ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (1. DOŠAŠĆA)

cetvrtak-sluzba-citanja-1-dosascaČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (1. DOŠAŠĆA)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,*
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,*
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože,*
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno*
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,*
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila!*
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio!*
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.

HIMAN

Božanska Riječi, rođena
Iz krila Oca vječnoga,
Što rodi se od Djevice
Kad vrijeme bî da spasiš svijet.

Rasvijetli naše pameti,
Zapali srca ljubavlju
Da tašt užitak ostave,
Nebeske slasti okuse.

Kad potom dođeš, Suče svet,
Da zle u oganj oboriš
I milo svoje odane
Pozoveš, da ih okruniš.

Ne pusti da nas vitlaju
Oluje tamnog plamenja,
Već daj nam Boga gledati
I rajsku slast uživati.

Sa Ocem Sinu vječnomu
I tebi, Duše Presveti,
Ko otprije što bila je,
Nek bude slava uvijeke. Amen.

PSALMODIJA

Ps 18 (17). Zahvalnica za spasenje i pobjedu.

Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? (Rim 8, 31).

IV.

Ant. 1. Gospodnja riječ je zaštita onima koji se u njega uzdaju.

Savršeni su puti Gospodnji, *
i riječ je Božja ognjem kušana.
On, samo on, štit je svima *
koji se k njemu utječu.
Jer tko je Bog osim Gospodina? *
Tko li je hridina osim Boga našega?
Taj Bog me snagom opasuje, *
stere mi put besprijekoran,
noge mi dade brze k`o u košute *
i postavi me na visine čvrste,
ruke mi za borbu uvježba *
i mišice da luk mjedeni napinju.

Ant. Gospodnja riječ je zaštita onima koji se u njega uzdaju.

V.

Ant. 2. Gospodine, tvoja me desnica drži.

Daješ mi štit svoj koji spasava, †
tvoja me desnica drži, *
tvoja me brižljivost uzvisi.
Pouzdanje daješ mom koraku, *
i noge mi više ne posrću.
Pognah svoje dušmane i dostigoh, *
i ne vratih se dok ih ne uništih.
Obaram ih, ne mogu se dići, *
padaju, pod nogama mi leže.
Ti me opasa snagom za borbu, *
a protivnike moje meni podloži.

Ti dušmane moje u bijeg natjera, *
i rasprših one koji su me mrzili.
Vapiju u pomoć − nikog da pomogne; *
vapiju Gospodinu − ne odaziva se.
Smrvih ih kao prah na vjetru, *
zgazih ih ko blato na putu.
Ti me izbavi od bune u mom narodu, †
postavi me glavarom pogana, *
puk koji ne poznavah služi mi.
Svaki moj šapat pokorno on sluša, *
sinovi tuđinci meni laskaju;
sinovi tuđinski gube srčanost, *
izlaze dršćuć iz svojih utvrda.

Ant. Gospodine, tvoja me desnica drži.

VI.

Ant. 3. Živio Gospodin i neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja! *
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Bog koji mi daje osvetu *
i narode meni pokorava.
Od dušmana me mojih izbavljaš †
i nad protivnike me moje izdižeš, *
ti mene od čovjeka silnika spasavaš.
Zato te slavim, Gospodine, među pucima *
i psalam pjevam tvome Imenu:
umnožio si pobjede kralju svojemu, †
pomazaniku svome milost si iskazao, *
Davidu i potomstvu njegovu navijeke.

Ant. Živio Gospodin i neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

R. Čujte, narodi, riječ Gospodnju!
O. I razglašujte je sve do nakraj zemlje!

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Prvo Čitanje Iz Knjige proroka Izaije
(16,1-5; 17,4-8)

Sion utočište Moabaca. Obraćenje Efrajima

Gospodine, pošalji Jaganjca vladaru zemlje, od Stijene pustinjske do gore Kćeri sionske. Kao razbjegle ptice, kao raspršeno gnijezdo, bit će kćeri moapske na arnonskim gazovima.
»Daj nam savjet, stvori odluku! Sred podneva sjenu svoju kao noć razastri! Sakrij izagnane, ne odaj bjegunca! Daj da kod tebe borave prognanici moapski, budi im okriljem pred pustošnikom.«
Kad se skonča tlačitelj, kad nestane pustošnika, kad ugnjetač iščezne iz zemlje, učvrstit će se prijesto u blagosti, i na njemu će vjerno stolovati, u šatoru Davidovu, sudac koji pravo ište i pravdu čini.
U onaj dan smanjit će se slava Jakovljeva, spast će salo tijela njegova. Bit će ko kad žetelac žito hvata, a ruka mu žanje klasje, kao kad se pabirče klasovi u refajimskoj dolini — ostat će samo pabirci; ili kao kad se otresa maslina: dvije-tri uljike sasvim na vrhu, četiri ili pet na granama drveta — riječ je Gospodina, Boga Izraelova.
U onaj dan čovjek će pogledati na svog Stvoritelja i upraviti oči k Svecu Izraelovu. Neće više gledati žrtvenika, djela svojih ruku, neće više gledati onoga što njegovi prsti stvoriše: ašere i sunčane stupove.

OTPJEV (Jr 33, 15. 16; Iz 16,5)

R. Podići ću Davidu izdanak pravedni; on će zemljom vladati po pravu i pravici. * I ovim će ga imenom zvati: Gospodin, Pravda naša.
O. Učvrstit će se prijesto u blagosti, i na njemu će vjerno stolovati Sudac koji pravo ište i pravdu čini. * I ovim će ga.

DRUGO ČITANJE: Iz Tumačenja Diatessarona svetoga Efrema, đakona
(Pogl. 18. 15-17: SC 121, 32.5-328)

Bdijte! Opet će doći

Krist je rekao svojim učenicima, kako ga ne bi pitali o času njegova dolaska: Za tu uru nitko ne zna, ni anđeli, ni Sin. Ne spada na vas da znate vrijeme i čas! Sakrio je to od nas da bismo bili budni i da svatko od nas smatra da će se to dogoditi u njegovo vrijeme. Da je objavio u koje će vrijeme doći, njegov dolazak ne bi imao pravog smisla, ne bi ga više očekivali ljudi ni stoljeća u kojima će se pojaviti. Rekao je da će doći, ali nije rekao kad će doći, tako ga željno očekuju svi naraštaji i sva stoljeća.
Iako je Gospodin upozorio na znakove svoga dolaska, ipak se ne može posve sigurno znati kad će se pojaviti. Ti su se naime znakovi više puta izmijenili, pojavili i nestali, čak ih i sada ima. Posljedni njegov dolazak bit će sličan prvome.
Kao što su ga pravednici i proroci očekivali u uvjerenju da će se pojaviti u njihovo vrijeme, tako ga i danas svaki vjernik želi susresti u svoje vrijeme, jer nije objavio dan svoga dolaska. Najviše zbog toga da netko ne bi smatrao da je podložan sudbini i vremenu onaj koji vlada i upravlja vremenima i godinama. Kako bi njemu moglo biti sakriveno ono što je sam odredio i kad je sam upozorio na znakove svoga dolaska? Tako je svoje znakove označio tim riječima da od onoga dana pa dalje svi naraštaji i stoljeća mogu smatrati da će njegov dolazak biti u njihovo vrijeme. Bdijte, kaže, jer dok tijelo spava, narav u nama vlada i mi sva svoja djela obavljamo pod pritiskom naravi, prisiljeni a ne svojevoljno. Isto tako kad dušom zavlada velika pospanost, kao npr. malodušnost ili žalost, njome vlada njezin neprijatelj i u njoj čini što ona ne bi htjela. Naravlju vlada prisila, a dušom neprijatelj.
Gospodin je, dakle, budnost zapovjedio i preporučio za čitavo čovječje biće: za tijelo da se čuva pospanosti, za dušu da se čuva mlitavosti i bojažljivosti, kao što kaže Pismo: Pravednici, budite budni, i Ustadoh i još sam s tobom, i opet: Nemojte malaksati. Zato ne sustajemo jer je Gospodin s nama.

OTPJEV (Iz 55, 3-4; Dj 28, 28)

R. Sklopit ću s vama Savez vječan, Savez milosti Davi¬du obećanih. * Evo, učinih te svjedokom pucima, kne¬zom i zapovjednikom narodima.
O. Poganima je poslano ovo spasenje Božje, i oni će poslušati. * Evo, učinih.

MOLITVA

Gospodine, probudi božansku moć i snažno nam priteci u pomoć: naši grijesi priječe dolazak spasenja, ti ga pospješi svojim smilovanjem! Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi