ŠUTNJA

ŠUTNJA

Neki čovjek je došao redovniku na razgovor.
Upita ga:”Što uopće naučiš od tog života u neprestanoj šutnji?”
Redovnik je upravo grabio vodu iz zdenca,
pa reče svom posjetiocu:”Zaviri u zdenac! Što vidiš?”
Čovjek pogleda i odgovori:”Ne vidim ništa.”
Nakon nekog vremena redovnik, koji je stajao savršeno miran reče:
“Pogledaj sada! Što vidiš u zdencu?”
Čovjek posluša i odvrati:”Sada vidim sebe, odraz svog lika u vodi.”
Redovnik reče:”Vidiš kad bacim kantu, voda se uzbiba, a sada je
sasvim mirna. Tako ti je i sa šutnjom: čovjek vidi sebe!”

Pronađite i vi sebi preko dana neki tihi kutak i dopustite da vas prožmu šutnja i mir. Kada šutimo i otvaramo svoje srce dajemo priliku da Bog nama govori.