Petak – Vjeronauk – 23. NKG – Joga i katolici

isus8Sa svih smo strana obasipani informacijama o jogi. Rijetko nam se kratko i sažeto odgovara na pitanja što je joga. Ona se nudi liječnicima i bolesnicima kao lijek za sve bolesti, kao sredstvo protiv svih nesreća, kao uvjet za dug i kvalitetan život, kao sredstvo za mir duše i način za konačno spasenje. Joga nam se bezazleno predstavlja kao tehnika življenja, kao privlačan način života. Početnicima ona se predočuje kao stil kojim ćemo razviti svoje mišiće. No, to je samo njezin prvi stupanj. Nema ni jedne škole, npr. stranih jezika koja bi učenicima nudila samo svoj prvi stupanj. Svaka škola nastoji formirati cjelokupnog učenika i ponuditi mu sva svoja znanja.
I škola joge želi prožeti cijelog čovjeka, više od njegovih mišića, više od njegovih nemirnih živaca. Ona želi zavladati njegovim umom i dušom. To je centralna os hinduizma. Nema hinduizma bez joge, ni joge bez utjecaja hinduizma. Zato joga nije samo tjelovježba.
U svojoj sveukupnosti, joga je sredstvo ili način izbavljenja duha iz materije. To je tehnika za oslobađanje duha. To je način kako se čovjek u hinduizmu može spasiti od svojih stalno novih rađanja(inkarnacije). Joga je, dakle, religija. Nastavi čitati

Oglasi