MOLITVA GOSPI ZA POMOĆ KOD UČENJA

GospaMOLITVA GOSPI ZA POMOĆ KOD UČENJA
O draga Gospo, Prijestolje mudrosti,
po Tvom zagovoru mnogi su ljudi srednjih sposobnosti postigli divne uspjehe u znanosti.
Ja sam Te izabrao za čuvaricu i zaštitnicu svojih nauka.
I molim Te ponizno da mi isprosiš milost od Duha Svetoga,
da mognem shvatiti razumom i zadržati u pamćenju, izraziti riječima i primjerom svoga
života sve što može poslužiti na čast Tebi i Tvom Sinu. Amen

SV. TOMA AKVINSKI

Oglasi

Petak – Biblijska misao dana – 24. NKG (C) – ZAHVALNO SRCE I BIĆE

lk-8-1-3ZAHVALNO SRCE I BIĆE
Lk 8, 1-3
Otkako je Isus napustio Nazaret, nema više čvrsta boravišta. Sam će reći kako lisice imaju jazbine, ptice svoja gnijezda, a on nema gdje bi naslonio svoju glavu. Putuje on od mjesta do mjesta, obilazi gradove i sela, naviješta Radosnu vijest. S njime je najuža jezgrenica njegovih učenika, njih dvanaestorica, kao paradigma za novi Izrael, novi Božji narod. Luka spominje i neke žene iz Isusove pratnje. Znakovito je to iz mnogih razloga. Na pitanje, od čega je Isus u međuvremenu živio, imamo ovdje gotovo bismo kazali, prozaičan odgovor. Upućen je na milodare i milosrđe osoba kojima je iskazao milosrđe, koje su iskusile u njegovoj blizini samu Božju blizinu i Božje milosrđe. Nastavi čitati

24. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
24. NKG (II) – Svagdan
MISNA ČITANJA
📖: 1Kor 15,12-20; Ps 17,6-7.8b.15; Lk 8,1-3

Prvo čitanje: 1Kor 15,12-20

 Ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša.
 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Ako nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo. Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša. Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji što posvjedočismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskrsavaju. Jer ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Krist nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi.
 Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!
 Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam:17,1.6-8b.15
Pripjev: Kad se probudim, Gospodine, naužit ću se pojave tvoje.
 
Počuj, Gospodine pravedni,
i vapaj mi poslušaj,
usliši molitvu iz usta iskrenih!Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišit:
prikloni mi uho i čuj riječi moje.
Proslavi na meni dobrotu svoju,
ti koji od dušmana izbavljaš
onešto seutječudesnicitvojoj.Sakrij me u sjenu krila svojih,
a ja ću u pravdi gledati lice tvoje,
i kad se probudim,
naužiti se pojave tvoje.
Evanđelje: Lk 8, 1-3
 S njime su bile neke žene i posluživale mu od svojih dobara.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
 U ono vrijeme: Isus zareda obilaziti gradom i selom propovijedajući i navješćujući evanđelje o kraljevstvu Božjem. Bila su s njim dvanaestorica i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti: Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao sedam đavola; zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze; Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara.
 Riječ Gospodnja.