SRIJEDA – JUTARNJA (04.01.)

SRIJEDA – JUTARNJA (04.01.)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu
Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.
Ant. Krist nam se rodio: dođite poklonimo se!

HIMAN

Odjseve pravi vječnoga Božanstva,
Isuse Kriste, živote i nado,
Bolima našim postade ti lijekom,
Spasenja vrata.

Sva zemlja, evo, s anđelima pjeva
Radosnu pjesmu blaženih vremenâ:
Vijek slava Bogu, dani mira, sreće
Ljudskome rodu.

Djetešce malo, ti si vladar svijeta,
Prečisti plode djevičanskog krila,
Osvajaš srca, svijetom cijelim vladaš
Svojom dobrotom.

Rođenjem svojim brat si nama postô
Nebo da bude domovina naša:
Srca obnovi, duše nam privuci
Ljubavlju svojom.

Naš zbor ti pjeva s anđeoskim glasom
Zahvalnu pjesmu o rođenju tvome,
I s tobom Ocu, Presvetome Duhu
Uzdaje hvale. Amen.

PSALMODIJA
Ps 77 (76). Razmišljanje o Gospodnjim djelima
U svemu smo pritisnuti, ali ne pritiješnjeni (2 Kor 4, 8).

Ant. 1. Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš.

Glasom svojim Bogu vapijem, *
glasom svojim Bogu, i on me čuje.
U dan nevolje tražim Gospodina, †
noću mi se ruka neumorno pruža k njemu, *
utjehu otklanja duša moja.
Spominjem se Boga i uzdišem; *
kad razmišljam, daha mi nestane.

Vjeđe moje budne držiš, *
potresen sam, ne mogu govoriti.
Mislim na drevne dane *
i sjećam se davnih godina;
razmišljam noću u srcu, *
mislim, i duh moj ispituje:

»Hoće li Gospodin odbaciti zauvijek *
i Hoće li ikad još biti milostiv?
Je li njegova dobrota minula zauvijek, *
njegovo obećanje propalo za sva pokoljenja?
Zar Bog je zaboravio da se smiluje, *
ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje?«

I govorim: »Ovo je bol moja: *
promijenila se desnica Višnjega.«
Spominjem se djela Gospodnjih, *
sjećam se tvojih pradavnih čudesa.
Promatram sva djela tvoja, *
razmatram ono što si učinio.

Svet je tvoj put, o Bože: *
koji je bog tako velik kao Bog naš?
Ti si Bog koji čudesa stvaraš, *
na pucima si pokazao silu svoju.
Mišicom si izbavio narod svoj, *
sinove Jakovljeve i Josipove.
Vode te ugledaše, Bože, †
ugledaše te vode i ustuknuše, *
bezdani se uzburkaše.
Oblaci prosuše vode, †
oblaci zatutnjiše gromom, *
i tvoje strijele poletješe.
Grmljavina tvoja u vihoru zaori, †
munje rasvijetliše krug zemaljski, *
zemlja se zatrese i zadrhta.

Kroz more put se otvori tebi †
i tvoja staza kroz vode goleme, *
a tragova tvojih nitko ne vidje.
Ti si svoj narod vodio kao stado *
rukama Mojsija i Arona.

Ant. Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš.

Hvalospjev (1 Sam 2, 1-10). Gospodin podiže ponizne

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne; gladne napuni dobrima (Lk 1, 52-53).

Ant. 2. Kliče srce moje u Gospodinu; on obara čovjeka i uzvisuje.

Kliče srce moje u Gospodinu, *
raste snaga moja po Bogu mojemu.
Šire mi se usta na dušmane moje, *
jer se radujem pomoći tvojoj.
Nitko nije svet kao što je Gospodin †
jer nema nikog osim tebe, *
i nema hridi kao što je Bog naš.
Ne govorite mnogo hvastavih riječi, *
neka ne izlazi drskost iz usta vaših,
jer Gospodin je sveznajući Bog, *
pravo on prosuđuje djela.

Lomi se luk junacima, *
nemoćni se snagom opasuju.
Nekoć siti sad se za kruh muče, *
Nekoć gladni ne gladuju više.
Nerotkinja rađa sedam puta, *
majka brojne djece svježinu izgubi.
Gospodin daje smrt i život, *
ruši u Podzemlje i odande diže.
Gospodin čini uboga i bogata, *
obara čovjeka i uzvisuje.
Diže slabića iz prašine, *
iz bunjišta izvlači uboga,
da ih posadi s knezovima *
i da im odredi počasna mjesta.

Jer Gospodnji su stupovi zemlje, *
na njih je stavio ovaj svijet.
Korake čuva svojih vjernika, †
zlikovce stiže propast u mraku; *
svojom snagom čovjek ne stječe pobjede.
Koji se protive Gospodinu, padaju, *
Svevišnji grmi s nebesa.
Gospodin sudi međama zemlje, †
daje silu svojemu kralju, *
uzdiže snagu pomazanika svoga.

Ant. Kliče srce moje u Gospodinu; on obara čovjeka i uzvisuje.

Ps 97 (96). Gospodin – slavni Kralj
Ovaj psalam označuje spasenje svijeta i vjeru svih naroda u Krista (sv. Atanazije).
Ant. 3. Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja. †

Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja, *
† nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega, *
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
Oganj ide pred njim *
i sažiže okolo dušmane njegove.

Munje mu svijet osvjetljuju: *
zemlja to vidi i strepi.
Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
svi narodi gledaju mu slavu.

Nek se postide svi što likove štuju †
i koji se hvale kumirima. *
Poklonite mu se, svi bozi!
Sion radostan sluša, †
gradovi Judini kliču, *
zbog tvojih sudova, Gospodine!
Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
– nad svom zemljom, *
visoko, visoko nad bozima svima.

Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
on čuva duše pobožnika svojih, *
izbavlja ih iz ruku opakih.
Svjetlost sviće pravedniku *
i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
slavite sveto ime njegovo!

Ant. Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja.

KRATKO ČITANJE (Iz 49, 8-9)

Postavio sam te za Savez narodu, da zemlju podignem, da nanovo razdijelim baštinu opustošenu, da kažeš zasužnjenima : “Iziđite!” a onima koji su u tami: “Dođite na svijetlo!”

KRATKI OTPJEV
R. Gospodin obznani,* aleluja, aleluja. Gospodin.
O. Spasenje svoje.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Gospodin.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Krist Bog naš, u kojemu je punina božanstva, uze slabost tijela našega i rodi se kao čovjek
Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Krist Bog naš, u kojemu je punina božanstva, uze slabost tijela našega i rodi se kao čovjek
MOLBENICA

Otkupitelj naš, Sin Božji, postao čovjekom da čovjeka obnovi. Radošću prožeti zavapijmo mu riječima:

Budi s nama, Emanuele!

Isuse, Sine Boga živoga, sjaju Očev, vječna svjetlosti, kralju slave, sunce pravednosti, sine Djevice Marije,
− slavom svoga utjelovljenja prosvijetli današnji dan!
Isuse, Savjetniče divni, Bože jaki, Oče budućega vijeka, Knezu mironosni,
− svetošću svoga čovještva upravljaj našim putem!
Isuse svemoćni i strpljivi, Isuse poslušni, krotka i ponizna srca,
− očituj svima moć svoje krotkosti!
Isuse, oče siromaha, slavo svojih vjernika, dobri pastiru, pravo svijetlo, mudrosti neizmjerna, dobroto bez kraja, živote i pute naš
− daj svojoj Crkvi duh siromaštva!

Oče naš…
MOLITVA

Bože tvoj se Sin rodio od Djevice u tijelu, nama u svemu jednak osim u grijehu. S njim započinje novi svijet. Oslobodi, molimo te, i nas zaraze staroga zla! Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi