POSVETA LATERANSKE BAZILIKE – VEČERNJA

posveta-lateranske-bazilike-vecernjaPOSVETA LATERANSKE BAZILIKE – VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Nebeski Jeruzaleme,
Božanskog mira gledanje,
Od živog stijenja tvrđavo,
Što k vječnom svodu dopireš,
A anđela milijun te
Ko nevjestu okružuje.

O kćeri dobro udana,
Što slava Očev miraz ti,
A svaka milost mužev dar;
Od sviju ljepša kraljice,
S vladarom Kristom vjenčana
Nebeska svijetla državo.

Tu biser-vrata blistaju
I otvorena svima su,
Jer na njih samo kreposti
Uvesti mogu smrtnika,
Što ranjen svetom ljubavi
Za Krista patnje podnosi.

Kamenar dlijetom krepkim je
I udarcima čekića
Baš mnogo stijene gladio,
Što u tu zgradu ulaze,
I zgodnim vezom sljubljene
Do takva visa penju se.

Sva slava, ko što doliči,
Nek bude Ocu višnjemu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem preslavnim:
Gospodstvo njemu, čast i vlast
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 46 (45).

Ant. 1. Gospodin je posvetio šator svoj. Bog je sred njega, poljuljat se neće.

Bog nam je zaklon i utvrda, *
pomoćnik spreman u nevolji.
Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, *
kad se bregovi ruše u srce mora.
Nek buče i bjesne valovi morski, *
nek bregovi dršću od žestine njihove:
s nama je Gospodin nad Vojskama, *
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, *
presveti šator Višnjega.
Bog je sred njega, poljuljat se neće, *
od rane zore Bog mu pomaže.
Ma bjesnjeli puci, rušila se carstva, *
kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:
s nama je Gospodin nad Vojskama, *
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Dođite, gledajte djela Gospodnja, *
strahote koje on na zemlji učini.
Do nakraj zemlje on ratove prekida, †
lukove krši i lomi koplja, *
štitove ognjem sažiže.
Prestanite i znajte da sam ja Bog, *
uzvišen nad pucima,
nad svom zemljom uzvišen!

S nama je Gospodin nad Vojskama, *
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Ant. Gospodin je posvetio šator svoj. Bog je sred njega, poljuljat se neće.

Ps 122 (121).

Ant. 2. Radosno hajdemo u Dom Gospodnji.

Obradovah se kad mi rekoše: *
»Hajdemo u Dom Gospodnji!« †
Eto, noge nam već stoje *
na vratima tvojim, Jeruzaleme.
Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
po Zakonu Izraelovu, *
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice, *
stolice doma Davidova.
Molite za mir Jeruzalemov! *
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim *
i pokoj u tvojim palačama!
Radi braće i prijatelja svojih *
klicat ću: »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
za sreću tvoju ja ću moliti.

Ant. Radosno hajdemo u Dom Gospodnji.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1-7).

Ant. 3. Hvalite Boga našega, svi sveti njegovi.

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja.

Ant. Hvalite Boga našega, svi sveti njegovi.

KRATKO ČITANJE (Otk 21, 2-3. 22. 27)

I vidjeh: Sveti grad, novi Jeruzalem, silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: “Evo Šatora Božjeg s ljudima; On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima.” Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac! U nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.

KRATKI OTPJEV

R. Blaženi koji prebivaju * u Domu tvome, Gospodine. Blaženi.
O. Bez prestanka će te slaviti. * U Domu tvome, Gospodine. Slava Ocu. Blaženi.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodin je posvetio šator svoj: ovo je Dom Božji u kojem se zazivlje ime njegovo, dom za koji je pisano: “Tu će biti moje ime”.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Gospodin je posvetio šator svoj: ovo je Dom Božji u kojem se zazivlje ime njegovo, dom za koji je pisano: “Tu će biti moje ime”.

PROŠNJE

Smjerno se pomolimo Spasitelju svome, koji je svoj život položio da u jedno sabere raspršenu djecu Božju i zavapijmo njemu:

Sjeti se, Gospodine, Crkve svoje.

Gospodine Isuse, dom si svoj na stijeni sazdao:
učvrsti svoju Crkvu u postojanoj vjeri i čvrstoj nadi.
Gospodine Isuse, iz tvog su rebra potekli krv i voda:
obnavljaj Crkvu svoju otajstvima novoga i vječnoga Saveza.
Gospodine Isuse, ti si nazočan među onima koji se sabiru u tvoje ime:
usliši jednodušnu molitvu Crkve svoje.
Gospodine Isuse, ti s Ocem boravis kod onih koji te ljube:
usavrši Crkvu svoju u božanskoj ljubavi.
Gospodine Isuse, ti ne izbacuješ van onoga koji dolazi k tebi:
uvedi u kuću očinsku sve pokojne.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si htio da se tvoj narod zove Crkva. Daj da ova zajednica, u tvoje ime okupljena, tebe štuje i ljubi, za tobom ide i pod tvojim vodstvom stigne k nebeskim obećanjima. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi