Teška borba

Teška borba
Učenje o istočnom grijehu, povezano s učenjem o Kristovu Otkupljenju, pruža jasan razlikovni pogled na čovjekovo stanje i djelovanje u svijetu. Praroditeljskim grijehom đavao je zadobio neku vlast nad čovjekom, iako čovjek ostaje slobodan. Istočni grijeh vuče za sobom “robovanje pod vlasti onoga koji je posjedovao carstvo smrti, to jest đavla”. Ne znati da čovjek ima ranjenu i zlu sklonu narav uzrokuje teške zablude na području odgoja, politike, društvenog djelovanja i morala.Od posljedica istočnoga grijeha i sviju osobnih grijeha ljudi svijet u cjelini poprima neko grešno stanje koje se može označiti izrazom svetog Ivana: “grijeh svijeta” (Iv 1,29). Tim se izrazom također označuje negativan utjecaj koji na osobe vrše stanja zajednica i društvene strukture koje su plod ljudskih grijeha.

To dramatično stanje svijeta koji “leži sav pod vlašću Zloga” (1 Iv 5,19) čini od ljudskog života borbu: Svu ljudsku povijest prožimlje teška borba protiv moći mraka. Ta je borba započela već od početka svijeta, a trajat će po riječi Gospodnjoj sve do posljednjega dana. Ubačen u tu borbu, čovjek se mora neprestano boriti da prione uz dobro. I jedino uz velike napore i pomoć Božje milosti može postići svoje unutarnje jedinstvo.
Autor: iz Katekizma Katoličke Crkve

 

Oglasi