BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM – 2. VEČERNJA

bezgresno-zacece-bdm-vecernjaBEZGREŠNO ZAČEĆE BDM – VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Milinu tvoju pjevamo,
O Majko Božja nevina,
Ti pjesmu nam dobrostivo
Naplati svojom milošću!

Mi Adamovo koljeno
U grijehu svi se rađamo,
Bez ove ljage očinske
Ti jedina si, Djevice.

Zlu glavu zmaja zavidnog
Ti svojom nogom satireš
I jedina se slavom sjaš
Neokaljano začeta.

O ljudskog roda ponose,
Što brišeš krivnju Evinu,
Ti skrušene zaštiti nas
I digni nas kad padnemo.

Pomrsi zmiji namjere
I odbij njene navale,
Da s tvojom jakom pomoći
U vječnu radost uđemo.

Sva slava Ocu višnjemu,
I Sinu s Duhom Presvetim,
Jedinstvenom što milosti
Obdariše te bezgrešnu. Amen.

PSALMODIJA
Ps 113 (112). Slava imenu Gospodnjem

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52).

Ant. 1. Sva si lijepa o Marijo, i istočne ljage nema na tebi.

Hvalite, sluge Gospodnje, *
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
koji u visinama stoluje *
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
kao radosna majka djece brojne.

Ant. Sva si lijepa o Marijo, i istočne ljage nema na tebi.

Ps 147

Ant. 2. Ti si slava Jeruzalema, ti si najviši ponos Izraela, ti si uzvišena dika roda našega.

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
hvali Boga svoga, Sione!

On učvrsti zasune vrata tvojih, *
blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju, *
brzo trči riječ njegova.

Kao vunu snijeg razbacuje, *
prosipa mraz poput pepela.
On sipa grad kao zalogaje, *
voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
dunu vjetrom, i vode otječu.

Riječ svoju on objavi Jakovu, *
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Ant. Ti si slava Jeruzalema, ti si najviši ponos Izraela, ti si uzvišena dika roda našega.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Ant. 3. Odjeća ti je bijela kao snijeg, a lice ti je kao sunce.

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Ant. Odjeća ti je bijela kao snijeg, a lice ti je kao sunce.

KRATKO ČITANJE (Rim 5, 20-21)

Gdje se umnožio grijeh, nadmočno izobilova milost: kao što grijeh zakraljeva smrću, da tako i milost kraljuje pravednošću za život po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

KRATKI OTPJEV

R. Po tome ću znati * da sam mila tebi. Po tome.
O. Što se dušmanin moj neće veseliti nada mnom * Da sam mila tebi. Slava Ocu. Po tome.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Zdravo Marijo, milosti puna; Gospodin s tobom; blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Zdravo Marijo, milosti puna; Gospodin s tobom; blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, aleluja.

PROŠNJE

Boga Oca svemogućega hvalom velikom uzveličajmo, jer je on htio da Mariju, Majku Sina njegova, sva pokoljenja slave i njemu poniznu prošnju upravimo:

Nek milosti puna nas zagovara!

Bože, izvoditelju čudesnih djela, ti si bezgrešnu Djevicu Mariju tijelom i dušom učinio sudionicom Kristove slave:
upravi toj slavi i srca svojih vjernika.
Mariju si nam za Majku dao; pa daj da njezin zagovor iscijeli naše boli, utješi žalosne, oprosti grešnicima:
a svima nama daj spasenje i mir.
Mariju si učinio Majkom milosrđa:
daj svima koji su u opasnostima da osjete njezinu majčinsku ljubav.
Htio si da Marija bude majka u Isusovu i Josipovu domu:
daj da njezinim zagovorom sve majke u obiteljima promiču ljubav i svetost!
Mariju si na nebu okrunio za kraljicu:
daj da se pokojni u kraljevstvu tvome zauvijek raduju sa svetima tvojim.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si po zaslugama smrti svoga Sina unaprijed oslobodio od svake ljage grijeha začeće Djevice Marije i tako pripravio dostojan stan svome Sinu. Po njezinu zagovoru daj nam da čista srca dođemo k tebi. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi