PETAK – VEČERNJA (03. DOŠ)

petak-vecernja-3-dosascaPETAK – VEČERNJA (3. DOŠAŠĆA)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Riječ spasenja proizlazi
iz usta , evo, Očevih.
U krilo svoje primi ga,
O čista djevo Marijo!

S nebesa tebe rasvijetli
Sad milost Duha plodnoga
Da nosiš Krista Gospoda,
Nebeskom Ocu jednaka.

Ti, Vrata Hrama svetoga,
Tajanstven Dom zapečaćen,
Što jedino se otvaraš
Da stanom budeš Previšnjeg.

On, rođen prije Danice,
Po prorocima obećan,
I od Anđela naviješten:
Gospodar zemlji dolazi.

Nek anđeli se raduju,
Nek pjevaju svi narodi,
Jer višnji skromno dolazi
Da spasi što je propalo.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Ps 135 (134). Vazmeni hvalospjev

Vi ste narod stečeni… da naviještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu (usp. 1 Pt 2, 9).

I.

Ant. 1. Velik je Gospodin, Bog naš, nad svim bozima.

Hvalite ime Gospodnje, *
hvalite, sluge Gospodnje
koji u Domu Gospodnjem stojite, *
u predvorjima Doma Boga našega!

Hvalite Gospodina, jer dobar je Gospodin, *
pjevajte imenu njegovu, jer je ljupko!
Jer Gospodin sebi odabra Jakova, *
Izraela za dragu svojinu.

Znadem da je velik Gospodin, *
da je Gospodin naš nad svim bozima.
Što god se Gospodinu svidi, †
to čini na nebu i na zemlji, *
na moru i u bezdanima.
Oblake diže s kraja zemlje, †
stvara kiše i munje, *
vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

On Egiptu pobi prvorođence, *
ljude i stoku podjednako.
On učini znamenja i čudesa †
usred tebe, Egipte, *
protiv Faraona i svih slugu njegovih.
On pobi narode mnoge *
i pogubi kraljeve moćne:
Sihona, kralja amorejskog, †
i Oga, kralja bašanskoga, *
i sva kraljevstva kanaanska.
I dade njihovu zemlju u baštinu, *
u baštinu Izraelu, narodu svom.

Ant. Velik je Gospodin, Bog naš, nad svim bozima.

II.

Ant. 2. Dome Izraelov, Gospodina blagoslivljaj; pjevajte imenu njegovu jer je ljupko.

Ime tvoje, Gospodine, ostaje dovijeka, †
i spomen na te, Gospodine, *
od koljena do koljena.
Jer Gospodin štiti narod svoj, *
slugama svojim on je milostiv.

Kumiri poganski, srebro i zlato, *
ljudskih su ruku djelo:
usta imaju, a ne govore; *
oči imaju, a ne vide;
uši imaju, a ne čuju; *
i nema daha u ustima njihovim.
Takvi su i oni koji ih napraviše *
i svi koji se u njih uzdaju.

Dome Izraelov, Gospodina blagoslivljaj! *
Dome Aronov, Gospodina blagoslivljaj!
Dome Levijev, Gospodina blagoslivljaj! *
Štovatelji Gospodnji, Gospodina blagoslivljajte!

Blagoslovljen sa Siona Gospodin *
koji prebiva u Jeruzalemu!

Ant. Dome Izraelov, Gospodina blagoslivljaj; pjevajte imenu njegovu jer je ljupko.

Hvalospjev (Otk 15, 3−4). Poklonstvena pjesan

Ant. 3. Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

Velika su i čudesna djela tvoja, *
Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
Kralju narodâ!

Tko da te se ne boji, Gospodine, †
tko da ne slavi Ime tvoje! *
Ti si jedini svet!

I zato svi će narodi doći †
i klanjati se pred tobom, *
jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

Ant. Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

KRATKO ČITANJE (Fil 4, 4-5)
Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu!
KRATKI OTPJEV
 
R. Pokaži nam, Gospodine,* milosrđe svoje! Pokaži.
O. I daj nam svoje spasenje! * Milosrđe svoje. Slava Ocu. Pokaži.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV
 
Ant. O Adonaju, Gospode, što Izraelov vodiš dom, što Mojsiju ukaza se odjeven plamnom kupinom, i dade zakon sinajski: pohiti da nas izbaviš božanskom svojom desnicom!
Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..
Ant. O Adonaju, Gospode, što Izraelov vodiš dom, što Mojsiju ukaza se odjeven plamnom kupinom, i dade zakon sinajski: pohiti da nas izbaviš božanskom svojom desnicom!
PROŠNJE
Draga braćo i sestre, pomolimo se Kristu Otkupitelju, koji je došao spasiti ljude; njemu pouzdano zavapijmo:
Dođi, Gospodine Isuse.
Kriste Gospodine, ti si po otajstvu primljenog tijela svijetu objavio slavu svoga božanstva:
oživi nas svojim dolaskom!
Ti si primio naše slabosti:
udijeli nam svoje milosrđe!
Ti si prvim svojim skromnim dolaskom otkupio svijet od zloće;
drugim svojim dolaskom opravdaj svaku našu krivnju!
Ti živiš na vijeke i svime gospoduješ:
daj da tvojom dobrotom uđemo u vječnu baštinu.
Ti zdesna Ocu sjediš:
svjetlom svoga lica razveseli duše pokojnika!
Oče naš…
MOLITVA
Svemogući Bože, nas još tišti jaram staroga grijeha. Molimo te da nas oslobodi novo rođenje tvoga Sina, koje ovih dana očekujemo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi