UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (03.01.)

UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (03.01.)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

HIMAN

Odsjeve pravi vječnoga Božanstva,
Isuse Kriste, živote i nado,
Bolima našim postade ti lijekom,
Spasenja vrata.

Sva zemlja, evo, s anđelima pjeva
Radosnu pjesmu blaženih vremena:
Vijek slava Bogu, dani mira, sreće
Ljudskome rodu.

Djetešce malo, ti si vladar svijeta,
Prečisti plode djevičanskog krila,
Osvajaš srca, svijetom cijelim vladaš
Svojom dobrotom.

Rođenjem svojim brat si nama postô
Nebo da bude domovina naša:
Srca obnovi, duše nam privuci
Ljubavlju svojom.

Naš zbor ti pjeva s anđeoskim glasom
Zahvalnu pjesmu o rođenju tvome,
I s tobom Ocu, Presvetome Duhu
Uzdaje hvale. Amen.

PSALMODIJA

Ps 10 (9 B). Zahvala

Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje! (Lk 6,20)

I.

Ant. 1. Po pravdi će Gospodin suditi ubogima.

Zašto, Gospodine, stojiš daleko, *
zašto se skrivaš u dane tjeskobe?
Obijesni bezbožnik jadnika goni, *
u zamke ga hvata koje mu postavi.
Bezbožnik se pohlepom hvali, *
lakomac psuje i Gospodina prezire.
Bezbožnik zbori u obijesti svojoj: †
»Ne, istrage nema! Ta ni Boga nema!« *
I u tome sva mu je misao.
Puti su mu svagda uspješni, †
na sudove tvoje on i ne misli, *
sve protivnike svoje prezire.
U srcu veli: „neću posrnuti!“ *
Ni u kojem koljenu neću biti nesretan“

Usta mu puna kletve, lukavstva i prijevare, *
pod jezikom njegovim muka i nesreća.
U zasjedi čuči pokraj ograda, †
potajno ubija nevina, *
očima siromaha vreba.
U zaklonu sjedi k`o lav u pećini, †
vreba da opljačka jadnika *
i da ga povuče u mrežu.
Pritajen čuči na zemlji, *
od nasilja mu siromasi padaju.
U srcu svome veli: “Zaboravi Gospod, *
odvrati lice i nikoga ne vidi!”

Ant. Po pravdi će Gospodin suditi ubogima.

II.

Ant. 2. Ti, Gospodine, gledaš jad i nevolju.

Ustani, Gospode Bože, podigni ruku, *
ne zaboravi siromaha.
Zašto da bezbožnik prezire Boga, *
zašto da kaže u srcu: “Neće kazniti!”
Jer ti vidiš, gledaš jad i nevolju, *
u ruci je mjeriš.
Siromah se tebi predaje, *
ubogu ti si pomoć!
Pakosnu grešniku satri mišicu, *
kazni mu pakost da je više ne bude!

Gospodin je kralj u vijeke vjekova, *
iz zemlje njegove nestat će pogana.
Počuj, Gospodine, čežnju siromašnih, *
okrijepi im srce, uho prikloni:
da zaštitiš pravo ubogih i tlačenih, *
da straha više ne zadaje čovjek zemljani.

Ant. Ti, Gospodine, gledaš jad i nevolju.

Ps 12 (11). Pomoćnik protiv podlaca

Radi nas siromaha Otac posla svoga Sina (Sv. Augustin)

Ant. 3. Riječi su Gospodinove riječi iskrene, srebro prokušano.

U pomoć, Gospodine, jer nestaje pobožnih, *
vjernosti nema više među ljudima!
Svatko laže svome bližnjemu, *
govori usnama lažljivim i srcem dvoličnim.

Istrijebi, Gospodine, sve usne lažljive *
i jezik hvastavi;
one što zbore: “Jezik je naša snaga, †
naše su usne za nas: *
tko nam što može?”

“Zbog nevolje tlačenih i jauka ubogih †
sada ću ustati − govori Gospodin − *
spasenje donijet` onom tko ga želi.”
Riječi su Gospodnje riječi iskrene, †
srebro prokušano, od zemlje odvojeno, *
sedam puta očišćeno.

Gospodine, ti ćeš bdjeti nad nama, *
od naraštaja ovog čuvat nas svagda,
pa nek se okolo vrzu zlotvori, *
nek` se izdižu ljudi najgori.

Ant. Riječi su Gospodinove riječi iskrene, srebro prokušano.

R. Gospodin ponizne u pravdi vodi.
O. I malene će učiti putu svome.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Poslanice Kološanima (3, 5-16)

Život novoga čovjeka

Braćo! Umrtvite udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu — to idolopok- lonstvo! Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. Tim ste putem i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli. Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta! Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja! Tu više nema Grk — Židov, barbar — skit, rob — slobodnjak, nego sve i u svima — Krist.
Zaodjenite se dakle — kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni — u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega — ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim — mir na koji ste
pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!

OTPJEV (Usp. Gal 3, 27-28)

R. Svi koji smo u Krista kršteni, Kristom se zaodjenusmo: * svi smo mi Jedan u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
O. Nema više Židova i Grka, nema više roba i slobodnjaka, nema više muško i žensko. * Svi smo.

DRUGO ČITANJE: Iz Razlaganja o Ivanovoj poslanici svetog Augustina, biskupa
(Razl. 17. 7-9. CCL 36. 174-175)

Dvostruka zapovijed ljubavi

Došao je sam Gospodin, naučitelj ljubavi, pun ljubavi, sažimljući do srži svoj nauk na zemlji — kako je pro- rečeno o njemu — i pokazao je da o dvjema zapovijedima ljubavi ovisi sav zakon i proroci. Braćo, promislite sa mnom zajedno koje su to dvije zapovijedi. Ta moraju nam biti sasvim dobro poznate i pred očima ne samo sada dok ih ja spominjem nego vam uvijek moraju biti u srcu. Sjećajte se uvijek da morate ljubiti Boga i bližnjega: Boga svim srcem, svom dušom i svom pameću, a bližnjega kao samoga sebe.
Na to treba uvijek misliti, o tom treba razmišljati, to treba pamtiti, to treba u djelo provoditi i ispunjati. Ljubav je prema Bogu prva, ako gledamo na red zapovijedanja; ljubav prema bližnjemu je prva, ako gledamo na obavezu izvršavanja. Onaj koji ti je naredio ovu ljubav u dvije zapovijedi nije ti najprije spomenuo bližnjega, nego najprije Boga, a onda bližnjega.
Budući da Boga još ne vidiš, ljubeći bližnjega zaslužuješ da ga vidiš. Ljubeći bližnjega čistiš oko da vidiš Boga. Ivan o tome jasno govori: Ako ne ljubiš brata koga vidiš, kako možeš ljubiti Boga koga ne vidiš?
Eto ti se govori: Ljubi Boga. Ako mi rečeš: Pokaži mi koga ću ljubiti, što ću ti drugo odgovoriti nego ono što je sam Ivan rekao: Boga nitko nikada nije vidio? Ali da ti ne bi pomislio da si sasvim odvojen od gledanja Boga, rekao je: Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu. Ljubi bližnjega i promatraj u samom sebi zašto ga ljubiš. Tu ti se pruža mogućnost da vidiš Boga.
Započni, dakle, ljubiti bližnjega. Lomi gladnome svoj kruh, a siromaha i beskućnika uvedi u svoju kuću; ako vidiš gola, zaodjeni ga i domaće svoga roda ne prezri. Sto ćeš postići ako budeš to činio? Tada će tvoje svjetlo biti sjajno kao jutro. Tvoje je svjetlo Bog tvoj. To je sjaj jutarnji, jer ti dolazi poslije noći ovoga svijeta. On niti izlazi, niti zalazi, jer je vječan.
Ljubeći bližnjega i brineći se za njega sigurno putuješ. Kamo drugamo putuješ ako ne prema Gospodinu Bogu, prema njemu koga moramo ljubiti svim srcem, svom dušom i svom pameću? K Bogu još nismo došli, a bližnji je uz nas. Neka dakle tvoja dobrota bude oslonac tvojim suputnicima da prispiješ k onomu s kojim želiš trajno biti.

OTPJEV (1 Iv 4, 10-11. 16)

R. Bog je prvi ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. * Ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.
O. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama i povjerovali joj. * Ako je.

MOLITVA

Bože tvoj se Sin rodio od Djevice u tijelu, nama u svemu jednak osim u grijehu. S njim započinje novi svijet. Oslobodi, molimo te, i nas zaraze staroga zla! Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi