34. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

petak-misna-citanja-34-nkg-cPetak – Misna čitanja – 34. NKG (C)
📖: Otk 20,1-4.11 – 21,2; Ps 84,3-6a.8a; Lk 21,29-33

Prvo čitanje: Otk 20,1-4.11-21,2
Mrtvi bijahu suđeni po djelima svojim. Novi Jeruzalem vidjeh kako silazi s neba.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh s neba s ključima Bezdana i s velikim okovima u ruci.
Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Đavla, Sotonu, i okova ga za tisuću godina.
Baci ga u Bezdankoji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina.
Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena.
I vidjeh prijestolja— onima što sjedoše na njih dano je suditi —i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke.
Oni zakraljevaše s Kristom tisuću godina.
I vidjeli veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe
zemlja i nebo;ni mjesta im se više ne nađe.
I vidjeli mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše.
I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života.
I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim.
More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim.
A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno.
Jezero ognjeno — to je druga smrt: tko se god ne nađe zapisan u knjizi života,bio je bačen u jezero ognjeno.
I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer — prvo nebo i prva zemlja uminu;ni mora više nema.
I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 84, 3-6a.8a
Pripjev: Evo šatora Božjeg s ljudima!

Duša mi gine i čezne
za dvorima Gospodnjim.
Srce moje i moje tijelo
kliču Bogu živomu.

I vrabac sebi log nalazi,
i lastavica gnjezdašce
gdje će položiti mlade svoje:
a ja žrtvenike tvoje, Gospodine nad Vojskama,
Kralju moj i Bože moj!

Blaženi koji prebivaju u Domu tvome
slaveć te bez prestanka!
Blaženi kojima je pomoć u tebi,
snaga im raste od časa do časa.

Evanđelje: Lk 21, 29-33
Kad vidite da to biva, znajte: približilo se Kraljevstvo Božje!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu: »Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.«
Riječ Gospodnja.

Oglasi