SV. OBITELJ – SLUŽBA ČITANJA

Sveta Obitelj3SV. OBITELJ – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Kristu, Sinu Božjemu, Mariji i Josipu podložnom – dođite, poklonimo se!

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Kristu, Sinu Božjemu, Mariji i Josipu podložnom – dođite, poklonimo se!

HIMAN

Drago je danas spominjat se nama
Sad nježne skrbi nazaretskog domka,
I svetom pjesmom pripovijedat skrovni
Isusov život.

Josipov zanat ponizni on uči,
Razvijajući mlad mlad se, neznan svijetu,
Svom hranitelju drugom on u poslu
Postaje rado.

Blaga je Majka tu uz Dijete nježno,
Dobra je druga uz svog zaručnika,
Nastoji ona trude im zasladit
Ljubeznom dvorbom.

O vi što rad i napore ste znali,
Kušali bijedu: smilujte se na sve,
Prijaznim okom pogledajte sve što
Pomoći mole.

Isuse, tebi čast i vlast nek bude,
Koji nam daješ svet života primjer
I skupa s višnjim Ocem ko i s blagim
Kraljuješ Duhom. Amen.

PSALMODIJA

Psalam 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (Sv. Irenej).

Ant. 1. Kad roditelji uniješe dijete Isusa, primi ga Šimun u naručje i blagoslovi Boga.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: *
duša mu se ne predaje ispraznosti,
i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Podignite, vrata, nadvratnike svoje, *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin silan i junačan, Gospodin silan u boju!”

Podignite, vrata, nadvratnike svoje *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin nad Vojskama on je Kralj slave!”

Ant. Kad roditelji uniješe dijete Isusa, primi ga Šimun u naručje i blagoslovi Boga.

Ant. 2. Mudraci uđu u kuću, nađu Dijete s Marijom, majkom njegovom.

Bog nam je zaklon i utvrda, *
pomoćnik spreman u nevolji.
Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, *
kad se bregovi ruše u srce mora.
Nek buče i bjesne valovi morski, *
nek bregovi dršću od žestine njihove:
s nama je Gospodin nad Vojskama, *
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, *
presveti šator Višnjega.
Bog je sred njega, poljuljat se neće, *
od rane zore Bog mu pomaže.
Ma bjesnjeli puci, rušila se carstva, *
kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:
s nama je Gospodin nad Vojskama, *
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Dođite, gledajte djela Gospodnja, *
strahote koje on na zemlji učini.
Do nakraj zemlje on ratove prekida, †
lukove krši i lomi koplja, *
štitove ognjem sažiže.
Prestanite i znajte da sam ja Bog, *
uzvišen nad pucima,
nad svom zemljom uzvišen!

S nama je Gospodin nad Vojskama, *
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Ant. Mudraci uđu u kuću, nađu Dijete s Marijom, majkom njegovom.

Ps 87(86).

Ant. 3. Josip ustane, noću uzme Dijete i majku njegovu te krenu u Egipat.

Zdanje svoje na svetim gorama*
ljubi Gospodin; draža su mu vrata sionska*
nego svi šatori Jakovljevi.

Divote se govore o tebi,*
grade Božji!
“Rahab i Babilon brojit ću*
k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski −*
i oni su rodeni ondje.”
O Sionu se govori: †
“Ovaj i onaj u njemu je rođen!*
Svevišnji ga utemelji!”

Gospodin će zapisati u knjigu naroda:*
“Ovi su rođeni ondje.”
I pjevat će igrajući kolo:*
“Svi su izvori moji u tebi!”

Ant. Josip ustane, noću uzme Dijete i majku njegovu te krenu u Egipat.

R. Svi će sinovi tvoji biti učenici Gospodnji.
O. I velika će biti sreća djece tvoje.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Poslanice Efežanima blaženoga Pavla, apostola
(5, 21 — 6, 4)

Kršćanski obiteljski i društveni život

Braćo! Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! Žene neka budu podložne svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve — On, Spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podla- že Kristu, tako i žene muževima u svemu!
Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti očistivši je kupelji vode uz riječ te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje, kao i Krist Crkvu. Doista, mi smo udovi njegova Tijela! Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.
Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. Poštuj oca svoga i majku — to je prva zapovijed s obećanjem: da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.
A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!

OTPJEV (Ef 6, 1-2; Lk 2, 51)

R. Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer je to pravedno. * Poštuj oca svoga i majku!
O. Isus side s Marijom i Josipom i dođe u Nazaret i bijaše im poslušan.* Poštuj.

DRUGO ČITANJE: Iz Nagovora Pavía VI., pape
(U Nazaretu 5. siječnja 1964)

Primjer Nazareta

Nazaretska je kuća škola u kojoj se počinje upoznavati život Kristov. To je zapravo škola evanđelja. Ovdje najprije učimo gledati, slušati, misliti i potpuno upoznati koja se velika i tajna snaga nalazi u ovoj vrlo jednostavnoj, poniznoj i divnoj objavi Sina Božjega. Ujedno možda i naučimo pomalo ga nasljedovati.
Ovdje zapravo shvaćamo način i put kojim lako možemo upoznati tko je Krist. Ovdje osobito razumijemo koliko treba cijeniti ono što se odnosi na njegov boravak među nama a to nekako uključuju: mjesta, vremena, običaji, govor, sveti obredi, napokon sve čime se Isus služio da se očituje svijetu. Ovdje sve ima glas, sve ima značenje.

Doista, ovdje u ovoj školi uviđamo zašto se mora obdržavati duhovna stega ako netko želi slijediti nauk evanđelja i biti Kristov učenik.

O kako bismo se rado htjeli povratiti na svoje djetinjstvo i ponovno se povjeriti ovoj poniznoj a ujedno tako uzvišenoj Nazaretskoj školi. O kako bismo žarko željeli obnoviti svoje nastojanje da stječemo pravo ži votno znanje, uz Mariju, i razumijevanje božanskih istina.

Ali ovdje smo se zaustavili samo kao hodočasnik i prisiljeni smo odreći se te želje, jer razabiremo da se na ovom svijetu ne može nikada potpuno dovršiti rad oko upoznavanja evanđelja. Nećemo ipak otići a da iz Nazareta ne uputimo na brzu ruku i kao usput nekoliko kratkih pripomena.
Nazaret nas najprije uči šutjeti. O kad bi u nama ojačala cijena šutnje, toga divnog i tako potrebnog svojstva duše, u vrijeme kad na nas u ovome uzburkanom i odveć uznemirenom životu, u ovo naše doba, juriša toliko povika, galame i vike. O nazaretska šutnjo, uči nas da budemo učvršćeni u dobrim mislima, zaokupljeni nutarnjim nadahnućima, da budemo dobro pripravni slušati tajne Božje savjete i upute istinskih učitelja. Uči nas koliko je potrebno i koliko vrijedi, spremanje, nauk, razmatranje, osobni i skroviti način života, molitva koju u tajnosti vidi samo Bog. Osim toga, ovdje upoznajemo domaći način života. Neka nas upravo Nazaret podsjeti što je obitelj, zajedništvo obiteljske ljubavi, ozbiljna i sveta ljepota obitelji, sveto i nepovredivo vlasništvo obitelji; neka nam pokaže kako je sladak odgoj u obitelji, koji ne može ništa drugo zamijeniti; neka nas nauči koja je prirodna uloga obitelji u društvenom poretku. Ovdje napokon upoznajemo obvezu rada. O Nazaretu, o kućo drvodjelčeva Sina, želimo najradije baš ovdje shvatiti i proslaviti doduše strogi, ali otkupiteljski za-kon ljudskog rada. Ovdje želimo tako obnoviti dostojanstvo rada da to svi doznaju. U ovoj kući želimo podsjetiti i na to da rad ne može biti sam sebi svrhom, nego da svoju slobodu i vrijednost prima ne samo, štono se kaže, iz gospodarske važnosti, nego i zato što nas upravlja prema divnome cilju. Odavde napokon želimo pozdraviti radnike cijelog svijeta i pokazati im veliki uzor — njihova božanskog Brata, Krista našega Gospodina, glasonošu svih njihovih opravdanih težnji.

OTPJEV (2 Kor 13, 11; Ef 5, 19; Kol 3, 23)

R. Radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte, * pjevajte i psalmima slavite Gospodina u svom srcu.
O. Što god radite, zdušno činite, kao Gospodinu, a ne ljudima. * Pjevajte.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijaka!

MOLITVA

Bože, ti nam u svetoj Obitelji daješ divan uzor obiteljskih kreposti i uzajamne ljubavi. Daj da je nasljedujemo te postignemo vječnu radost u tvome domu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.