BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM – 1. VEČERNJA

bezgresno-zacece-bdm-i-vecernjaBEZGREŠNO ZAČEĆE BDM – I. VEČERNJA
R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja
HIMAN
O zaštitnice djevica,
Sva čista Majko Božja,
Što nada si i rajska dver
Veselje vječnih dvorova.
Od trnja oit ljiljane,
Golubice s krasotom svom,
I mladice što korijen ti
L’jek daje svijetu ranjenom.
Sotoni strašna tvrđavo
I zvijezdo lađi nasjeloj,
Od zasjeda nas očuvaj
Prosvjetljuj vodi narod svoj.
Rasprši tamne zablude,
Odmakni skriven greben ljut,
Na burnom moru siguran
Zalutalima kaži put!
Ti si jedina prečista
Sred roda našeg grešnoga
Vještinu zmije zlobnice
Odagnaj od nas preblaga.
Sva slava Ocu višnjemu,
I Sinu s Duhom Presvetim
Jedinstvenom što milosti
Obdariše te bezgrešnu. Amen.
PSALMODIJA
 
 
Ps 113 (112). Slava imenu Gospodnjem
 
Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52).
 
Ant. 1. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i Žene, između roda tvojeg i Roda njezinog.
Hvalite, sluge Gospodnje, *
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
sada i dovijeka!
Od istoka sunca do zalaska *
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
koji u visinama stoluje *
i gleda odozgo nebo i zemlju?
Podiže iz prašine uboga, *
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
kao radosna majka djece brojne.
Ant. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i Žene, između roda tvojeg i Roda njezinog.
Ps 147
 
Ant. 2. Gospodin me odjenu haljinom spasenja i zaogrnu me odjećom pravednosti.
Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih, *
blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju, *
brzo trči riječ njegova.
Kao vunu snijeg razbacuje, *
prosipa mraz poput pepela.
On sipa grad kao zalogaje, *
voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
dunu vjetrom, i vode otječu.
Riječ svoju on objavi Jakovu, *
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
nijednom naredbe svoje ne objavi!
 
Ant. Gospodin me odjenu haljinom spasenja i zaogrnu me odjećom pravednosti.
Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj
 
Ant. 3. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.
Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.
Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.
Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.
Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.
Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.
Ant. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.
KRATKO ČITANJE (Rim 8, 29. 30)
Koje Bog predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova. Koje pak predodredi, te i pozva: koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
KRATKI OTPJEV
 
R. Veličam te, Gospodine * jer si me izbavio. Veličam.
O. I nisi dao da se raduju nada mnom dušmani. * Jer si me izbavio. Slava Ocu. Veličam.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV
 
Ant. Blaženom će me svi naraštaji zvati, jer velika mi djela učini Svesilni, aleluja.
Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..
Ant. Blaženom će me svi naraštaji zvati, jer velika mi djela učini Svesilni, aleluja.
PROŠNJE
Boga Oca svemogućega hvalom velikom uzveličajmo, jer je on htio da Mariju, Majku Sina njegova, sva pokoljenja slave i njemu poniznu prošnju upravimo:
Nek milosti puna nas zagovara!
Bože, izvoditelju čudesnih djela, ti si bezgrešnu Djevicu Mariju tijelom i dušom učinio sudionicom Kristove slave:
upravi toj slavi i srca svojih vjernika.
Mariju si nam za Majku dao; pa daj da njezin zagovor iscijeli naše boli, utješi žalosne, oprosti grešnicima:
a svima nama daj spasenje i mir.
Mariju si učinio Majkom milosrđa:
daj svima koji su u opasnostima da osjete njezinu majčinsku ljubav.
Htio si da Marija bude majka u Isusovu i Josipovu domu:
daj da njezinim zagovorom sve majke u obiteljima promiču ljubav i svetost!
Mariju si na nebu okrunio za kraljicu:
daj da se pokojni u kraljevstvu tvome zauvijek raduju sa svetima tvojim.
Oče naš…
MOLITVA
Bože, ti si po zaslugama smrti svoga Sina unaprijed oslobodio od svake ljage grijeha začeće Djevice Marije i tako pripravio dostojan stan svome Sinu. Po njezinu zagovoru daj nam da čista srca dođemo k tebi. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK
Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

Oglasi