SRIJEDA – JUTARNJA (21.12.)

4-nedjelja-dosasca-jutarnjaSRIJEDA PRED BADNJAK – JUTARNJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Blizu je već Gospodin – dođite, poklonimo se!

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blizu je već Gospodin – dođite, poklonimo se!

HIMAN

Čuj silnim glasom proroci
Navještaju nam spasenje,
I otkupljenja milosti,
I Kristov slavni dolazak.

Sva jutra otud blistaju,
I srca svima žare se,
Jer vjerni glas odjekuje
Ko glasnik slave buduće.

To prvi bješe dolazak,
Ne svijet da kaznom udari,
Već rane svima očisti
Spasavajuć što propade.

Na Drugi on opominje,
Jer Krist je već pred vratima
Da vjernim nebo otvori
I krune svetim podjeli.

Spasonosna već zvjezda sja,
Nebeskim svjetlom odsijeva,
I zora dana zove nas
U nebesnika radosti.

Za tvojim licem čeznemo,
O Kriste, Kralju, Bože naš,
Da pjesmu tebi pjevamo
U blaženome gledanju.Amen.
PSALMODIJA

Ps 108 (107). Zahvalnica Gospodinu i usrdna molba za pomoć

Sin Božji je uzvišen nad nebesa i njegova se slava propovijeda po svoj zemlji (Arnobije).

Ant. 1. Sa Siona će doći Gospodin svemogući da spasi narod svoj.
Moje je srce sigurno, Bože, †
sigurno je srce moje: *
† pjevat ću i svirati.
Probudi se, dušo moja! †
Probudi se, harfo i citaro! *
Probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *
među pucima tebi ću pjevati,
jer do neba je dobrota tvoja, *
do oblaka tvoja vjernost.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
slava tvoja nek je nad svom zemljom!
Da ti se ljubimci izbave, *
desnicom pomozi, usliši nas!

Bog reče u svom Svetištu: †
»Šekem ću razdijeliti kličući, *
dolinu ću Sukot izmjeriti.
Moj je Gilead, moj Manaše, *
Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
Moab je sud iz kojeg se umivam, †
na Edom ću baciti obuću, *
nad Filistejcem slaviti pobjedu! «

Tko će me dovesti do utvrđena grada, *
tko će me dovesti do Edoma?
Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci! *
Zar nećeš više, Bože, sa četama našim?
Pomozi nam protiv dušmana, *
jer je ljudska pomoć ništavna!
S Božjom pomoću hrabro ćemo se boriti, *
Bog će zgaziti naše dušmane.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Sa Siona će doći Gospodin svemogući da spasi narod svoj.

Hvalospjev (Iz 61, 10-62, 5).

Radosna prorokova popijevka o novom Jeruzalemu

I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh, opremljen je kao zaručnica nakićena za svoga muža (Otk 21, 2).

Ant. 2. Sionu za ljubav neću šutjeti dok ne iziđe ko svjetlost Pravednik njegov.
Radošću silnom u Gospodinu se radujem, *
duša moja kliče u Bogu mojemu,
jer me odjenu haljinom spasenja, *
zaogrnu plaštem pravednosti,
kao ženik kad sebi vijenac stavi *
il nevjesta kad se uresi nakitom.

Kao što zemlja tjera svoje klice, *
kao što u vrtu niče sjemenje,
učinit će Gospodin da iznikne pravda *
i hvala pred svim narodima.

Sionu za ljubav neću šutjeti, *
Jeruzalema radi neću mirovati,
dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost, *
dok njegovo spasenje ne plane ko zublja.

I puci će vidjeti tvoju pravednost, *
i tvoju slavu svi kraljevi;
prozvat će te novim imenom *
što će ga odrediti usta Gospodnja.
U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna *
i kraljevski vijenac na dlanu Boga svoga.

Neće te više zvati Ostavljenom, *
ni zemlju tvoju Opustošenom,
nego će te zvati Moja milina, *
a zemlju tvoju Udata,
jer ti si milje Gospodnje, *
i zemlja će tvoja imat supruga.

Kao što se mladić ženi djevicom, *
tvoj će se graditelj tobom oženiti;
i kao što se ženik raduje nevjesti, *
Tvoj će se Bog tebi radovati.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Sionu za ljubav neću šutjeti dok ne iziđe ko svjetlost Pravednik njegov.
Ps 146 (145). Blaženi koji se uzdaju u Gospodina.

Hvalimo Gospodina u svom životu, to jest svojim ponašanjem (Arnobije)

Ant. 3. Duh Gospodnji na meni je, za blagovjesnika siromaha posla me.

Hvali, dušo moja, Gospodina! †
Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg, *
dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Ne uzdajte se u knezove, *
u čovječjeg sina od kog nema spasenja!
Iziđe li duh iz njega, †
u zemlju svoju on se vraća, *
i toga trena propadaju sve misli njegove.

Blago onome kome je pomoćnik Bog Jakovljev, *
kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,
koji stvori nebo i zemlju, *
more i sve što je u njima;
koji ostaje vjeran dovijeka, †
potlačenima vraća pravicu, *
a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje, *
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute, *
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice, †
sirote i udovice podupire, *
a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka, *
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Duh Gospodnji na meni je, za blagovjesnika siromaha posla me.

KRATKO ČITANJE Iz 2, 3

Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon doći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.

KRATKI OTPJEV

R. Nad tobom Jeruzaleme, * zablistat će Gospodin. Nad tobom.
O. I obasjat će te slava njegova. * Zablistat. Slava Ocu. Nad tobom.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Granut će poput sunca Spasitelj svijeta i sići će u krilo Djevice kao kiša na zelenu travu, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Granut će poput sunca Spasitelj svijeta i sići će u krilo Djevice kao kiša na zelenu travu, aleluja.

MOLBENICA

Draga braćo, pomolimo se Kristu Otkupitelju, koji će doći da sve koje k sebi združi
oslobodi od vlasti grijeha, i smijerno zamolimo:

Dođi, Gospodine Isuse!

Gospodine dok navješćujemo tvoj dolazak
– očisti nam srce od svake taštine!

Nek te Gospodine, Crkva koju si osnovao
– proslavi u svim narodima.

Zakon tvoj, Gospodine, što prosvjetljuje oči
– nek štiti narode koji se jedino u tebe uzdaju.

Ti si dopustio da Crkva navješta radost tvoga dolaska:
– daj da te spremno i odano o tvom dolasku primimo.

Oče naš…

MOLITVA

Gospodine, radujemo se dolasku tvoga Sina u našem tijelu. Usliši nam molbu
i nagradi nas vječnim životom kad dođe on u svojoj slavi, Isus Krist. Koji s tobom kraljuje..

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi