– Poučne priče – POZVAN SI ODLUČITI SE ZA ISUSA KRISTA

POZVAN SI ODLUČITI SE ZA ISUSA KRISTAPOZVAN SI ODLUČITI SE ZA ISUSA KRISTA

Postoje samo tri mogućnosti:

  1. Moraš se sada odlučiti i radosno i spremno reći Bogu DA!
    i prihvatiti besplatni Božji dar spasenja tako što ćeš prihvatiti osobu Isusa Krista i njegovu žrtvu za svoje grijehe i ponizno
    se pouzdajući u Njega.

2. Možeš reći Bogu: NE! i odbaciti Božju ponudu spasenja koje ti se nudi u Kristu. Biblija kaže kako će oni koji učine ovaj izbor biti vječno odvojeni od Boga u stanju zvanom pakao.

3. Možeš reći: MOŽDA! i odložiti svoju odluku za neko zgodnije vrijeme. Biblija kaže kako je Bog veoma strpljiv i može dugo čekati na svakoga od nas kako bi prihvatio njegov neizmjerni dar spasenja (usp.: 2. Pet 3, 9). Ali, nitko od nas ne zna hoće li još sutra biti ovdje, zbog umiranja – smrti. Odlažući ovu odluku, može biti uvršten među one koji su Bogu rekli NE. Nastavi čitati

Oglasi

1209 Litanije Preslavnog Imena Marijina

litanije-preslavnog-imena-marijinaLitanije Preslavnog Imena Marijina

Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se

Kriste, čuj nas
Krist, usliši nas

Sine Marijin, čuj nas
Sine Marijin, usliši nas

Nebeski Oče, kojemu je Marija kći, smiluj nam se
Vječni Sine, kojemu je Marija majka,
Duše Sveti, kojemu je Marija zaručnica,
Slavno Trojstvo, kojemu je Marija službenica, Nastavi čitati

24. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)

Ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.

Ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.

Ponedjeljak – Misna čitanja – 24. NKG (C)
📖: 1Kor 11,17-26.33; Ps 40,7-10.17; Lk 7,1-10

Prvo čitanje: 1Kor 11, 17-26.33
Ako su među vama razdori, to nije blagovanje Gospodnje večere.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Kad već dajem upozorenje, ne mogu pohvaliti što se ne sastajete na bolje, nego na gore. Ponajprije čujem, djelomično i vjerujem: kad se skupite na Sastanak, da su među vama razdori. Treba doista da i podjelâ bude među vama da se očituju prokušani među vama. Kad se dakle tako zajedno sastajete, to nije blagovanje Gospodnje večere: ta svatko se pri blagovanju prihvati svoje večere te jedan gladuje, a drugi se opija. Zar nemate kućâ da jedete i pijete? Ili Crkvu Božju prezirete i postiđujete one koji nemaju? Što da vam kažem? Da vas pohvalim? U tom vas ne hvalim.
Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan, uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje — za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Zato, braćo moja, kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni druge.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati