SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (31.12.)

Bozic (14)SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (31.12.)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

HIMAN

(Može se uzeti dio slijedeće pjesme)

U se vrime godišta
Mir se svitu navišta
Porođenjem Ditića
Od Divice Marije

Od prečiste Divice
I nebeske Kraljice
Anđeoske cesarice
Svete Dive Marije

Diva Sina porodi,
Đavlu silu svu slomi
A kršćane oslobodi
Sveta Diva Marija

U jasle ga stavljaše,
Majka mu se klanjaše,
I slatko ga ljubljaše,

Sveta Diva Marija.

Anđeli mu služahu,
Novu pismu pivahu,
Od njeg milost prošahu,
Svetom Divom Marijom.

U ponoć se Bog rodi,
Nebo zemlju prosvitli
Ko u podne svitlost bi,
Svetom Divom Marijom.

Zrak izađe zornice
Od pričiste Divice,
Anđeoske cesarice,
Svete Dive Marije.

Svako svita stvorenje
Sada ima veselje,
Božje štujuć rođenje,
Od Divice Marije.

Slava Bogu Višnjemu
Gospodinu našemu
I čoviku smirnomu,
Svetom Divom Marijom.

Koj’ u tmini stajahu
I bez svitla bijahu,
Sina Božjeg čekahu
Od Divice Marije.

Kog obeća Bog dati
I na svit im poslati
Ter iz tmina pustiti
Svetom Divom Marijom.

To željahu viditi
I s veseljem primiti
Pa s njim navik živiti
Svetom Divom Marijom.

Anđel priđe nebeski
Ter pastirom navisti
Prevelike radosti
Od Divice Marije.

O, pastiri, tecite,
Stada vaša pustite,

Sina Božijeg vidite
Svetom Divom Marijom.

Tad pastiri pođoše,
Sina Božjeg nađoše,
Ter mu hvale dadoše
Svetom Divom Marijom.

Slavu vičnu vidiše,
Ter se vele čudiše,
Bogu poklon činiše
Svetom Divom Marijom.

I to čudo procvita
Nad tim kralje od svita
Kog uboga čestita
Povi Majka Marija.

Kralj u jaslam ležaše,
A odiće nimaše,
Jer uboštvo ljubljaše
Svetom Divom Marijom.

Teb’ Isuse hvalimo,
Sveto Trojstvo slavimo,
Majku Tvoju častimo,
Svetu Divu Mariju.
PSALMODIJA

Ps 96 (95)

Ant. 1. Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, pred Gospodinom, jer dolazi.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! *
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo! *
Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo.
Kazujte poganima njegovu slavu, *
svim narodima čudesa njegova.
Velik je Gospodin, hvale predostojan, *
strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi narodâ, *
a Gospodin stvori nebesa!
Slava je i veličanstvo pred njim *
sila i sjaj u Svetištu njegovu.
Dajte Gospodinu, narodna plemena, *
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova! *
Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove. *
Strepi pred njim sva zemljo!
Nek se govori među poganima: *
»Gospodin kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne, *
narodima pravedno upravlja.
Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! *
Neka huči more i što je u njemu!
Nek se raduje polje i sve što je na njemu, *
neka klikće šumsko drveće
pred Gospodinom, jer dolazi, *
jer dolazi suditi zemlji.
Sudit će svijetu po pravdi *
i narodima po istini svojoj.

Ant. Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, pred Gospodinom, jer dolazi.

Ps 97 (96)

Ant. 2. Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu, aleluja.

Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja, *
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega, *
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
Oganj ide pred njim *
i sažiže okolo dušmane njegove.

Munje mu svijet osvjetljuju: *
zemlja to vidi i strepi.
Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
svi narodi gledaju mu slavu.

Nek se postide svi što likove štuju †
i koji se hvale kumirima. *
Poklonite mu se, svi bozi!
Sion radostan sluša, †
gradovi Judini kliču, *
zbog tvojih sudova, Gospodine!
Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
− nad svom zemljom, *
visoko, visoko nad bozima svima.

Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
on čuva duše pobožnika svojih, *
izbavlja ih iz ruku opakih.
Svjetlost sviće pravedniku *
i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
slavite sveto ime njegovo!

Ant. Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu, aleluja.

Ps 98 (97)

Ant. 3. Gospodin obznani spasenje svoje, aleluja.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i s kraja zemlje hvalu njegovu,
neka ga slavi more sa svim što je u njem, *
otoci i njihovi žitelji!
Nek digne glas pustinja i njeni gradovi, *
nek odjeknu naselja gdje žive Kedarci!
Nek podvikuju stanovnici Stijene, *
neka kliču s gorskih vrhova!
Nek daju čast Gospodinu *
i hvalu mu naviještaju po otocima!

Kao junak izlazi Gospodin, *
kao ratnik žar svoj podjaruje.
Uz bojni poklik i viku ratnu *
ide junački na svog neprijatelja.

»Šutjeh dugo, gluh se činjah, *
svladavah se;
sad vičem kao žena kada rađa, *
dašćem i uzdišem.
Isušit ću brda i bregove, *
sparušiti svu zelen po njima,
rijeke ću u stepe pretvoriti *
i močvare isušiti.
Vodit ću slijepce po cestama, *
uputit ih putovima.
Pred njima ću tamu u svjetlost obratit,
a neravno tlo u ravno.«

Ant. Gospodin obznani spasenje svoje, aleluja.

R. Konačno nam Bog progovori u Sinu svome, aleluja.
O. Po kome sazda svjetove.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Poslanice Kološanima
(2, 4-15)

Vjera naša u Krista

To govorim zato da vas tko ne prevari zavodljivim riječima. Jer ako sam tijelom nenazočan, duhom sam ipak s vama: s radošću promatram vaš red i čvrstoću vaše vjere u Krista.
Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem.
Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na “počela svijeta”, a ne na Krista.
Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.
U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim – svukoste tijelo puteno – obrezanjem Kristovim: s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime.
Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ. Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedničkoj ih povorci s njime vodi.

OTPJEV (Kol 2, 9. 10. 12)

R. U Kristu tjelesno prebiva sva punina božanstva. * On je glava svakog Vrhovništva i Vlasti.
O. S njime smo suukopani u krštenju, u njemu smo i suuskrsli po vjeri u Božju snagu. * On je.
DRUGO ČITANJE: Iz Govora svetoga Lava Velikoga, pape
(Govor 6 o Rođenju Gospodnjem, 2-3, 5: PL 54, 213-216)

Rođendan Gospodinov rođendan je mira

Ona djetinja dob koje se nije stidjelo veličanstvo Sina Božjega, porastom je uznapredovala do savršena čovjeka. I pošto je dovršio slavodobitnu muku i uskrsnuće, minuli su svi čini poniznosti što ih je za nas preuzeo. Ipak, današnja nam svečanost obnavlja one svete početke netom rođena Isusa od Marije Djevice. I dok se klanjamo rođenju našega Spasitelja, i mi slavimo svoj početak.
Rođenje Kristovo postanak je kršćanskoga naroda, i rođendan glave ujedno je i rođendan tijela. Istina, pojedini pozvanici imaju svoj red, i svi sinovi Crkve u vremenu su susljedno raspoređeni. Ipak, cjelokupnost vjernika, što se rađa iz krsnog studenca — svi oni, kao što su u Kristovoj muci raspeti, u uskrsnuću uskrsli, a u uzašašću postavljeni zdesna Ocu, tako su sada u ovome rođenju s njime zajedno rođeni. Jer, svaki čovjek što se u kojem god dijelu vjerničkoga svijeta rađa na nov život u Kristu, pošto je prerezan put izvorne stareži, rađanjem na nov život prelazi u novoga čovjeka. I više se ne nalazi na grani tjelesnoga oca, nego na mladici Spasitelja, koji je zato postao Sinom čovječjim da bismo mi mogli biti sinovima Božjim.
I da on tim poniženjem nije sišao k nama, nitko od nas ne bi mogao svojim zaslugama prispjeti k njemu. Stoga, ta veličina poklonjenoga dara zahtijeva od nas poštovanje dostojno svoga sjaja. Zato, kao što uči Apostol, nismo primili duha ovoga svijeta, nego Duha koji je od Boga, da znademo što li nam je to Bog darovao. A Bog se pobožno časti samo tako da mu se njegov dar prinese.
A među blagom Gospodnje darežljivosti, što bismo drugo dostojno za počast današnje svetkovine mogli naći nego mir što ga o Gospodinovu rođenju po prvi put oglasi anđeoska pjesma?
Mir rada sinove Božje, hrani ljubav, rada jedinstvom, spokoj je blaženika i njihovo vječno obitavalište. Mir ima to svojstvo i njegovo je posebno dobročinstvo u tome da one koje odvaja iz svijeta sjedinjuje s Bogom. Stoga, oni što su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga, neka prinesu Ocu složnost mirotvornih sinova, pa neka se svi posi-njeni udovi združe s Prvorođencem novoga stvorenja što dođe vršiti ne svoju volju nego volju onoga koji ga posla. Jer, milost Očeva nije posinila nesložne i neskladne, nego složne i u ljubavi jedinstvene baštinike. Obnovljeni smo na jednu sliku, pa treba da nam se i duše suobliče.
Rođendan Gospodinov rođendan je mira. Tako veli Apostol: On je Mir naš — on koji od dvoga učini jedno, jer bili Židovi bili pogani po njemu imamo pristup k Ocu u jednome Duhu.

OTPJEV (Ef 2, 13-14.17)

R. Vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste blizu po krvi Kristovoj. * On je Mir naš koji od dvoga učini jedno.
O. On dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu. * On je.
MOLITVA

Svemogući vječni Bože, rođenjem svoga Sina ti si nam dao početak i savršenstvo svega bogoslužja. Daj nam udjela u Kristu, jer je u njemu punina svakog ljudskog spasenja. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi