PONEDJELJAK – VEČERNJA (02. DOŠ)

Advent (9)PONEDJELJAK – VEČERNJA (2. TJEDAN DOŠAŠĆA)

POZIVNIK
R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

Nebesa Stvorče zvjezdanih,
svog puka vječna svjetlosti,
o Spasitelju ljudi svih:
usliši naše molitve.

Kad im’o svijet je propasti
od prijevara sotoninih.
Ti sam si, dirnut ljubavlju,
lijek posto bolesnicima.

Da grijeh nam opći okaješ,
iziš’o na križ gorki si
Iz Djevičina svetišta,
ko bijelo janje žrtveno.

Pred tvojom moći preslavnom,
pred samim tvojim
imenom i nebo ko i podzemlje
od strave dršćuć klanja se.

Čuj molbu našu, Gospode,
ti Suče suda strašnoga:
Dušmani ljuti nasrću,
oružaj puk svoj milošću.

Gospodstvo, slava, hvala,
čast sa Ocem sinu višnjemu
I s njima Duhu Svetomu,
nek’ bude u sve vjekove.

ili

Padaj s neba, roso sveta,
Padaj s rajske visine!
Vapijahu starog svijeta
Duše čiste pravedne.
Otvori se zemljo mila
Da iz plodnog tvoga krila
U taj sretan, blažen čas,
Svemu svijetu nikne spas.

Već se bliži vrijeme blago,
Već se bliži onaj čas,
Kad će izić sunce drago,
Svanut svemu svijetu spas.
Svani, dane, i noć skrati,
Sini sunce i povrati
Bogu čast na visini,
Svijetu mir na nizini.

Svjetlo Božje, daru lijepi,
Siđi s Božjeg krila dol’,
Um prosvijetli, volju krijepi,
Liječi duše tešku bol.
Jači u nas vjeru svetu,
Koju Isus don’je svijetu,
Svaki da to djeluje,
Što u srcu vjeruje.

Složi glas svoj, dušo moja,
Sa nebeskim četama,
Pjevajte mu, usta moja,
Koji je nad zvijezdama!
Sve što bješe i sve što je,
Sve je puno slave tvoje,
Sve te diči i slavi,
Oče vječne ljubavi!
Amen.

PSALMODIJA

Ps 45 (44). Kraljevska svadbena pjesma

Evo Zaručnika, iziđite mu u susret (Mt 25, 6).

Ant. 1. Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosula.

Iz srca mi naviru riječi divne: †
pjesmu svoju ja kralju pjevam, *
jezik mi je ko pisaljka hitra pisara.

Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, †
po usnama ti se milina prosula, *
stoga te Bog blagoslovio dovijeka.

Pripaši mač uz bedra, junače, *
ogrni se sjajem i veličanstvom!
Zajaši i kreni za istinu, za blagost i pravdu, *
desnica ti tvoja gađa čudesno.
Strelice tvoje prodiru †
u srce kraljevih dušmana, *
narodi padaju pred tobom.

Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, *
i pravedno žezlo –
žezlo je tvoga kraljevstva!
Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, †
stoga Gospodin, Bog tvoj, tebe pomaza *
uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.

Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, *
iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
Kraljevske ti kćeri idu u susret, *
zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosula.

 

II.

Ant. 2. Evo Zaručnika, iziđite mu u susret.

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: *
zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Zaželi li kralj ljepotu tvoju, †
smjerno se pokloni njemu, *
jer je on gospodar tvoj.
Narod tirski dolazi s darovima, *
naklonost tvoju traže prvaci naroda.«

Sva lijepa korača kći kraljeva *
u haljinama zlatom vezenim.
U haljini od veza šarena kralju je dovode, *
pratnja su joj djevice, druge njezine.
S veseljem ih vode i s klicanjem, *
u kraljeve dvore ulaze.

Umjesto otaca imat ćeš sinove, *
postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji.
Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, *
hvalit će te narodi u vijeke vjekova.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Evo Zaručnika, iziđite mu u susret.

 

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Ant. 3. U punini vremena Bog naumi da Krist bude glava svemu.
Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću
i razumijevanjem,

obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. U punini vremena Bog naumi da Krist bude glava svemu.
KRATKO ČITANJE Fil 3, 20b-21

Iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista. Snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše smrtno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu.
KRATKI OTPJEV

R. Pokaži nam, Gospodine, * milosrđe svoje! Pokaži.
O. I daj nam svoje spasenje! * Milosrđe svoje. Slava Ocu. Pokaži.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji i ona je začela po Duhu Svetomu, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji i ona je začela po Duhu Svetomu, aleluja.

PROŠNJE

Smjerno se pomolimo Gospodinu, koji će doći i spasiti nas, te mu uskliknimo:

Dođi i spasi nas!

Gospodine Isuse, Kriste Božji, Spasitelju svega stvorenja:
-dođi, ne kasni i spasi nas!

Ti si došao na ovaj svijet:
-oslobodi nas od grijeha svijeta!

Ti si od Oca izišao i k nama došao:
-nauči nas putu spasa da k Ocu u susret hrlimo.

Ti si začet po Duhu Svetomu:
-u tom Duhu svojom riječju obnovi srca naša!

Ti si utjelovljen u krilu Marije Djevice:
-oslobodi nas od raspadljivosti tijela!

Sjeti se, Gospodine, svih ljudi koji su živjeli od početka svijeta
-i u tebe se uzdali.

Oče naš…

MOLITVA

Nek se vine, Gospodine, naša molitva pred tvoje lice: daj da ovo vrijeme čekanja tebi iskreno služimo i čista srca proslavimo veliko otajstvo utjelovljenja tvoga Sina. Koji s tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

Oglasi