SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (02. DOŠ)

subota-srednji-cas-2-dosascaSUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (2. DOŠAŠĆA)
POZIVNIK
R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
 
Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
 
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).
 
Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!
Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.
O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.
Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«
Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!
HIMAN
Božanska Riječi, rođena
Iz krila Oca vječnoga,
Što rodi se od Djevice
Kad vrijeme bî da spasiš svijet.
Rasvijetli naše pameti,
Zapali srca ljubavlju
Da tašt užitak ostave,
Nebeske slasti okuse.
Kad potom dođeš, Suče svet,
Da zle u oganj oboriš
I milo svoje odane
Pozoveš, da ih okruniš.
Ne pusti da nas vitlaju
Oluje tamnog plamenja,
Već daj nam Boga gledati
I rajsku slast uživati.
Sa Ocem Sinu vječnomu
I tebi, Duše Presveti,
Ko otprije što bila je,
Nek bude slava uvijeke. Amen.
PSALMODIJA
 
Ps 136 (135). Vazmeni hvalospjev
 
Naviještati Gospodnja djela znači slaviti njega (Kasiodor).
 
I.
 
Ant. 1. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova.
Hvalite Gospodina, jer je dobar: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nad bogovima: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
vječna je ljubav njegova!
Jedini on učini čuda velika: *
vječna je ljubav njegova!
Mudro sazda on nebesa: *
vječna je ljubav njegova!
On utvrdi zemlju nad vodama: *
vječna je ljubav njegova!
On načini svjetlila velika: *
vječna je ljubav njegova!
Sunce da vlada danom: *
vječna je ljubav njegova!
Mjesec i zvijezde da vladaju noću:*
vječna je ljubav njegova!
 
Ant. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova.
II.
 
Ant. 2. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom.
On pobi prvorođence Egiptu: *
vječna je ljubav njegova!
Izvede Izraela iz njega: *
vječna je ljubav njegova!
Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
vječna je ljubav njegova!
On Crveno more razdvoji: *
vječna je ljubav njegova!
Provede Izraela posred vodâ: *
vječna je ljubav njegova!
I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
vječna je ljubav njegova!
Ant. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom.
 
III.
 
Ant. 3. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi.
On narod svoj vođaše pustinjom: *
vječna je ljubav njegova!
On udari kraljeve velike: *
vječna je ljubav njegova!
I pogubi kraljeve moćne: *
vječna je ljubav njegova!
Sihona, kralja amorejskog: *
vječna je ljubav njegova!
Oga, kralja bašanskog: *
vječna je ljubav njegova!
I njihovu zemlju dade u baštinu: *
vječna je ljubav njegova!
U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
vječna je ljubav njegova!
On se spomenu nas u poniženju našem: *
vječna je ljubav njegova!
Od dušmana nas naših oslobodi: *
vječna je ljubav njegova!
On daje hrane svakom tijelu: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nebeskog: *
vječna je ljubav njegova!
 
Ant. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi.
R. Riječ svoju Gospodin objavljuje Jakovu.
O. Odluke svoje i zakone Izraelu.
SLUŽBA ČITANJA
 
PRVO ČITANJE: Prvo čitanje Iz Knjige proroka Izaije
(29.1-8)
 
Božji sud nad Jeruzalemom
Teško Arielu! Arielu, gradu što ga opkoli David! Nek se niže godina na godinu, nek se izredaju blagdani, pa ću pritisnuti Ariel, i nastat će jauk i lelek. Za mene ćeš biti Ariel, opkolit ću te kao David, rovovima okružiti, suprot tebi nasipe ću dići.
Oboren govorit ćeš sa zemlje, iz praha mučat riječju prigušenom, glas će ti se iz zemlje dizat kao pokojnikov, iz praha ćeš šaptati besjedu. Kao sitna prašina bit će mnoštvo tvojih dušmana, kao pljeva razvijana — rulja silnika.
I odjednom, u tren oka: pohodit će te Gospodin nad Vojskama grmljavinom, tutnjem, bukom velikom, vihorom, olujom i plamenim ognjem što proždire. Bit će ko san, utvara noćna: mnoštvo svih naroda što vojuje s Arielom i svih onih koji zavojštiše na nj i na utvrde njegove i koji ga odasvud pritijesniše. Bit će kao kad gladan sanja da jede, a probudi se prazna želuca; i kao kad žedan sanja da pije, pa se, iznemogao, suha grla probudi. Tako će se dogoditi mnoštvu naroda koji vojuju protiv Gore sionske.
OTPJEV (Iz 54, 4; 29, 6. 7)
 
R. Jeruzaleme, ne boj se, nećeš se postidjeti, * pohodit će te Gospodin nad Vojskama.
O. I bit će kao oganj što proždire mnoštvo naroda što vojuju protiv tebe. * Pohodit će te.
 
DRUGO ČITANJE: Iz Govora blaženog Izaka, opata samostana Stella
(Govor 51: pl 194,1862-1863. 1865)
 
Marija i Crkva
Sin Božji je prvorođenac među mnogom braćom. Budući da je po naravi jedinac, po milosti se sjedinio s mnogima tako da s njime sačinjavaju jedno. Onima koji ga primaju dao je moć da budu djeca Božja.
Postavši dakle Sinom čovječjim, mnoge je učinio sinovima Božjim. S mnogima se sjedinio i on koji je jedinstven po svojoj ljubavi i moći i postao s njima jedno. Oni su po svom tjelesnom rođenju u sebi mnogi, ali su po božanskom preporođenju s njime jedno.
Jedan sav i sam Krist glava je i tijelo. On je jedinac jedinoga Boga na nebu i jedinac jedinstvene majke na zemlji. Mnogo je sinova, no jedan je Sin. Kao što je jedna glava i mnogi udovi, kao što je jedan sin i mnogi sinovi, tako su Marija i Crkva jedna majka i mnoge majke, jedna djevica i mnoge djevice. Jedna je i druga majka, jedna je i druga djevica. Obje su majke, obje su djevice. Obje su začele po istom Duhu bez požude.
Obje su bez grijeha Bogu Ocu porodile potomstvo. Ona je bez ikakva grijeha porodila tijelu glavu, ova je otpuštenjem svih grijeha rodila glavi tijelo. Obje su majke Kristove, ali jedna bez druge nije porodila čitavoga Krista.
Zato što se u Bogom nadahnutom Pismu govori općenito o djevičanskoj majci Crkvi, s pravom se to posebno pripisuje Djevici Mariji. I što se govori o djevičanskoj Majci Mariji, to se s pravom općenito pripisuje djevičanskoj majci Crkvi. Isto tako, kad je riječ o jednoj ili drugoj, s pravom se drži da se govori bez razlike i o jednoj i o drugoj.
I svaka je vjerna duša zaručnica Božje Riječi, Kristova majka, kći i sestra, djevica i plodna na svoj način. Dakle, Očeva Riječ, sama Božja mudrost, govori općenito o Crkvi, posebno o Mariji, a pojedinačno o vjernoj duši. Stoga i nastavlja: I u baštini ću Gospodnjoj boraviti a Gospodnjom se baštinom smatra općenito Crkva, posebno Marija, a pojedinačno svaka vjerna duša. U šatoru Marijina krila Krist je boravio devet mjeseci, u vjerskom šatoru Crkve boravit će do svršetka svijeta, a u poznavanju i ljubavi vjerne duše boravit će navijeke.
OTPJEV (Lev 26, 11-12; 2 Kor 6, 16)
 
R. Među vama ću postaviti svoje Prebivalište, i neću vas odbaciti; * među vama ću hoditi i bit ću vam Bog, a vi ćete mi biti narod.
O. Vi ste hram Boga živoga, kako reče Bog. * Među vama.
MOLITVA
Svemogući Bože, nek nam u srcu sine sjaj tvoje slave, te dolazak tvoga Sina rasprši svaku noć i tamu i očituje da smo sinovi svjetla. Po Gospodinu.
 
ZAKLJUČAK
 
R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

 

Oglasi