UTORAK – VEČERNJA (20.12.)

4-nedjelja-dosasca-vecernja UTORAK PRED BADNJAK – VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.

HIMAN

Riječ spasenja proizlazi
iz usta , evo, Očevih.
U krilo svoje primi ga,
O čista djevo Marijo!

S nebesa tebe rasvijetli
Sad milost Duha plodnoga
Da nosiš Krista Gospoda,
Nebeskom Ocu jednaka.

Ti, Vrata Hrama svetoga,
Tajanstven Dom zapečaćen,
Što jedino se otvaraš
Da stanom budeš Previšnjeg.

On, rođen prije Danice,
Po prorocima obećan,
I od Anđela naviješten:
Gospodar zemlji dolazi.

Nek anđeli se raduju,
Nek pjevaju svi narodi,
Jer višnji skromno dolazi
Da spasi što je propalo.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Ps 137 (136), 1-6. Prognanikova pjesma

Ovo tjelesno izgnanstvo naroda treba shvatiti kao primjer duhovnog zatočeništva (sv. Hilarije).

Ant.1. Gospodin će sići iz svetoga mjesta svojega i doći će da spasi narod svoj.

Na obali rijeka babilonskih
sjeđasmo i plakasmo *
spominjući se Siona:
o vrbe naokolo *
harfe svoje bijasmo povješali.

I tada porobljivači naši *
zaiskaše od nas da pjevamo,
naši mučitelji da se veselimo: *
»Pjevajte nam pjesmu sionsku!«

Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo *
u zemlji tuđinskoj!
Nek se osuši desnica moja, *
Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!
Nek mi se jezik za nepce prilijepi *
ako spomen tvoj smetnem ja ikada,
ako ne stavim Jeruzalem *
vrh svake radosti svoje!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodin će sići iz svetoga mjesta svojega i doći će da spasi narod svoj.

Ps 138 (137). Pjesma zahvalnica

Kraljevi zemaljski donijet će svoju slavu u sveti grad (usp. Otk 21, 24).

Ant. 2. Tvoj grad Sion, mi imamo. Spasitelj mu je zid i predziđe. Otvorite vrata jer Bog je s nama, aleluja.

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca *
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi, *
bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.
Zahvaljujem imenu tvojem *
za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzvelieao *
obećanje svoje.

Kad sam te zazvao, uslišio si me, *
dušu si moju pokrijepio.
Nek ti zahvaljuju, Gospodine,
svi kraljevi zemlje *
kad čuju riječi usta tvojih,
nek pjevaju putove Gospodnje: *
»Zaista, velika je slava Gospodnja!«
Zaista, uzvišen je Gospodin,
ali gleda na ponizna, *
a oholice izdaleka poznaje.

Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš, †
pružaš ruku proti gnjevu mojih dušmana; *
tvoja me desnica spasava!
Gospodin će dovršiti što započe za me! †
Gospodine, vječna je ljubav tvoja: *
djelo ruku svojih ne zapusti!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Tvoj grad Sion, mi imamo. Spasitelj mu je zid i predziđe. Otvorite vrata jer Bog je s nama, aleluja.

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10-12). Hvalospjev otkupljenih.

Ant. 3. Daj da bi sva zemlja, Gospodine, upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bî stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan †
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Daj da bi sva zemlja, Gospodine, upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje.

KRATKO ČITANJE Fil 4,4-5.

Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!
Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu!

KRATKI OTPJEV

R. Pokaži nam, Gospodine, * milosrđe svoje! Pokaži.
O. I daj nam svoje spasenje! * Milosrđe svoje. Slava Ocu. Pokaži.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. O Adonaju, Gospode, što Izraelov vodiš dom, što Mosiju ukaza se odjeven plamnom kupinom, i dade zakon sinajski: pohiti da nas izbaviš božanskom svojom desnicom.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..
Ant. O Adonaju, Gospode, što Izraelov vodiš dom, što Mosiju ukaza se odjeven plamnom kupinom, i dade zakon sinajski: pohiti da nas izbaviš božanskom svojom desnicom.

PROŠNJE

Draga braćo i sestre, pomolimo se Kristu Otkupitelju, koji je došao spasiti ljude; njemu pouzdano zavapijmo:

Dođi, Gospodine Isuse.

Kriste Gospodine, ti si po otajstvu primljenog tijela svijetu objavio slavu svoga božanstva:
– oživi nas svojim dolaskom!

Ti si primio naše slabosti:
– udijeli nam svoje milosrđe!

Ti si prvim svojim skromnim dolaskom otkupio svijet od zloće:
– drugim svojim dolaskom opravdaj svaku našu krivnju!

Ti živiš na vijeke i svime gospoduješ:
– daj da tvojom dobrotom uđemo u vječnu baštinu.

Ti sjediš s desna Ocu:
– svjetlom svojega lica razveseli duše pokojnika!

Oče naš…

MOLITVA

Svemogući Bože, nas još tišti jaram staroga grijeha. Molimo te da nas oslobodi novo rođenje tvoga Sina, koje ovih dana očekujemo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi