva,
mogu imati sav tisak, sve radiopostaje i sva kina.
Jednu stvar ipak ne mogu posjedovati –
da ovladaju srcima i dušama ljudi,
što je isključivo Božja povlastica.
I ne samo da Bog ima moć nad srcima siromašnih i bijednih,
nego i nad moćnicima ovoga svijeta,
prema riječima Svetog pisma:
‘Kraljevo je srce u ruci Božjoj; on ga vodi kuda god hoće.’
(Izr 21, 1)”
Iz propovijedi bl. Alojzija Stepinca na blagdan sv. Petra i Pavla 1942. godine

%d blogeri kao ovaj: