SV. MARIJA BOGORODICA – SLUŽBA ČITANJA

SV. MARIJA BOGORODICA – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Svetkujmo materinstvo Djevice Marije! Poklonimo se Gospodinu, Sinu njezinu!

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Svetkujmo materinstvo Djevice Marije! Poklonimo se Gospodinu, Sinu njezinu!

HIMAN

Procvjeta cvijet iz korjena,
I rodom rodi mladica:
Sa bremenom se rastade
I osta Majka-Djevica.

U jasle Izvor svjetlosti
Položit sebe dopušta;
Sa Ocem nebo sazda On,
A sad ga Majka povija.

Gle, Kralj što crta zakon svoj
U srca i na ploče dvije,
Dobrostiv postav čovjekom
Sam zakonu se podlaže.

Već jasna svjetlost goni noć,
Već smrt se strta previja.
O dođi, svijete, uzvjeruj:
Gle, Boga rodi Marija!

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 108 (107).

Ant. 1. Dižite se, dveri vječne da uniđe Kralj slave!

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama − *
on je Kralj slave!«

Ant. Dižite se, dveri vječne da uniđe Kralj slave!

Ps 87(86).

Ant. 2. Čovjek je u njemu rođen i Svevišnji ga utemelji!

Zdanje svoje na svetim gorama*
ljubi Gospodin; draža su mu vrata sionska*
nego svi šatori Jakovljevi.

Divote se govore o tebi,*
grade Božji!
“Rahab i Babilon brojit ću*
k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski −*
i oni su rođeni ondje.”
O Sionu se govori: †
“Ovaj i onaj u njemu je rođen!*
Svevišnji ga utemelji!”

Gospodin će zapisati u knjigu naroda:*
“Ovi su rođeni ondje.”
I pjevat će igrajući kolo:*
“Svi su izvori moji u tebi!”

Ant. Čovjek je u njemu rođen i Svevišnji ga utemelji!

Ps 99 (98).

Ant. 3. Prije Danice rođen i prije svih vjekova, danas se rodio Gospodin, naš Spasitelj.

Gospodin kraljuje − nek zadršću narodi;*
sjedi nad kerubima − zemlja nek se potrese!
Velik je Gospodin na Sionu,*
uzvišen nada sve narode.
Nek slave ime tvoje veliko i strašno:*
ono je sveto!
Ti kralj si moćni koji ljubiš što je pravo, †
pravednost ti si utvrdio,*
pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
padnite pred podnožje njegovo:*
ono je sveto.

Mojsije i Aron među svećenicima njegovim †
i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo:*
zazivahu Gospodina, i on ih usliša.
Iz stupa od oblaka govoraše njima: †
slušahu zapovijedi njegove*
i odredbe što ih dade.
Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao; †
Bože, milostiv si bio njima*
premda si kažnjavao grijehe njihove.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
padnite pred svetu goru njegovu:*
jer svet je Gospodin, Bog naš.

Ant. Prije Danice rođen i prije svih vjekova, danas se rodio Gospodin, naš Spasitelj.

R. Riječ je tijelom postala, aleluja.
O. I nastanila se među nama, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Poslanice Hebrejima
(2, 9-17)

Krist u svemu postade braći sličan

Braćo! Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.
Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja. Ta i Posvetitelj i posvećeni – svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom, kad veli: Braći ću svojoj naviještat ime tvoje, hvalit ću te usred zbora. I još: Ja ću se u njega uzdati, i još: Evo, ja i djeca koju mi Bog dade.
Budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla, pa oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroza sav život bijahu podložni ropstvu. Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo. Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda.

OTPJEV (Lk 1, 28)

R. Blažena si, Djevo Marijo, jer si nosila Gospodina Stvoritelja svijeta. * Rodila si onog koji tebe sazda i do¬vijeka ostaješ djevicom.
O. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin je s tobom. * Rodila si.

DRUGO ČITANJE: Iz Poslanica svetog Atanazija, biskupa
(Posl. Epiktetu, 5-9: PG 26,1058.1062 X066)

Riječ uze iz Marije ono što ima s nama zajedničko

Riječ se zauzima za potomstvo Abrahamovo, veli Apostol. Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, pa da uzme i tijelo nama slično. Stoga, tu je Marija da to iz nje uzme pa da onda kao svoje za nas prinese. Pismo spominje rođenje i veli: Povi ga u pelene. Hvali također blažene prsi koje su ga dojile. I tako se prve- nac majčina krila prinio za žrtvu. To joj je i Gabriel pomno i pažljivo navijestio kad je rekao: ne jednostavno, što će se u tebi roditi — kako ne bi pomislila da će tijelo biti izvana u nju stavljeno; nego, iz tebe — kako bi znala da je ono što rada iz nje nastalo. Tako se zbilo da je Riječ uzela ono što ima s nama zajedničko, pa je to prinijela za žrtvu i posve istrošila kako bi nas uvela u ono što mi imamo zajedničko s njome. To je Apostolu dalo povod za onu riječ: Treba da se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost.
Sve to nije se zbilo prividno, kako su neki mislili. Nipošto! Nego, Spasitelj doista posta čovjekom, i tako se ostvarilo spasenje svega čovjeka. Stoga, naše spasenje nije neki privid, i ne tiče se samo tijela. Tiče se uistinu svega čovjeka, i duše i tijela. I to je spasenje ostvareno u samoj Riječi.
Ona narav što je izišla iz Marije, po božanskim Pismima, bijaše nešto ljudsko. Gospodinovo tijelo bijaše pravo tijelo. Pravo, velim, jer je postalo kao i ovo naše. Ta Marija je naša sestra, a svi smo mi rođeni iz Adama.
I ono što Ivan veli: I Riječ tijelom postade znači to isto i može se potkrijepiti sličnim izrazom iz Pavlova pera: Krist postade za nas prokletstvom. Jer, ljudskom je tijelu pridošao golem prirast odatle što je u zajedništvu i povezanosti s Riječju: smrtno postade besmrtno, tjelesno postade duhovno, i ono što je iz zemlje načinjeno prodrije kroz nebeska vrata.
Ali, makar je Riječ uzela tijelo iz Marije, Trojstvo uvijek ostaje Trojstvom i nema ni prirasta ni smanjenja. Uvijek je savršeno, te se uvijek ispovijeda u Trojstvu jedno boštvo. I tako se u Crkvi propovijeda jedan Bog Otac Riječi.

OTPJEV

R. Ne znam kojim da te hvalama uzveličam, o sveto i bezgrešno djevičanstvo. * Kog nebesa nisu mogla obuhvatiti, u svom si krilu nosila.
O. Blagoslovljena ti medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! * Kog nebesa.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Bože, koji zauvijek živiš, bez početka si i bez svršetka, Stvoritelj svega. Daj da u ovoj novoj godini, koju ti već sada na početku posvečujemo, proživimo mirne dane te donesemo obilan plod dobrih djela. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.