1409 LITANIJE SVETOM KRIŽU ISUSOVOM

LITANIJE SVETOM KRIŽU ISUSOVOM

(Iz pavlinskog Svetišta Rana Isusovih Wieruzow – Poljska)
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se! 
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

O Križu Sveti, drvo života, spasi nas!
Drvo poznanja dobra,
Uresu čovječanstva,
Ukrasu svog kršćanstva,
Posredniče našeg Otkupitelja,
Izvore svakog blagoslova,
Utjeho svih iznemoglih,
Izgonitelju zlih duhova,
Katedralo strpljenja,
Obrano djece Božje,
Ključ Kraljevstva nebeskog,
Pribježište u svim nevoljama i napastima,
Nado grešnika,
Svjetlo pravednih,
Odmore onima koji traže savršenstvo,
Utjeho trpeće Crkve,
Slavo pobjedničke Crkve,
Znaku spasenja navješten od Patrijarha i Proroka,
Radosti apostola,
Kruno mučenika,
Veselje ispovjedalaca,
Štite djevica,
Založe vječne sreće
Sveti Križu, poškropljen Krvlju Isusovom,
Sveti Križu, koji nam beskrajni mir osiguravaš,
Sveti Križu, na kojem je smrt pobjeđena,

Isuse Kriste, Raspeta ljubavi, smiluj nam se
Isuse Kriste, koji si trpio sramotu križa,
Isuse Kriste, koji si bio poslušan Ocu do smrti na Križu,
Isuse Kriste, koji si tijelom svojim na Križu za naše grijehe platio
Isuse Kriste, koji si smrt našu na Križu raspeo,
Isuse Kriste, koji si po svom Križu sotonu porazio,
Isuse Kriste, koji si nas po Križu ka slobodi djece Božje priveo,
Isuse Kriste, koji sa znakom Križa dolaziš suditi žive i mrtve,

Budi nam milostiv Oprosti nam Isuse!
Budi nam milosrdan Usliši nas Isuse!

Od svakog i najmanjeg grijeha, oslobodi nas Isuse!
Od zamki vječnog nam neprijatelja,
Od vječnog prokletstva,
Od straha od smrti,
Po Tvome svetom Križu,
Po svojim pet Svetih Rana,
Po krvi prolivenoj Svojoj,
Po smrti Svojoj,

Mi, grešnici, Tebe molimo, usliši nas Isuse!
Da uvijek budemo pravi ljubitelji Tvoga Križa,
Da u ničemu svoju slavu ne tražimo, osim u Svetom Križu Tvome,
Da nas snagom Tvoga Križa od svih  nesreća udostojiš izbaviti,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam Isuse
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nas Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Smiluj nam se Isuse!

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te,
jer si po svome Svetom Križu, otkupio svijet!

Pomolimo se: Svemogući Bože, Tvoj Sin, poslušan Tvojoj volji, umro je na križu, da bi svi ljudi mogli zadobiti spasenje, učini da na zemlji upoznamo otajstvo Otkupjenja i njegove plodove doživimo u Nebu. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oglasi