SRIJEDA – SLUŽBA ČITANJA (02. DOŠ)

969375_595020803853087_532247100_nSRIJEDA – SLUŽBA ČITANJA (2. DOŠAŠĆA)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

HIMAN

Božanska Riječi, rođena
Iz krila Oca vječnoga,
Što rodi se od Djevice
Kad vrijeme bî da spasiš svijet.

Rasvijetli naše pameti,
Zapali srca ljubavlju
Da tašt užitak ostave,
Nebeske slasti okuse.

Kad potom dođeš, Suče svet,
Da zle u oganj oboriš
I milo svoje odane
Pozoveš, da ih okruniš.

Ne pusti da nas vitlaju
Oluje tamnog plamenja,
Već daj nam Boga gledati
I rajsku slast uživati.

Sa Ocem Sinu vječnomu
I tebi, Duše Presveti,
Ko otprije što bila je,
Nek bude slava uvijeke. Amen.

PSALMODIJA

Psalam 39 Molitva bolesnika u tjeskobi

Stvorenje je podvrgnuto ispraznosti… zbog onoga koji ga podvrgnu u nadi (Rim 8, 20).

I.

Ant. 1. I mi u sebi uzdišemo iščekujući otkupljenje svoga tijela.

Odlučio sam: “Čuvat ću put svoj *
da ne zgriješim jezikom;
usta ću svoja zauzdati *
dokle god preda mnom bude bezbožnik.”
Zamukoh, zanijemjeh, glasa ne puštah, *
ali uzalud, bol mi postade gorča.
U meni srce je gorjelo, *
na samu pomisao buknuo bi oganj.
Tad progovorih svojim jezikom: *
“Objavi mi, Gospodine, moj svršetak
i kolika je mjera mojih dana, *
da znam kako sam ništavan.
Evo, pedljem si mi dane izmjerio, †
život moj je kao ništa pred tobom: *
tek dašak je svaki čovjek.
Poput sjene čovjek prolazi †
tek dašak je sve bogatstvo njegovo: *
zgrće, a ne zna tko će ga pokupiti.”

Ant. I mi u sebi uzdišemo iščekujući otkupljenje svoga tijela.

II.

Ant. 2. Čuj, Gospodine, molitvu moju; na suze se moje ne ogluši.

A sada, čemu da se nadam, Gospode? *
Sva je nada moja u tebi!
Izbavi me od svih mojih bezakonja, *
ne daj da ruglo budem luđaku!
Šutim i usta ne otvaram, *
jer tako si ti učinio.
Bič svoj otkloni od mene, *
jer izdišem pod težinom ruke tvoje.
Ti kaznama popravljaš čovjeka †
i sve mu najdraže kao moljac rastačeš: *
tek dašak je svaki čovjek.
Čuj, Gospodine, molitvu moju, †
vapaje mi poslušaj, *
na suze se moje ne ogluši!
Jer u tebe ja sam došljak, *
pridošlica kao svi oci moji.

Odvrati pogled od mene, da odahnem *
prije nego odem i više ne budem!

Ant. Čuj, Gospodine, molitvu moju; na suze se moje ne ogluši.
Psalam 52 (51). Protiv nasilja klevetnika

Tko se hvali, u Gospodinu neka se hvali (1 Kor 1, 31).

Ant. 3. A ja se vazda uzdah u dobrotu Božju.

Što se to hvališ pakošću, *
silniče nesmiljeni?
Neprestano snuješ o propasti, *
jezik ti je britva nabrušena, spletkaru!
Zlo voliš više nego dobro, *
i laž više nego pravednost!
Mili su ti pogubni govori, *
lažljivi jeziče!
Bog će te zato satrti, *
zauvijek te ukloniti;
iščupat će te iz tvog šatora, *
iskorijeniti iz zemlje živih.
Pravednici će gledati s užasom, *
njemu se smijati:
“Gle čovjeka koji ne uze *
Boga za svoju zaštitu,
već se uzdao u veliko bogatstvo *
i osilio u svojim zločinima!”
A ja, ko zelena maslina u Domu Božjemu, *
uzdam se u Božju dobrotu dovijeka.
Hvalit ću te svagda što si to učinio †
i slavit ću tvoje ime, jer je dobrostivo, *
pred licem tvojih pobožnika.

Ant. A ja se vazda uzdah u dobrotu Božju.

R. Gospodine, Bože silni, obrati nas!
O. Razvedri lice svoje i spasi nas!

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Prvo čitanje Iz Knjige proroka Izaije
(25, 6 – 26, 6)

Mesijanska svečanost. Pobjednička pjesma

Gospodin nad Vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše, i uništit će smrt zasvagda. I suzu će sa svakog lica Gospodin Bog otrti — sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti: tako Gospodin reče.
I reći će se u onaj dan: »Gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio; ovo je Gospodin u koga se uzdasmo! Kličimo i veselimo se spasenju njegovu, jer ruka Gospodnja na ovoj gori počiva! Moab je izgažen na svome mjestu kao što se gazi slama na buništu: ondje on razmahuje rukama kao što ih razmahuje plivač kada pliva. Ali Gospodin obara njegovu ponositost i propinjanja ruku njegovih. Visoku tvrdu tvojih zidina on razvaljuje, na zemlju baca, u prah ruši.«
U onaj dan, pjevat ću ovu pjesmu u zemlji Judinoj: »Tvrd grad mi imamo: za obranu nam On podiže zidove i predziđa. Otvorite vrata! Nek uđe narod pravedni koji čuva vjernost, čiji je značaj čvrst, koji čuva mir jer se u te uzda.
Uzdajte se u Gospodina dovijeka, jer Gospodin je Stijena vječna; on obara one koji obitavahu visoko, razvaljuje tvrđu visoku, ruši u prah, sravnjuje sa zemljom, te je gaze noge, noge ubogih i koraci nevoljnih.«

OTPJEV (Otk 21, 3; Iz 25, 8)

R. Začujem jaki glas s prijestolja: Evo šatora Božjeg s ljudima! * On će prebivati s njima: * oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima.
O. I uništit će Gospodin Bog smrt zasvagda i suzu će sa svakog lica otrti. * Oni će.

DRUGO ČITANJE: Iz Izlaganja o psalmima svetog Augustina, biskupa
(Ps. 109, 1-3: CCL 40, 1601-1003)

Božja obećanja daju nam se po Sinu

Bog odredi vrijeme svojim obećanjima i vrijeme ispunjenju obećanja. Vrijeme obećanja bijaše vrijeme proroka sve do Ivana Krstitelja, a od njega dalje pa do kraja jest vrijeme ispunjenja onoga što je obećano.
Bog je vjeran a on posta naš dužnik, ne primajući nešto od nas, nego obećavajući nam velike stvari. A malo je bilo i obećanje: on htjede da se i pismeno obveže sastavljajući s nama kao neku obveznicu svojih obećanja, pa kad počne izvršavati što obeća, da mognemo u pismu obećanja pratiti red izvršenja. Dakle, vrijeme proroštva, kako često već rekosmo, bijaše proricanje obećanja.
Obećao je spasenje vječno i blaženi život s anđelima bez kraja, baštinu neuvelu, slavu vjekovječnu, milje svoga lica, dom svoje svetosti na nebesima i od uskrsnuća mrtvih nadalje nikakav strah od umiranja. To je nekako njegovo konačno obećanje kamo teži sva naša pozornost, jer kad dođemo tamo, nećemo ništa više tražiti, ništa više iskati. A obećavajući i nagovješćujući nije prešutio ni to kojim će se redom doći k onome što će biti na kraju.
Obećao je, naime, ljudima božanstvo, smrtnima neumrlost, grešnima opravdanje, odbačenima proslavljenje.
No, braćo, budući da se ljudima činilo nevjerojatno što je Bog obećavao, da će naime ljudi iz ove smrtnosti, raspadanja, odbačenja, nemoći, praha i pepela postati jednaki anđelima Božjim, nije s ljudima sam sastavio pismo da vjeruju, nego je postavio i posrednika svoje vjernosti, ne koga god prvaka ili koga god anđela i arkanđela već jedinca Sina, da nam po tome Sinu svome i pokaže i ponudi put kojim nas kani dovesti do cilja što ga obeća.
Malo je bilo Bogu da svoga Sina učini tek pokazivateIjem puta, on njega učini i putom, da ideš njime koji će ravnati tobom dok po njem hodiš.
Prema tome, jedini Božji Sin imao je doći k ljudima, uzeti čovjeka i po tom uzimanju biti čovjek, umrijeti, uskrsnuti, uzići na nebo, sjesti s desne Ocu i ispuniti u narodima što je obećao, a poslije ispunjenja svojih obećanja u narodima ispuniti i to da dođe i zaište što je najavio, da razluči posude srdžbe od posuda milosrđa, da vrati bezbožnima što je prijetio a pravednima što je obećao.
To je dakle sve trebalo proreći, trebalo je najaviti, trebalo je kao dolazeće brizi povjeriti, da se ne bismo, kad iznenada dođe, prepali, već ga obećana iščekivali.

OTPJEV (Mih 7,19; Dj 10, 43)

R. Vratit će se i smilovat će nam se Bog naš; * satrt će naše opačine i baciti na dno mora sve grijehe naše.
O. Za nj svjedoče svi proroci da tko god u nj vjeruje po imenu njegovu primi oproštenje grijeha.* Satrt će.

MOLITVA

Gospodine Bože naš! Pripravi nam srce svojom božanskom moći da dočekamo Krista, tvoga Sina: da nas nađe dostojne svoje gozbe te nas posluži za nebeskim stolom. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi