SRIJEDA – VEČERNJA (20.12.)

4-nedjelja-dosasca-vecernjaSRIJEDA PRED BADNJAK – VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.

HIMAN

Riječ spasenja proizlazi
iz usta , evo, Očevih.
U krilo svoje primi ga,
O čista djevo Marijo!

S nebesa tebe rasvijetli
Sad milost Duha plodnoga
Da nosiš Krista Gospoda,
Nebeskom Ocu jednaka.

Ti, Vrata Hrama svetoga,
Tajanstven Dom zapečaćen,
Što jedino se otvaraš
Da stanom budeš Previšnjeg.

On, rođen prije Danice,
Po prorocima obećan,
I od Anđela naviješten:
Gospodar zemlji dolazi.

Nek anđeli se raduju,
Nek pjevaju svi narodi,
Jer višnji skromno dolazi
Da spasi što je propalo.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Ps 136 (135). Vazmeni hvalospjev

Naviještati Gospodnja djela znači slaviti njega (Kasiodor).
I.
Ant.1. Evo doći će Gospodin, Prvak kraljeva zemaljskih,  blago onima koji mu mogu spremno pohrliti u susret.
Hvalite Gospodina, jer je dobar: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nad bogovima: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
vječna je ljubav njegova!

Jedini on učini čuda velika: *
vječna je ljubav njegova!
Mudro sazda on nebesa: *
vječna je ljubav njegova!
On utvrdi zemlju nad vodama: *
vječna je ljubav njegova!
On načini svjetlila velika: *
vječna je ljubav njegova!
Sunce da vlada danom: *
vječna je ljubav njegova!
Mjesec i zvijezde da vladaju noću:*
vječna je ljubav njegova!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant.Evo doći će Gospodin, Prvak kraljeva zemaljskih,  blago onima koji mu mogu spremno pohrliti u susret.

Ant. 2. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu;  hvala njegova seže do nakraj zemlje.

II.

On pobi prvorođence Egiptu: *
vječna je ljubav njegova!
Izvede Izraela iz njega: *
vječna je ljubav njegova!
Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
vječna je ljubav njegova!

On Crveno more razdvoji: *
vječna je ljubav njegova!
Provede Izraela posred vodâ: *
vječna je ljubav njegova!
I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
vječna je ljubav njegova!

On narod svoj vođaše pustinjom: *
vječna je ljubav njegova!
On udari kraljeve velike: *
vječna je ljubav njegova!
I pogubi kraljeve moćne: *
vječna je ljubav njegova!
Sihona, kralja amorejskog: *
vječna je ljubav njegova!
Oga, kralja bašanskog: *
vječna je ljubav njegova!
I njihovu zemlju dade u baštinu: *
vječna je ljubav njegova!
U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
vječna je ljubav njegova!

On se spomenu nas u poniženju našem: *
vječna je ljubav njegova!
Od dušmana nas naših oslobodi: *
vječna je ljubav njegova!
On daje hrane svakom tijelu: *
vječna je ljubav njegova!

Hvalite Boga nebeskog: *
vječna je ljubav njegova!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. 2. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu;  hvala njegova seže do nakraj zemlje.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj
Ant. 3. Kad Sin čovječji dođe,  hoće li naći vjere na zemlji?

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.
Ant. 3. Kad Sin čovječji dođe,  hoće li naći vjere na zemlji?

KRATKO ČITANJE 1Kor 4, 5

Ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo
što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu
od Boga.
KRATKI OTPJEV

R. Dođi, oslobodi nas, * Gospodine Bože silni!
O. Razvedri lice svoje i spasi nas!* Gospodine, Bože silni! Slava Ocu. Dođi.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. O Istoče, o sjaju svet u svjetlosti vjekovitoj, ti Sunce pravde istinske: ograni bijedi čovječnoj, što tumara po tminama! Prosvijetli sve što gube se u smrtnoj sjeni nemiloj!

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.
Ant. O Istoče, o sjaju svet u svjetlosti vjekovitoj, ti Sunce pravde istinske: ograni bijedi čovječnoj, što tumara po tminama! Prosvijetli sve što gube se u smrtnoj sjeni nemiloj!
PROŠNJE

Draga braćo i sestre, smjerno se pomolimo Isusu Kristu, koji nas otkupi od tame
grijeha, i s pouzdanjem njemu zavpijmo:

Dođi, Gospodine Isuse!

Gospodine saberi narode s cijeloga svijeta
– i s njima vječni savez sklopi!

Jaganjče Božji, ti si došao da oduzmeš grijeh svijeta:
– odagnaj od nas svaku gnjusobu opačina!

Došao si spasiti što je bilo izgubljeno:
– kad ponovno dođeš nemoj kazniti ono što si otkupio

Vjerom uz tebe prijanjamo
– daj nam vječnu radost kada dođeš

Ti ćeš suditi žive i mrtve
– dobrostivo u anđeoske zborove primi i našu pokojnu braću!

Oče naš…

MOLITVA

Gospodine, radujemo se dolasku tvoga Sina u našem tijelu. Usliši nam molbu
i nagradi nas vječnim životom kad dođe on u svojoj slavi, Isus Krist. Koji s tobom kraljuje.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi